The research group SpEdu

The research group SpEdu in Oulu University Faculty of Education and Psychology focuses on diversity and on special educational issues.

Contact information

Research group leader

Research group description

The research group SpEdu is Oulu University’s special education research group. It focuses on studying inclusion, participation and politics of belonging. We also study co-teaching and the work of special education teachers, study mathematical difficulties, well-being of severely disabled youngsters, and various support forms.

As a new theme, we study how pupil have experienced special education.

So far five theses have been published:

KM Riikka Sirkko Opettajat ammatillisina toimijoina inkluusiota edistämässä, November 2020.

KM Helena Nykänen Veteen piirretty viiva. Opettajien ja rehtoreiden kokemuksia tehostetun tuen toteutumisesta perusopetuksen alakoulussa, Spring 2021.

KM Marjut Kokko Kohti uudenlaista opettajuutta: Yhteisopettajuus edistämässä opettajien yhteistyötä ja inkluusiota kouluissa, December 2021.

MEd Marjo-Rita Mäkäräinen Kaikki tarvitsevat ystäviä”- Kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteet, June 2022.

MEd Marja Kosola Adolescent's experiences in studying mathematics and receiving intensified support, October 2023

One more thesis to come: Ninnu Kotilainens’ work about Special education teachers’ work at lower secondary education.

NEW PROJECT: Research project Special education experienced. Project started in 2022 and it focuses on pupils’ experiences about school.

Researchers: professor Marjatta Takala, PhD Marjut Kokko, doctoral student Ninnu Kotilainen and special education student Susanna Pirttikangas with her Master thesis.

Publications of SpEdu:

Takala, M. & Sirkko, R. 2022. Pre-service teachers’ attitudes towards inclusion in Finland. Support for Learning. http://dx.doi.org/10.1111/1467-9604.12415

Takala, M., Pihlaja, P. & Viljamaa, E. 2022. ‘Yes, it’s good, but…’ – Student teachers’ inclusion. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2115133

Kokko, M., Pihlaja, P. & Takala, M. 2022. Towards inclusive teaching: Finnish teachers’ justifications for co-teaching. Education in the North, 29(1), 61-83. https://doi.org/10.26203/0c1a-sq18

Takala, M. & Wickman, K. 2021. Samundervisning- en metod för inkluderande lärmiljöer. I Mara Westling Allodi (red.) Specialpedagogik för Lärare. Stockholm. Natur & Kultur. pp. 170-192.

Kokko, M.; Takala, M. & Pihlaja, P. 2021. Finnish teachers’ views on co-teaching. British Journal of Special Education. https://doi.org/10.1111/1467-8578.12348

Kokko, M.; Takala, M. & Muukkonen, H. 2020. Kohti uudenlaista opettajuutta: yhteisopettajuus haastamassa yksin tekemisen kulttuuria. NMI-Bulletin, 30(4), 41-58.

Sirkko, R., Takala, M., & Muukkonen, H. 2020. Yksin opettamisesta yhdessä opettamiseen: Onnistunut yhteisopettajuus inkluusion tukena. Kasvatus & Aika, 14(1), 26–43. https://doi.org/10.33350/ka.79918

Väitöskuva Riikka Sirkko, SpEDU-tutkimusryhmä

Väitöskuva Helena Nykänen, SpEDU-tutkimusryhmä

Marjut Kokko's dissertation 17.12.2021: Pictured from left to right Opponent prof. Kristina Ström, Åbo Akademi, curator prof. Marjatta Takala, University of Oulu and doctoral candidate MEd Marjut Kokko.
Kristina Ström, Marjatta Takala, Marjut Kokko

Marjo-Rita Mäkäräinen's dissertation ceremony on June 3, 2022: In the photo, from left to right, opponent, docent Raija Pirttimaa, doctoral candidate MEd Marjo-Rita Mäkäräinen and curator prof. Marjatta Takala.
Raija Pirttimaa, Marjo-Rita Mäkäräinen, Marjatta Takala

Marja Kosolas's dissertation ceremony on October 27, 2023: In the photo, from left to right, opponent, docent Minna Kyttälä, University of Turku, curator prof. Marjatta Takala and doctoral candidate MEd Marja Kosola.
Minna Kyttälä, Marjatta Takala, Marja Kosola

If you are interested in postgraduate studies in special education, check out https://www.oulu.fi/en/research/graduate-school
You can also get in touch with possible suitable tutors when your topic starts to take shape.

Päivitetty 16.5.2023