Vesilaitosten digitalisointia - Jätevesiverkoston datan hallinta ja innovatiiviset sovellukset (WWData)

Hankkeen tavoitteena on helpottaa vesilaitosten jätevesiverkoston hallintaa kehittämällä työkaluja ja menetelmiä jätevesiverkoston datan hallintaan ja käsittelyyn tietoturvallisella tavalla hyödyntäen pilvipalvelua.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot

Rahoituksen määrä

370 000 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeessa tarkastellaan mitkä ovat verkoston kannalta kriittiset parametrit ja kuinka kattavasti niitä nykyisin mitataan, sekä mitä parametrejä muualta on avoimesti saatavilla hyödynnettäväksi verkostonhallinnassa. Hankkeen tavoitteena on niin ikään tarjota vesilaitoksille datan käsittelyyn tarvittavia uusia analyysityökaluja ja –malleja, joiden avulla voidaan parantaa jätevesiverkoston hallintaa sekä havaita hitaat ja pitkäaikaiset muutokset.