Infotech Oulu Annual Report 2014 - Infotech Oulu vuonna 2014

Oulun yliopiston yksi neljästä strategisesta painoalasta on ollut informaatioteknologia, jonka fokusalueiksi on määritelty konenäkö ja jokapaikan tietotekniikka, langaton viestintä, nopea elektroniikka ja fotoniikka, lääketieteen tekniikka, sekä tietojärjestelmät. Infotech Oulu on Oulun yliopiston vuonna 1996 perustama informaatiotekniikan tutkimuksen sateenvarjo-organisaatio. Tutkimuksen pääaloina ovat elektroniikka, tietoliikennetekniikka sekä tietojenkäsittelytiede ja -tekniikka.

Infotech Oulun tehtävänä on luoda ympäristö, jossa kansainvälisen tason tutkimusryhmät voivat kehittyä ja toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Infotech Oulu edistää pitkäjänteistä tutkimusta, tutkijankoulutusta, kansainvälisyyttä sekä tutkimusryhmien ja eri sidosryhmien välistä yhteistyötä. Perus- ja soveltavan tutkimuksen vuorovaikutus nähdään tärkeäksi, mutta parhaat tulokset saadaan, kun liikkeellepanevana voimana on uteliaisuus.

Infotech Oulun tutkimusryhmät valitaan ulkopuolisen arvioinnin perusteella. Kansainvälisessä arvioinnissa ratkaisevana tekijänä on ryhmien tieteellinen taso. Infotech Ouluun valittiin vuosiksi 2014 – 2017 yhdeksän ryhmää. Edellisenä nelivuotiskautena ryhmien määrä oli kahdeksan, joista kolme oli valittuna liitännäisjäseniksi. Alkaneella kaudella tätä erottelua ei ole, mutta vain kuusi parhaaksi arvioitua ryhmää sai Infotech Oululta toimintarahaa.

Infotech Ouluun kuuluvat tutkimusryhmät toimivat pääosin ulkopuolisella rahoituksella. Päärahoittajat ovat Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, Suomen Akatemia, EU ja teollisuus. Infotech Oulun ryhmien ulkopuolinen tutkimusrahoitus vuonna 2014 oli 16,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta ei voi suoraan verrata edellisvuoteen, koska mukana olevat ryhmät ja myös niiden kokoonpano muuttui edellisestä nelivuotiskaudesta. Lisäksi lähes kaikki tutkimusryhmien tohtoriopiskelijapaikat olivat Oulun yliopiston sisäisestä hausta. Aiemmin tohtoriohjelmat hakivat niitä itsenäisesti opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Suomen Akatemialta. Kun nämä seikat otetaan huomioon, ulkopuolinen rahoitus väheni noin 8 %. Arvokkaimpana pitämämme Suomen Akatemian rahoitus kasvoi edellisvuodesta noin 14 %. Laskentatavasta riippuen ulkopuolisen rahoituksen osuudeksi koko tutkimusrahoituksesta voidaan katsoa 70–80 prosenttia. Loppuosa tuli Oulun yliopiston ja VTT:n omista budjeteista. Suurin ulkopuolinen rahoittaja oli edelleen Tekes noin 46 %:n osuudellaan. Suomen Akatemian osuus oli 27 %.

Vuoden 2014 lopussa Infotech Oulun tutkimusryhmissä työskenteli yhteensä 247 henkeä. Edellisvuoteen verrattuna luvuissa oli hyvin pientä nousua. Tilastojen mukaan Infotech Oulun tutkimusryhmät ovat kansainvälistyneet entisestään. Koko henkilöstöstä ulkomailta oli noin 35 % ja tohtoriopiskelijoista hieman enemmän.

Oulun yliopisto on myöntänyt vuosittain Infotech Oululle perusrahoitusta, joka vuonna 2014 oli suuruudeltaan 400 000 euroa. Suurin osa perusrahoituksesta, noin 75 %, käytettiin suoraan Infotech Oulun tutkimusryhmien tukemiseen. Loppuosa rahoituksesta meni mm. tutkijankoulutuksen ja kansainvälisen toiminnan edistämiseen tukemalla jatko-opintokursseja, tutkijakokouksia ja -seminaareja sekä tutkijanvaihtoa. Yksittäisen ryhmän rahoitusosuuden määrää sen menestys tutkimusryhmien valinnan yhteydessä olleessa ulkopuolisessa arvioinnissa, sekä ryhmän viimeaikaiset näytöt tutkimuksen tuloksista. Tärkeimpinä kriteereinä ovat ryhmästä väitelleiden tohtoreiden määrä, julkaisut ja Suomen Akatemian vuosittaisen rahoituksen suuruus. Lisäksi tutkimusryhmät ovat voineet osallistua Infotech Oulun kautta moniin yliopiston hakuihin, kuten infrastruktuuri- ja rekrytointipakettihaut.

