Svenskan i Finland 21

Svenskan i Finland 21 ordnas den 3–4 oktober 2024 i Uleåborg. Konferenstemat är "Svenskan i Finland – Språk och kultur i förändring". Bidrag med även andra teman är välkomna. Spara datumet och sprid gärna information om konferensen!

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Sijainti

Muu

Lisää tapahtuma kalenteriin

Programmet består av plenarföredrag, sektionsföredrag på 20 minuter, posterpresentationer och frivillig konferensmiddag på torsdag kväll.

Plenarföreläsarna är professor Carla Jonsson från Umeå universitet och biträdande professor Jaana Kolu från Östra Finlands universitet.

Deadline för abstract är den 31 maj 2024. Abstracten (250–300 ord) skickas till e-postadressen svifi21@oulu.fi. Besked om antaget abstract ges senast den 20 juni.

Anmälningstiden till konferensen är den 6 maj–den 1 september 2024. Anmäl dig via Webropol: https://link.webropolsurveys.com/S/3FFD32CE31070C9E.

Konferensavgiften är 110 euro och för doktorander 70 euro. Konferensmiddagen kostar 65 euro.

Konferensplatsen är hotell Lasaretti, som ligger på 1,3 kilometers gångavstånd från Uleåborgs järnvägsstation. Deltagarna kan själva boka rum på hotellet till ett specialpris enligt följande:

bokningskvot 2−4.10.2024

  • enkelrum 135 €/dygn
  • dubbelrum 145 €/dygn

eller Hansel-pris för dem som har rätt till det

  • enkelrum 118 €/dygn
  • dubbelrum 134 €/dygn

Bokningskvoten gäller ända fram till den 5 september, då osålda rum går till allmän försäljning.

Bokningskod: 14666 Oulun yliopisto 2.-4.10.2024
Bokning via telefon: 020 757 4700
Bokning via e-post: lasaretti@lasaretti.com

Konferensen börjar på torsdag den 3 oktober kl. 10 och avslutas på fredag den 4 oktober senast kl. 15. Konferensmiddagen äger rum på restaurang Rauhala (Mannenkatu 4), torsdagen den 3 oktober kl. 18. Närmare program ges ut senast i början på september.

Information om konferensen uppdateras efterhand på den här webbsidan.

Eventuella frågor kan skickas till e-postadressen svifi21@oulu.fi.

Hjärtligt välkomna till Uleåborg!

Konferensarrangörerna

Paula Rossi
Riitta Kosunen
Kirsi Lepistö
Elisa Risto
Marjo Ohtamaa

Viimeksi päivitetty: 3.5.2024