KAVENERO - Kaukolämpö- ja vesihuoltojärjestelmän energiatehokas sektori-integraatio kaupunkien vihreän siirtymän edistämisessä

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Oulun Yliopistolle merkittävän hankerahoituksen, jossa yhdistyvät samanaikainen kaukolämmöntuotannon polttoaineenkulutuksen pienentäminen ja biologisen jätevedenpuhdistuksen sekä lietteen käsittelyn tehokkuuden nosto.

Funders

Project information

Project duration

-

Funded by

European Structural Funds - European Regional Development Fund (ERDF)

Funding amount

364 000 EUR

Project coordinator

University of Oulu

Contact information

Contact person

Project description

Kaukolämpö- ja vesihuoltojärjestelmän energiatehokas sektori-integraatio kaupunkien vihreän siirtymän edistämisessä -hanke (KAVENERO) liittyy kaupunkien uudentyyppiseen kaukolämmön ja vesihuollon sektori-integraation kehittämiseen energiatehokkuuden ja ympäristönäkökulmien kannalta. Siinä yhdistyvät samanaikaisen kaukolämmöntuotannon polttoaineenkulutuksen pienentäminen ja biologisen jätevedenpuhdistuksen sekä lietteen käsittelyn tehokkuuden nosto.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa tällaisen yhdistämisen energiatehokkuus- ja ympäristövaikutuksista sekä optimaalisesta toteutuksesta, varsinkin kun huomioidaan välilliset potentiaaliset vaikutukset: jäteveden lämmön talteenoton ja uusien kaukolämmön tuotantomuotojen lisäämismahdollisuudet (kaukolämpöverkon paluupuolelle) kaupunkitasolla.

Hankkeen toteutus on mallinnusta ja simulointia, millä tuotetaan kopioitava kaupunkitason energiamalli ja simulaattori, jolla voidaan tutkia ja optimoida kaukolämmön ja vesihuollon sektori-integraatiota. Hankkeen tuloksena saadaan menetelmä ja uutta tietoa ympäristö- ja teknisen suunnittelun tueksi tämäntyyppisen sektori-integraation vaikutuksesta ja optimoinnista kaupunkien energiataseeseen, energiantuotannon vuosipäästöihin ja jäteveden puhdistuksen sekä lietteiden käsittelyn energiatehokkuuteen.

Toteuttajina hankkeessa ovat Oulun yliopistolta Säätötekniikan ryhmä (mallinnus, simulointi ja optimointi) ja Vesihuollon ja jätevesienkäsittelyn ryhmä (vesihuolto). Hankkeen keskeisiä toimijoita ovat Oulun Energia ja Oulun vesi, joiden molempien edustamien alojensa vihreään siirtymään ja hiilineutraalisuustavoitteeseen olennaisesti liittyvä aihe on tärkeä. Hankkeen kesto on kaksi vuotta.