Tutkimuksen ulkopuolisissa arvioinneissa Infotech Oulun tutkimusryhmät menestyivät hyvin. Laserkeilauksen huippuyksikkö, jossa Akatemiaprofessori Juha Kostamovaaran johtama tutkimusryhmä on osana suurempaa kokonaisuutta, aloitti Suomen Akatemian huippuyksikkönä kuusivuotisen kautensa vuoden 2014 alussa. Lisäksi saatiin tulokset Oulun yliopiston tutkimuksen kokonaisarvioinnista (RAE 2013). Kaksi Infotech Ouluun valittua ryhmää, Center for Machine Vision Research, ja Biomedical Engineering Research Group osana suurempaa ryhmää, kuuluivat pieneen joukkoon, jotka saivat korkeimmat pisteet tutkimusryhmien arvostetuimmassa kategoriassa.

Tutkimus ja tutkijankoulutus tukevat läheisesti toinen toisiaan. Tohtorinkoulutus on oleellinen osa Infotech Oulun toimintaa. Oulun yliopiston tutkijakoulu, UniOGS, on aloittanut toimintansa koostuen useista tohtoriohjelmista, kuten Infotech Oulun tohtoriohjelma. Tohtoriohjelmamme aiempi johtaja professori Markku Juntti valittiin UniOGS:n dekaaniksi vuoden 2014 alusta lukien. Hänen seuraajanaan Infotech Oulun tohtoriohjelman johtajana alkaneen nelivuotiskauden aloitti professori Timo Rahkonen.

Tohtoriopiskelijapaikat ja rahoitus tohtoriohjelman toimintaan ovat merkittävä resurssi Infotech Oululle ja koko yliopistolle alan pitkäjänteisen tutkimuksen kannalta. Tohtoriohjelma järjestää vierailevien kansainvälisten huippututkijoiden pitämiä luentoja ja intensiivikursseja. Vuonna 2014 alkoi 20 nelivuotisen ja 14 kaksivuotisen opiskelijapaikan rahoitus. Paikat saatiin Oulun yliopiston sisäisessä tohtoriopiskelijapaikkojen haussa edellisenä vuotena. Paikoista 25 varattiin Infotech Ouluun valittujen tutkimusryhmien opiskelijoille ja loput olivat kaikkien tohtoriopiskelijoiden haettavissa. Tohtoriohjelmallemme rahoitus opetuksen järjestämiseen ja koordinointiin oli yhteensä 100 000 euroa kuluneena vuonna.

Vuonna 2014 Oulun yliopisto järjesti tohtoriohjelmille haun opiskelijapaikoista vuosille 2016 – 2019. Haun yhteydessä määriteltiin tutkimusryhmät, jotka ovat Infotech Oulun tohtoriohjelman toiminnassa mukana: yhdeksän Infotech Ouluun valitun ryhmän lisäksi seitsemän muuta ryhmää. Näistä mukana olevista tutkimusryhmistä Infotech Oulun tohtoriohjelmalle tuli 24 väitöstä vuonna 2014. Syksyn tilastojen mukaan aktiivisia opiskelijoita tohtoriohjelmalla oli 265. Infotech Oulun tohtoriohjelma sai haussa 12 paikkaa. Kokonaispaikkamäärä vähenee vuoden 2016 alusta kahdella 32:een, mutta yhden paikan rahallinen arvo nousi jo vuoden 2015 alusta lukien 30 000 eurosta 37 000 euroon. Arviointiryhmä totesi Infotech Oulun tohtoriohjelmasta seuraavaa: ”Pitkään toiminut, aiemmin mm. OKM:n rahoittama suuri, hyvin organisoitunut ja kansainvälisesti kilpailukykyinen yhteisö, jolla on merkittävä ulkopuolinen rahoitus. Merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, yhteistyö erinomainen (mm. VTT-yhteistyö), synnyttänyt uusia yrityksiä. Ohjausjärjestelyt ovat erittäin hyvät ja tohtorinkoulutus onkin ollut tuloksellista määrällisesti mitattuna. Lisäksi tohtorien työllistyminen on ollut hyvää, merkittävästi yrityksiin ja ulkomaille. Erinomainen määrä ulkomaisia tohtoriopiskelijoita, yhteisössä erinomaisia toimijoita (Akatemiaprofessori, useita FiDiPro-vakansseja, ERC-tutkijoita, osallisuus huippuyksikköön). Ryhmät ovat menestyneet hyvin myös yliopiston RAE-arvioinnissa. Strategisesti merkittävä, erinomainen ohjelma.”

Last updated: 3.6.2016