SpEDU - erityispedagogiikan tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä SpEdu (Special Education) tutkii moninaisuutta ja erityispedagogisia teemoja.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • professor
    Marjatta Takala

Tutkimusryhmän kuvaus

SpEDU -ryhmä (Special Education) on Oulun yliopiston erityisopetuksen tutkimusryhmä. Se keskittyy inkluusion, oppimisen tuen ja yhteenkuuluvuuden politiikan teemoihin. Uutena teemana tutkimme oppilaan kokemuksia erityisopetuksesta.

Tähän mennessä erityispedagogiikasta on Oulun yliopistossa ollut viisi tohtorinväitöstä:

KM Riikka Sirkko väitteli aiheesta Opettajat ammatillisina toimijoina inkluusiota edistämässä marraskuussa 2020.

KM Helena Nykänen väitteli aiheesta Veteen piirretty viiva. Opettajien ja rehtoreiden kokemuksia tehostetun tuen toteutumisesta perusopetuksen alakoulussa keväällä 2021.

KM Marjut Kokko väitteli joulukuussa 2021 aiheesta Kohti uudenlaista opettajuutta: Yhteisopettajuus edistämässä opettajien yhteistyötä ja inkluusiota kouluissa.

KM Marjo-Rita Mäkäräinen väitteli kesäkuussa 2022 aiheesta Kaikki tarvitsevat ystäviä”. Kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteet.

KM Marja Kosola väitteli lokakuussa 2023 aiheesta: Nuoren kokemukset matematiikan opiskelusta ja tehostetun tuen tukitoimista.

Vielä tulossa Ninnu Kotilaisen opinnäytetyö erityisopettajien työstä yläasteella.

UUSI PROJEKTI: Tutkimushanke Special education experienced. Projekti alkoi vuonna 2022 ja se keskittyy oppilaiden kokemuksiin koulusta. Tutkijat: professori Marjatta Takala, FT Marjut Kokko, väitöskirjatutkija Ninnu Kotilainen ja erityisopettaja Susanna Pirttikangas pro gradu -tutkielmansa kanssa.

SpEdu-julkaisuja:

Takala, M. & Sirkko, R. 2022. Pre-service teachers’ attitudes towards inclusion in Finland. Support for Learning. http://dx.doi.org/10.1111/1467-9604.12415

Takala, M., Pihlaja, P. & Viljamaa, E. 2022. ‘Yes, it’s good, but…’ – Student teachers’ inclusion. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2022.2115133

Kokko, M., Pihlaja, P. & Takala, M. 2022. Towards inclusive teaching: Finnish teachers’ justifications for co-teaching. Education in the North, 29(1), 61-83. https://doi.org/10.26203/0c1a-sq18

Takala, M. & Wickman, K. 2021. Samundervisning- en metod för inkluderande lärmiljöer. I Mara Westling Allodi (red.) Specialpedagogik för Lärare. Stockholm. Natur & Kultur. pp. 170-192.

Kokko, M.; Takala, M. & Pihlaja, P. 2021. Finnish teachers’ views on co-teaching. British Journal of Special Education. https://doi.org/10.1111/1467-8578.12348

Kokko, M.; Takala, M. & Muukkonen, H. 2020. Kohti uudenlaista opettajuutta: yhteisopettajuus haastamassa yksin tekemisen kulttuuria. NMI-Bulletin, 30(4), 41-58.

Sirkko, R., Takala, M., & Muukkonen, H. 2020. Yksin opettamisesta yhdessä opettamiseen: Onnistunut yhteisopettajuus inkluusion tukena. Kasvatus & Aika, 14(1), 26–43. https://doi.org/10.33350/ka.79918

Väitöskuva Riikka Sirkko, SpEDU-tutkimusryhmä

Väitöskuva Helena Nykänen, SpEDU-tutkimusryhmä

Marjut Kokon väitöstilaisuus 17.12.2021: Kuvassa vasemmalta oikealle vastaväittäjä prof. Kristina Ström, Åbo Akademi, kustos prof. Marjatta Takala, Oulun yliopisto ja väittelijä KM Marjut Kokko.
Kristina Ström, Marjatta Takala, Marjut Kokko

Marjo-Rita Mäkäräisen väitöstilaisuus 3.6.2022: Kuvassa vasemmalta oikealle vastaväittäjä, dosentti Raija Pirttimaa, väittelijä KM Marjo-Rita Mäkäräinen ja kustos prof. Marjatta Takala.
Raija Pirttimaa, Marjo-Rita Mäkäräinen, Marjatta Takala

Marja Kosolan väitöstilaisuus 27.10.2023: Kuvassa vasemmalta oikealle vastaväittäjä, apulaisprofessori Minna Kyttälä, Turun yliopisto, kustos prof. Marjatta Takala ja väittelijä KM Marja Kosola
Minna Kyttälä, Marjatta Takala, Marja Kosola

Jos erityispedagogiikan jatko-opinnot kiinnostavat, tutustu sivuihin
https://www.oulu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu

Voit olla myös yhteydessä mahdollisiin sopiviin ohjaajiin, kun aiheesi alkaa jäsentyä.

Päivitetty 13.12.2023