Svenskan i Finland 21

Svenskan i Finland 21 ordnas den 3–4 oktober 2024 i Uleåborg. Konferenstemat är "Svenskan i Finland – Språk och kultur i förändring".

Event information

Time

-

Add event to calendar

Kära nordister!

Svenskan i Finland 21 ordnas den 3–4 oktober 2024 i Uleåborg. Konferenstemat är Svenskan i Finland – Språk och kultur i förändring.

Bidrag med även andra teman är välkomna. Spara datumet och sprid gärna information om konferensen!

Nästa utskick med mer detaljerad information skickas i slutet av november.

Information om konferensen kommer småningom att uppdateras på den här webbsidan.

Eventuella frågor kan skickas till e-postadressen svifi21@oulu.fi.

Hjärtligt välkomna till Uleåborg!

Konferensarrangörerna

Paula Rossi
Riitta Kosunen
Kirsi Lepistö
Elisa Risto
Marjo Ohtamaa

Last updated: 5.9.2023