Anna väitöstäsi koskevat tiedot alla olevalla lomakkeella (pyydetyllä kielellä kuhunkin kohtaan). Tietosi menevät Oulun yliopiston viestintään.

Väittelijän tietoja käytetään Oulun yliopiston kirjastossa laadittavassa Kansalliskirjaston ylläpitämän Asteri-tietokannan auktoriteettitietueessa. Tietosuojailmoitus

Lomakkeella ilmoittamiesi tietojen kautta yliopiston verkkosivustolla näytetään väitöksesi suomen- ja englanninkielinen verkkosivu.

Lähetä lomakkeen tiedot lomakkeen lopussa olevaa Lähetä-painiketta painamalla.

Tietosuojailmoitus

Please send the information of your dissertation via this form (please use the language requested in each field). The information of the form will be sent to the Communications of the University of Oulu.

The information of Doctoral Candidate is used at the University of Oulu Library in the authority record of the Asteri database maintained by the National Library. Data privacy notice

Within the information of the form your dissertation will be shown in the university website both in Finnish and in English as a notice of your dissertation.

Send the information of the form by pressing Send button at the end of the form.

Data privacy notice

Väittelijän henkilötiedot / Personal information of the Doctoral Candidate
Ei julkaista väitöstiedotteessa / Authority record, not published in the dissertation release.
Väitöskirjan tiedot / Dissertation info
Väitöstilaisuuden tiedot / Information of thesis defence
Date and time *
Väitöstilaisuuden kieli / Language of the thesis defence
Väitöskirjan tiivistelmä / Summary of the dissertation

Väitöskirjan englanninkielinen yleistajuinen selostus / Summary of what you have been studying and the results of your study in 'non-scientific', general language, in English

Lisätietoja / Additional information

Vertical Tabs