Lennokit kaivosvalvonnan tukena

LeKaT

Lennokit kaivosvalvonnan tukena -hankkeessa kehitetään drone-menetelmiä ensisijaisesti kaivosvalvonnan tueksi.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Rahoituksen määrä

234 888 EUR

Projektin koordinaattori

Geologian tutkimuskeskus

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeessa kehitetään drone-menetelmiä ensisijaisesti kaivosvalvonnan tueksi, mutta ne soveltuvat yleisemminkin ympäristön tilan seurantaan. Ensimmäinen menetelmä keskittyy kehittämään lämpökamerapohjaisten lennokkimittausten hyödyntämistä yhdessä maastomittausten ja laboratorioanalyysien kanssa. Toisessa menetelmässä lennokkien avulla tuotettuja 3D-malleja hyödynnetään kaivosten sulkemistoimien yhteydessä. Hankkeessa luodaan menetelmätietopankkia, jota voidaan jatkossa kaivoksilla hyödyntää sopivien mittausmenetelmien valinnassa. Tutkimuskohteina toimivat Saattoporan kaivos Kittilässä, Boliden Oy:n Kevitsan kaivos Sodankylässä sekä Hituran suljettava kaivos Nivalassa.

Tutkimusryhmät

Lisätiedot

Hannu Panttila
Geologian tutkimuskeskus
hannu.panttila (at) gtk.fi

Muut ulkopuoliset rahoittajat ja yhteistyökumppanit

  • Maa ja vesitekniikan tuki ry.
  • Boliden Kevitsa Mining Oy
  • Oulun rakennustekniikan säätiö
  • AA Sakatti Mining Oy
  • AFRY Finland Oy
  • Mitta Oy
  • Fortum Waste Solutions Oy
  • Radai Oy
  • Geobotnia Oy
  • Inno-Cad Oy