Bachelor's thesis

A Bachelor's thesis is a small-scale research project of the student’s own study field. The scope of the thesis and thesis-related seminar work is about 8-10 ECT. Typically, the length of the thesis is about 20-40 pages, but more detailed instructions and learning objectives are written in the curriculum of each degree programme. Bachelor students get guidance to the thesis work from the faculty’s researchers. The completed bachelor's thesis will be reviewed at Urkund plagiarism checker and then published after approval in the university’s Laturi database. Students can read previously published bachelor's theses at the Pegasus library. The bachelor student is also required to complete a maturity test. The maturity test is a written exam which evaluates the students command of the research topic and proficiency in Finnish, Swedish or English.

You can find instructions specific to your own study programme below.

Faculty of Education

The bachelor's thesis is part of the intermediate studies in the major subject. The thesis can be written independently or in pairs. In a pair or group work, it must be possible to identify and assess each student's independent share in the thesis. A bachelor's thesis is usually a theoretical work, in which you familiarize yourself with previous research and literature on your chosen topic. In some cases, however, the topic may be such that it is already possible to use empirical data at the bachelor stage.

A significant part of the bachelor's thesis consists of information retrieval from various sources. For this reason, it is advisable to attend an information retrieval course organized by the library at the very beginning of your work on the thesis. More information about the course contents, timetables and registration can be found at the Oulu University Library website.

The composition of a bachelor's thesis is supported through seminar work. During the academic year, you will be required to participate in a seminar where you will be presenting your research plan and, finally, your completed thesis. You should also act as an opponent to a bachelor's thesis plan and to a near-final thesis of another group member. The thesis group meets regularly during the academic year. The purpose of seminar work is to support the completion of bachelor's theses and to familiarize students with scientific discussion and argumentation.

Faculty of Information Technology and Electrical Engineering

Faculty of Medicine

Lääketieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöiden julkaisun periaatteet (kandidaatin tutkielmat, Pro gradu –tutkielmat, syventävien tutkielmat):

1) Opinnäytetyö, joka julkaistaan avoimella näkyvyydellä (Jultika) tai 2) Opinnäytetyö, joka julkaistaan rajatulla näkyvyydellä (Saltika):

Kaikki muut opinnäytetyöt paitsi artikkeleiksi aiotut, julkaistaan Oulun yliopiston kirjaston sähköisessä Jultika-julkaisuarkistossa avoimella näkyvyydellä tai rajatulla näkyvyydellä (Saltika) siten, että opinnäytetyö on luettavissa tietyillä kirjaston työasemilla. Työn ohjaaja (ja tarvittaessa tutkimusryhmän jäsenet) ja opinnäytetyön tekijä yhdessä päättävät minkälaiset tulokset avoimella tai rajatulla näkyvyydellä julkaistava opinnäytetyö sisältää. Valmis opinnäytetyö palautetaan tarkastajille arvioitavaksi sähköisen opinnäytetöiden tarkastus- ja julkaisujärjestelmän Laturin kautta (http://laturi.oulu.fi/).

Sähköinen opinnäytetyön palautusprosessi (Ohjeet opiskelijoille, tarkastajille ja hyväksyjille: http://laturi.oulu.fi)

 1. Kun opinnäytetyö on valmis, opiskelija täyttää ohjaajan kanssa lomakkeen opinnäytetyön tarkastajien ilmoittamisesta ja julkaisuluvasta. Lomakkeella ohjaaja antaa opiskelijalle luvan syöttää opinnäytetyön Laturi‐järjestelmään. Ohjaaja sopii opiskelijan kanssa opinnäytetyön julkaisutavan: julkinen julkaiseminen (Jultika) tai rajattu julkaisu (Saltika: luettavissa kirjaston päätteillä).
 2. Opiskelija toimittaa lomakkeen opintohallinnon palvelupisteeseen. Palvelupisteessä tiedot kirjataan Oodiin.  
 3. Laturi‐järjestelmä hakee ilmoitetut pohjatiedot Oodista (viive yön yli tietojen syöttämisestä oodiin).
 4. Opiskelija syöttää valmiin opinnäytteensä Laturi‐järjestelmään. Työn tulee olla PDF /A tiedostomuodossa. (Ks. https://muuntaja.oulu.fi)
 5. Tarkastajat saavat tiedon tarkastusta odottavasta työstä sähköpostiin. Kunkin tarkastajan tulee noutaa opinnäytetyö Laturista arviointia varten. Yliopiston ulkopuoliselle tarkastajalle työ toimitetaan sähköpostitse opintohallinnon palvelupisteestä.
 6. Tarkastajat kirjaavat lausuntonsa opinnäytetyön arviointilomakkeelle ja palauttavat lomakkeen allekirjoitettuna opintohallinnon palvelupisteeseen.
 7. Tutkinto-ohjelmavastaava/koulutusdekaani saa tiedon hyväksymistä odottavasta työstä sähköpostiin. Hänen tulee noutaa opinnäytetyö Laturista ennen hyväksymistä. Tutkinto-ohjelmavastaava/koulutusdekaani hyväksyy opinnäytteen kirjaamalla hyväksynnän opinäytetyön arviointilomakkeelle.
 8. Opiskelija saa tiedon työn hyväksymisestä WebOodista hyväksymisen jälkeen. 

