Vesilaitosten digitalisointia - Jätevesiverkoston datan hallinta ja innovatiiviset sovellukset (WWData)

Hankkeen tavoitteena on helpottaa vesilaitosten jätevesiverkoston hallintaa kehittämällä työkaluja ja menetelmiä jätevesiverkoston datan hallintaan ja käsittelyyn tietoturvallisella tavalla hyödyntäen pilvipalvelua.

Funders

Project information

Project duration

-

Funded by

European Structural and Investment Funds

Funding amount

370 000 EUR

Project coordinator

University of Oulu

Contact information

Contact person

Project description

Hankkeessa tarkastellaan mitkä ovat verkoston kannalta kriittiset parametrit ja kuinka kattavasti niitä nykyisin mitataan, sekä mitä parametrejä muualta on avoimesti saatavilla hyödynnettäväksi verkostonhallinnassa. Hankkeen tavoitteena on niin ikään tarjota vesilaitoksille datan käsittelyyn tarvittavia uusia analyysityökaluja ja –malleja, joiden avulla voidaan parantaa jätevesiverkoston hallintaa sekä havaita hitaat ja pitkäaikaiset muutokset.