Digitaalisen Valmistuksen Perusteet. Kirjautuminen alkaa. Yliopiston opiskelijat ja lukiot.

Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta kutsuu opiskelijoita ilmoittautumaan Digitaalisen valmistuksen perusteet -kurssille, joka järjestetään Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella
Fab Labissa (http://www.oulu.fi/fablab/) 12. maaliskuuta - 15. toukokuuta.

Kurssilla opiskelijat rakentavat interaktiivisen robotin, jossa Fab Labin
työkaluja ja laitteita käyttäen liitetään yhteen mekaniikkaa, elektroniikkaa ja ohjelmointia. Kurssilla sovelletaan projektioppimista yhdistettynä kuuteen käytännönläheiseen pienryhmäluentoon, joilla kerrotaan suunnittelun
perusperiaatteet ja ohjenuorat. Opiskelijat oppivat mekaanisten komponenttien suunnittelua 3D-mallinnusohjelmalla, ja kuinka käyttää mekaanisia
komponentteja yhdessä antureiden ja toimilaitteiden kanssa fyysisen
laitteen (robotti) toteutuksessa, ja kuinka ohjelmoida robottia, jotta se
kykenee olemaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Opiskelijat
tulevat työskentelemään pienissä ryhmissä.

Kurssi on erinomainen johdanto digitaaliseen valmistukseen ja tietokonetekniikkaan, ja niihin liittyviin aloihin. Kurssi myös tutustuttaa opiskelijat Oulun yliopiston Fab Labin monipuolisiin digitaalisiin pikavalmistusprosesseihin. Kurssin opettajat ovat opiskelijoita, tohtorikoulutettavia,
tutkijatohtoreita ja professoreja. Kurssin suorittaminen lisää ammatillista pätevyyttäsi, ja kurssin viidellä opintopisteellä voit täydentää mitä tahansa yliopistomme tutkinto-ohjelmaa. 5 opintopistettä vastaa noin 135 tunnin työskentelyä, ja sisältää 12 tuntia lähityöskentelyä (pienryhmäluennot) ja 123 tuntia itsenäistä työskentelyä mukaan lukien työskentely Fab Labissa.

Hakeminen ja lisätiedot: https://weboodi.oulu.fi
Sähköposti: antti.mantyniemi(ÄT)oulu.fi

Hakuaika päättyy 19.03.2018 (Yliopiston Opiskelijat) ja 05.03.2018 (Lukiot)

Fab Lab Oulu on digitaalisen pienvalmistuksen työskentelytila, fabrication laboratory, joka
noudattaa MIT:ssä Yhdysvalloissa kehitettyä avoimen innovoinnin konseptia. Fab Labissa on mahdollista suunnitella oma tuote tai laite alusta loppuun. Käytettävänä on mm. kolme
3D-tulostinta, laserleikkuri, vinyylileikkuri, tarkkuusjyrsin, elektroniikkalaitteiden rakentelupisteitä sekä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Konseptin mukaan osa tilan käyttöajoista on kenen tahansa varattavissa. Fab Lab Oulu sijaitsee Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen tiloissa
TF 132-135, sisäänkäynti 2T, Erkki Koiso-Kanttilan katu 3.

Last updated: 21.2.2018