Open philosophy research seminar -series Fall 2015

Teh seminar series is open for everyone interested in philosophy. First three presentations are in Finnish and and the last two in English.

8.10. klo 13.15 sali: KTK122
Kari Väyrynen
Kausaaliajattelun ontologiset
sitoumukset: Hume, Kant ja Hegel

5.11 klo 13.15 sali: KTK122
Ville Lähde
Pakolaisuus, siirtolaisuus ja turvallisuus resurssinäkökulmasta
(yhteistyössä humanististen ympäristöopintojen kanssa)

24.11. klo 13.15 sali: KE1139
Ari Kivelä
Habermasin ja Henrichin kiista metafysiikasta

10.12. klo 13.15 sali: PR174
Georg Gangl
Postnarrativism and the analytic legacy (in English)

15.12. klo 13.15 sali: KTK112
Natalia Starostina
Memory, gender and Russian emigre experience in interwar Paris (in English)

Last updated: 4.11.2015