Arvosteltavaksi hyväksytään vain sähköisesti palautettu opinnäytetyö. Hyväksymisen jälkeen työ siirtyy järjestelmästä yliopiston arkistoon sekä saataville avoimeen Jultika-julkaisuarkistoon. Rajatulla julkaisemisella (Saltika) työ on luettavissa kirjaston tiloissa määrätyiltä työasemilta.

Sähköisen opinnäytetyön palautuksen tuki: laturi@oulu.fi

3) Opinnäytetyö, joka julkaistaan painettuna opinnäytteenä (arkistoitava paperiversio):

Mikäli opinnäytetyö muodostuu artikkelista tai artikkeliksi aiotusta aineistosta, tulee arkistoitava paperiversio toimittaa koulutuksen lähipalvelupisteeseen. Valmis opinnäytetyö ja suomenkielinen yhteenveto palautetaan tarkastajille arvioitavaksi, jonka jälkeen tarkastajat arvioivat opinnäytetyön arviointilomakkeella.

Kypsyysnäyte (lääketiede, hammaslääketiede)

Kypsyysnäytteeseen pitää ilmoittautua vähintään viikkoa ennen tenttiä Exam-järjestelmässä (hae tentti opintojakson koodilla 040300A ja samalla varataan paikka Examinarium-tenttitilasta joko Kontinkankaalla tai Linnanmaalla. Tenttiin ei ilmoittauduta Weboodin kautta.
Ohjeet Examista löytyvät: http://www.oulu.fi/opiskelijalle/sahkoinententti
Käyttääkseen Exam-järjestelmää siihen tulee kirjautua sivulla: https://exam.oulu.fi ja hyväksyä käyttöehdot ennen kuin opettaja laatii kysymyksen. Tämä pitää tehdä vain ennen ensimmäistä sähköistä tenttimiskertaa

Faculty of Humanities

Oulu Business School

Health Sciences

For further information and guidelines for the Bachelor's thesis in health sciences, please contact your thesis supervisor.

 

Medicine

Computer Science and Engineering

Significance of bachelor’s thesis

A bachelor’s thesis is a personal and public thesis that is part of a bachelor’s degree in engineering. The work is by nature a study or planning task that demonstrates mastery of one's own field, readiness for scientific thinking and qualifications for applying the acquired knowledge during studies in working life. Bachelor’s thesis work also orientates the student for structuring, processing and documentation of information.

Composition of bachelor’s thesis

There are three ways of completing bachelor’s thesis in Computer Science and Engineering degree programme:

 • Applied Computing Project I (521041A) course (ACP)
 • Embedded Software Project (521275A) course (ESP)
 • Independend thesis study (Topics can be inquired from supervisors, research groups or companies: ictrekry, Aarresaari, see also website: Job opportunieties)

In the case of ACP and ESP the bachelor's thesis is done in groups, and therefore the individual contribution of each author must be clearly mentioned in the thesis. An independent thesis study is done as an individual work in the same way as a diploma thesis.

The scope of all methods is 8 cr. The bachelor's thesis is always graded on a pass / fail scale, regardless of the method of completion. In a course-type bachelor's thesis, the evaluation is performed by the person in charge of the course and in an independent dissertation by the supervisor.

The ACP and ESP projects can also be completed as a normal course without a bachelor’s thesis. In this case, a grading scale of 1-5 is used. Do note that ACP is a compulsory course in the applied computing module, which is why it must be completed either as a bachelor's thesis or as a normal course if you choose that field of study.

In addition to the actual thesis, the bachelor's thesis also includes a 2 ECTS course in Technical Communication (900060A). In order to graduate, the student must also pass a written maturity test (521008A Computer Science and Engineering, The Maturity Test for Bachelor's Degree).

