Svenskan i Finland 21

Svenskan i Finland 21 ordnas den 3–4 oktober 2024 i Uleåborg. Konferenstemat är "Svenskan i Finland – Språk och kultur i förändring".

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Lisää tapahtuma kalenteriin

Kära nordister!

Svenskan i Finland 21 ordnas den 3–4 oktober 2024 i Uleåborg. Konferenstemat är Svenskan i Finland – Språk och kultur i förändring. Bidrag med även andra teman är välkomna. Spara datumet och sprid gärna information om konferensen!

Programmet består av plenarföredrag, sektionsföredrag på 20 minuter, posterpresentationer och frivillig konferensmiddag på torsdag kväll.

Deadline för abstract är den 31 maj 2024. Abstracten (250–300 ord) skickas till e-postadressen svifi21@oulu.fi. Besked om antaget abstract ges senast den 20 juni.

Konferensplatsen är hotell Lasaretti, som ligger på 1,3 kilometers gångavstånd från Uleåborgs järnvägsstation. Konferensen börjar på torsdag den 3 oktober kl. 10 och avslutas på fredag den 4 oktober senast kl. 15. Närmare program ges ut senast i början på september.

Information om konferensen uppdateras efterhand på den här webbsidan.

Eventuella frågor kan skickas till e-postadressen svifi21@oulu.fi.

Hjärtligt välkomna till Uleåborg!

Konferensarrangörerna

Paula Rossi
Riitta Kosunen
Kirsi Lepistö
Elisa Risto
Marjo Ohtamaa

Viimeksi päivitetty: 28.11.2023