Anne Tuomela

M.Sc. (Tech.)

University Teacher and Researcher, Civil Engineering programme director
Geotechnics

Biography

Master of Science (Tech.) Anne Tuomela works as a University Teacher and PhD student in the University of Oulu, Faculty of Technology, Structure and Construction  Technology (SCT) Research Group. She has an expertise in soil mechanics, environmental geotechnics and foundations engineering. Her PhD work is focused on mine environment and especially how tailings storage facilities behave in cold climate. She has a work experience of 7 years in consultancy sector where she worked as geotechnical and environmental designer.

Research interests

 • Geotechnical Engineering
 • Remote sensing
 • Mine environment

Teaching experience

Geomechanics 5 credits

Geoenvironmental Engineering 5 credits

Fundamentals of Civil Engineering 5 credits

Modelling in Geoenvironmental Engineering 5 credits

Geotechnical engineering laboratory tests 2 credits

Basics of infrastructure planning and development 5 credits

Thesis supervisions

Supervisor of sevaral Bachelor and Master Thesis e.g.:

Hietala J. 2017. Rikastushiekkojen routivuuteen vaikuttavat tekijät

Rauhala A. 2017. Remote sensing of mine environments: A review and the Laiva mine case study

Nousiainen J. 2016. Rikastushiekan kriittisen tilan määrittäminen ylävirtaan korotuksissa CPTU-kairauksen avulla

Ukkola J. 2016.Oulun alueen tuhkien tuotteistaminen väylärakentamiseen

Karjalainen N. 2016. Uusiomateriaalien hyödyntäminen rikastushiekka-altaiden pintarakenteissa

Sutela P. 2016. Junan nopeuden vaikutus rautatieliikenteen aiheuttamaan tärinään

Honkaharju R. 2016. Kaivamattomat tekniikat kunnallisrakentamisessa,

Kaarela T. 2015. Geotuubien käyttöpotentiaali Suomessa

Kurttila O., 2015. Oulun jätevesiverkoston vuotovesiselvitys virtaamien, sadannan ja lumensulannan perusteella.

Pohjosaho V. 2015. Hulevesiratkaisut jätevesiviemäreiden vuotovesimäärän vähentämisessä.

Rasi-Koskinen H., 2014. Vaakasuuntaiset alustaluvut paaluperusteissa silloissa.

Publications and seminars

Remote Sensing supporting surveillance and operation of Mines: https://www.oulu.fi/water/resem, Interreg Nord funded project 2015-2018

Tuomela A. et al. 2017. The EGU General Assembly 2017: Remote sensing of Northern mines: supporting operation and environmental monitoring in cold conditions, poster.

Tuomela A. 2016. Synteettiset materiaalit kaivosten allasrakenteiden tiivisrakenteena, selvitystyö Kainuun ELY-keskus.

Kurttila O., Rossi P.M, Tuomela A. Oulun jätevesiverkoston vuotovedet vuotuisten jätevesivirtaamien, sadannan ja lumensulannan perusteella. Vesitalous

Tuomela A. Seminaariesitys. IGS Finninsh Chapter. Allasseminaari. Kaivannaisaltaiden rakenneselvitys

Tuomela A., 2014. Rikastushiekka padottavana materiaalina – hiekkaako vai nestettä. Geotekniikan päivät 6.11.2014

Tuomela A., 2005. Mineraalivillan käyttökelpoisuus infrarakentamisessa, diplomityö

 

Professional and community activities

 • A member of the technic group in geotechnical, foundation and rock engineering in Finnish Association of Civil Engineers (RIL)
 • A member of the board in Finnish Geotechnical Society (SGY) 2016-2017

Research groups

 • University Teacher and Researcher, Structural Engineering and Construction Technology Research Group

Selected publications

 • Tuomela, A.; Pekkala, V.; Rauhala, A.; Torabi Haghighi, A.; Leviäkangas, P. (2021) Frost susceptibility of Nordic metal mine tailings. - Cold regions science and technology 192, 1-9, 103394 . [Original]
 • Tuomela, Anne; Ronkanen, Anna-Kaisa; Rossi, Pekka M.; Rauhala, Anssi; Haapasalo, Harri; Kujala, Kauko (2021) Using geomembrane liners to reduce seepage through the base of tailings ponds : a review and a framework for design guidelines. - Geosciences 11 (2), 93 . [Original] [Self-archived]
 • Knutsson, Roger; Tuomela, Anne; Rauhala, Anssi; Knutsson, Sven; Laue, Jan (2021) Geothermal Study of a Tailings Deposit: Frost Line Modelling and Comparison to Field Data. - Journal of earth sciences and geotechnical engineering 11 (3), 15-32 . [Original] [Self-archived]
 • Torabi Haghighi, Ali; Tuomela, Anne; Hekmatzadeh, Ali Akbar (2020) Assessing the Efficiency of Seepage Control Measures in Earthfill Dams. - Geotechnical and geological engineering online first, online first . [Original]
 • Rauhala, Anssi; Tuomela, Anne; Davids,Corine; Rossi,Pekka M. (2017) UAV Remote Sensing Surveillance of a Mine Tailings Impoundment in Sub-Arctic Conditions. - Remote Sensing 9 (12), 1318 . [Original]
 • Kurttila, Okko; Rossi, Pekka Matias; Tuomela, Anne (2016) Oulun jätevesiverkoston vuotovedet vuotuisten jätevesivirtaamien, sadannan ja lumensulannan perusteella. - Vesitalous (3), 32-35