Bachelor’s thesis process

Bachelor's thesis can be started at the end of bachelor's studies. Typical start time is the third year of studies.

The stages and timing of the bachelor's thesis are summarized in this process diagram.

Below are the steps related to thesis work explained in more detail:

 1. Choose completition method (Independend study, ACP or ESP).
 2. If independent study was chosen, the student must then find a topic and supervisor for the work. If project course was chosen, then the student enrols normally to that course.
 3. Agree with the supervisor the topic, schedule and guidance of the work. Bachelor's theses completed as project courses are scheduled, planned and implemented in accordance with the schedules and instructions of the course.
 4. When the work is almost completed, a maturity test is taken as an electronic exam at the Examinarium. The time of the maturity test is agreed with the supervisor.
 5. Thesis can be uploaded to Laturi after permission from the supervisor. The work should be in Laturi at least one week before the last Degree Program Committee meeting before planned graduation. See the meeting schedule below.
 6. The work uploaded to Laturi will also be delivered to study.itee@oulu.fi no later than one week before the committee meeting under the title “Bachelor's Thesis in Computer Science and Engineering”. If the work has been done in a group, only one of the group members needs to submit the thesis.
 7. The diploma application is made in the OSAT system when all the studies included in the degree are displayed in WebOodi. An up-to-date PSP approved by a tutor teacher (or education planner) is attached to the application. If the degree has already been compiled, an extract from Oodi certified by the education planner (pdf) is attached, in which the compiled degree is displayed. The education planner can be reached at study.itee@oulu.fi.
 8. The diploma is awarded in a graduation ceremony (publiikki) or can be applied for at the study office on the day of the ceremony, in case you do not participate in the ceremony. Do note that bachelor’s degrees are awarded only in the last ceremonies in autumn and in spring.

 

Timetable for graduation during academic year 2020-2021

There is no graduation ceremony in July. Students are welcome to join ceremony in August.

Deadline for the thesis in LATURI Master´s or Bachelor's thesis in TUTO meeting Deadline for the degree certificate application Graduation date Graduation ceremony, the degree certificate is available
13.8.2020 20.8.2020 Mon 24.8.2020 Mon 31.8.2020 Thur 17.9.2020
10.9.2020 17.9.2020 Wed 23.9.2020 Wed 30.9.2020 Thur 15.10.2020
8.10.2020 15.10.2020 Sat 24.10.2020 Sat 31.10.2020 Thur 19.11.2020
12.11.2020 19.11.2020 Mon 23.11.2020 Mon 30.11.2020 Thur 17.12.2020
10.12.2020 17.12.2020 Thur 24.12.2020 Thur 31.12.2020 Thur 14.1.2021
14.1.2021 21.1.2021 Sun 24.1.2021 Sun 31.1.2021 Thur 18.2.2021
11.2.2021 18.2.2021 Sun 21.2.2021 Sun 28.2.2021 Tur 18.3.2021
11.3.2021 18.3.2021 Wed 24.3.2021 Wed 31.3.2021 Thur 15.4.2021
8.4.2021 15.4.2021 Fri 23.4.2021 Fri 30.4.2021 Thur 20.5.2021
13.5.2021 20.5.2021 Mon 24.5.2021 Mon 31.5.2021 Thur 17.6.2021
10.6.2021 17.6.2021 Wed 23.6.2021 Wed 30.6.2021 Thur 15.7.2021 (no ceremony)
10.6.2021 17.6.2021 Sat 24.7.2021 Sat 31.7.2021 Thur 19.8.2021

Instructions for writing a bachelor’s thesis

The bachelor's thesis is documented in the same way as the master's thesis, but it is usually a shorter, 20-40 page long entity.

The bachelor's thesis can be done as a group work, which should be considered in the scope. For example, in groups of three, the scope of work must correspond to all students doing work corresponding to 8 ECTS. As a result, the written part is made longer, closer to the diploma thesis. The work of three people should aim at 40-50 pages. This means demonstrating greater familiarity with the topic of the work, for example, a broader literature review, implementation, or evaluation of the results of the work. Each member of the group must participate in the implementation and writing of the thesis equally. Therefore, the bachelor's thesis prepared as a group work must clearly indicate the share of each student's own work, either in written or tabulated format.

It is recommended to use the writing guide for master's thesis also for writing a bachelor's thesis: 

Document templates for thesis can be found here:

All thesis works must be compiled using above mentioned templates. Works created in other way will not be accepted.

