Väitöstiedot / Dissertation Information

Pakolliset kentät merkitty tähdellä (*)

Anna väitöstäsi koskevat tiedot alla olevalla lomakkeella (pyydetyllä kielellä kuhunkin kohtaan). Tietosi menevät Oulun yliopiston viestintään.

Lomakkeella ilmoittamiesi tietojen kautta yliopiston verkkosivustolla näytetään väitöksesi suomen- ja englanninkielinen verkkosivu. Varmista ennen lomakkeen täyttämistä, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, jotka lomakkeen lähettämiseksi tarvitaan. Täytä lomakkeen tiedot huolellisesti. Verkkosivuilla julkaisua varten tietojen tulee olla oikein ja vastuullasi on antaa lomakkeella täsmälliset ja oikeat tiedot. Julkaistuja tietoja korjataan vain rajoitettujen resurssien rajoissa.

Jos väitöstilaisuutesi on etäyhteys, luo linkkiosoite valmiiksi ennen lomakkeen täyttämistä. Etäyhteyden linkki vaaditaan ennen kuin lomakkeen voi lähettää.

Väittelijän tietoja käytetään Oulun yliopiston kirjastossa laadittavassa Kansalliskirjaston ylläpitämän Asteri-tietokannan auktoriteettitietueessa.

Lähetä lomakkeen tiedot lomakkeen lopussa olevaa Lähetä-painiketta painamalla.

Tietosuojailmoitus

Please send the information of your dissertation via this form (please use the language requested in each field). The information of the form will be sent to the Communications of the University of Oulu.

Within the information of the form your dissertation will be shown in the university website both in Finnish and in English as a notice of your dissertation. Before filling in the form, make sure you have all the necessary information needed to submit the form. Fill in the information in the form carefully. To publish the information of your dissertation on the website, the information must be correct and it is your responsibility to provide accurate and correct information on the form. Published information will be corrected only within limited resources.

If your dissertation is remotely accessible, please create a link address in advance of completing the form. A remote link is required before the form can be submitted.

The information of Doctoral Candidate is used at the University of Oulu Library in the authority record of the Asteri database maintained by the National Library.

Send the information of the form by pressing Send button at the end of the form.

Data privacy notice

Väittelijän ilmoittautumislomake / Personal information of the Doctoral Candidate
Yhteystiedot saa antaa tiedotusvälineiden käyttöön / My contact information may be given to media

Medialle viestiminen edellyttää, että väittelijän yhteystiedot puhelinnumeroineen ovat jaettavissa. 
In order to communicate to the media, the doctoral candidate's contact details and telephone number must be available for sharing to the media.
 

Ei julkaista väitöstiedotteessa: / Authority record, not published in the dissertation release:

Väitöskirjan tiedot / Dissertation info
Pysyvän osoitteen alku on https://urn.fi/ / Persistent URN begins with https://urn.fi/
Väitöstilaisuuden tiedot / Information of thesis defence
Voiko väitöstilaisuutta seurata etänä / Can the thesis defence be followed online?
Väitöstilaisuuden kieli / Language of the thesis defence
Esimerkiksi dosentti, apulaisprofessori tai professori. Voit varmistaa vastaväittäjän tittelin ohjaajaltasi. / For example docent, associate professor or professor. You can confirm the title of opponent with your supervisor.
Esimerkiksi dosentti, apulaisprofessori tai professori. Voit varmistaa vastaväittäjän tittelin ohjaajaltasi. / For example docent, associate professor or professor. You can confirm the title of opponent with your supervisor.
Väitöskirjan lyhennetty tiivistelmä / Abbreviated summary of the dissertation

Väitöskirjan suomenkielinen yleistajuinen selostus. Suositeltu tekstin pituus on 1000–2500 merkkiä.

The information to the public = a summary of what you have been studying and the results of your study in 'non-scientific', general language, in Finnish. The recommended text length is 1000-2500 characters.


Väitöskirjan englanninkielinen yleistajuinen selostus. Suositeltu tekstin pituus on 1000–2500 merkkiä.

Summary of what you have been studying and the results of your study in 'non-scientific', general language, in English. The recommended text length is 1000-2500 characters.

Lisätietoja / Additional information