Väitöstilaisuus 18.12.2015

Väittelijä: Master of Science Mamdouh Omran

Väitösaika- ja paikka: 18.12.2015 klo 12:00. Linnanmaa, Kuusamonsali (YB210)

Aihe:Microwave dephosphorisation of high phosphorus iron ores of the Aswan region, Egypt. Developing a novel process for high phosphorus iron ore utilization
Mikroaaltotekniikkaan perustuvan fosforinpoistomenetelmän kehittäminen korkeafosforiselle egyptiläiselle malmille. Uuden paljon fosforia sisältävän rautamalmin hyödyntämisprosessin kehittäminen

Vastaväittäjä: Professori Pertti Lamberg, Luulajan teknillinen yliopisto

Kustos: Professori Timo Fabritius, Oulun Yliopisto


Fosforipitoisen rautamalmin hyödyntäminen mikroaaltotekniikalla

Raudan ja teräksen valmistusmäärien kasvaessa on tarve jalostaa aiemmin hyödyntämättömiä rautamalmeja ja siten ennalta ehkäistä mahdollinen raaka-ainepula tulevaisuudessa. Maailmassa on runsaasti rautamalmiesiintymiä, jotka sisältävät paljon fosforia. Näitä esiintymiä käytetään suuren fosforipitoisuuden vuoksi vain rajallisesti, koska fosfori heikentää raudan valmistusprosessin kustannustehokkuutta ja tuotetun teräksen laatua. Paljon fosforia sisältävän ooliittisen rautamalmin hyödyntämiseksi on ehdotettu monia erilaisia hydro- ja pyrometallurgisia prosesseja. Näihin menetelmiin liittyy kuitenkin haittapuolia, kuten huomattava ympäristörasitus, heikko kustannustehokkuus, prosessien hitaus ja alhainen raudan talteen saanti.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia laboratorio-olosuhteissa mahdollisuutta käyttää mikroaaltokäsittelyä fosforin poistamiseen fosforipitoisesta rautamalmista.

Tutkimuksen perusteella mikroaaltokäsittely vaikuttaa olevan lupaava tapa poistaa fosforia fosforipitoisesta rautamalmista. Tutkimustulosten mukaan mikroaaltolämmitys parantaa erotustehokkuutta, fosforinpoistoa ja magneettisia ominaisuuksia sekä vähentää rautamalmin käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Last updated: 27.2.2019