After the supervisor's inspection and permit, all completed bachelor's theses are uploaded to Laturi (http://laturi.oulu.fi/). Name the file <year><month>< last name> bachelor's thesis.pdf.

Also, check out the University of Oulu Library thesis guide.

Other important issues

 • Studies are compiled into PSP compliant entities. If there have been no changes to the studies to be included in the degree since the last PSP approval, there is no need to get PSP approved separately. A diploma cannot be compiled if a student does not have an approved PSP. Update your PSP with your tutor teacher every year to ensure graduation process will be fluent and on time. If you have any questions, please contact the education planner at study.itee@oulu.fi.
 • Theses are public. The degree of publicity is determined during the upload phase. You can choose whether the thesis can only be read from the library terminals or whether the work is public online.
 • Copyrighted material may not be published in the thesis without proper permission. For example, images copied from articles can only be published with a permission from the original author.
 • The supervisor evaluates and grades the work loaded in Laturi. Make sure the instructor has the time needed for the assessment within the graduation schedule.
 • The bachelor's degree is marked 'excellent' if the credit-weighted average of the courses is at least 4.00 and the thesis has been approved.
 • Registration to graduation ceremony is done at the same time as applying for a degree in the OSAT system. No separate invitation will be sent to those who have registered. You can get more information about the ceremonyt from the study administration service point. You can find dressing instructions for the ceremony in ceremony guide.

Instructions for bachelor’s thesis supervisors

 • The supervisor creates a maturity test in the Exam system as a so-called personal exam. The student must visit the system once before a personal exam / maturity test can be created. Instructions for taking the electronic exam can be found here: instructions for the student, instructions for the teacher (linkit puuttuu). The maturity test code is: 521008A Tietotekniikka, Kypsyysnäyte / Kandidaatin tutkinto / Computer Science and Engineering, The Maturity Test for Bachelor’s Degree.
 • When the bachelor's thesis is completed, the supervisor gives permission to upload the thesis to Laturi by sending a message to study.itee@oulu.fi. Information to be included in the message: Supervisor's name and research unit, Student's name, Thesis title in Finnish (tarviiko olla englanninkielisissä töissä suomeksi) and English, thesis language and that it is a bachelor's thesis. In addition, the message must state whether the work was done as an independent work / 521041A Applied Computing Project I course / 521275A Embedded Software Project course. 
 • Ten calendar days before the degree program meeting the supervisor picks up the student's work from Laturi. The supervisor announces the grade (Accepted / Rejected) by sending an e-mail to study.itee@oulu.fi no later than 3 working days before the committee meeting.
   

Information Processing Science

 

The studies include a Bachelor’s thesis of 7 credits for students aiming for a Bachelor’s degree and a Master’s thesis of 30 credits for students aiming for a Master’s degree.

Bachelor’s thesis, 7 credits (811383A)

The Bachelor’s thesis that is part of the Bachelor of Science degree demonstrates that the student is intimately familiar with the subject matter of their thesis and has the ability to conduct academic communications. The thesis may contain an empirical section and a written research section, or just an essay based on literature. The Bachelor’s thesis is assessed as passed or failed.

Thesis Supervisors and Topics

Electronics and Communications Engineering

The instructions of Bachelor's thesis and how to apply for a Bachelor's seminar be found in the Moode workspace.

Biochemistry BSc

The theme of the module is public understanding of science and the reporting of biochemical research using different methods and for different audiences. During the course students will learn on a general level about different fields of biochemistry and their specific questions, orientation of biochemical research and organization of research into projects. Practical exercises will contain presenting of a given subject in different forms, which may be a talk, a short article, a poster, a press release or a research proposal. A literature report will be written as well as a popularized presentation of it. In addition the course is linked to the module Ruotsin kieli (Swedish language).

Students should be able to execute a project to produce a thesis type of output, be well aware of current research trends in biochemistry, be able to critically select knowledge from the literature, be able to discuss and debate scientific results, and be able to choose and evaluate proper form of presenation for each purpose.

 

Medical and Wellness Technology

The degree programme of Medical and Wellness Technology follows General instructions on publication of the theses prepared in the degree programmes at the Faculty of Medicine (instructions in Finnish only).

For more information and possible additional instructions kindly contact Anna Maijala anna.maijala(at)oulu.fi.

 

 

Biomedical Engineering MHSc

In the field of biomedical engineering there isn´t any bachelor´s programme, only master´s programme in which the student must complete master´s thesis

Last updated: 11.12.2020