Doctoral theses

You can find the full thesis texts from Jultika service by clicking the associated links (when available).

Abdul Abid (2021)
 
Nacer Boudjemia (2020)
 
Francis Gyakwaa (2020)
(jointly supervised with Process Metallurgy and NANOMO)
 
Henri Pauna (2020)
(jointly supervised with Process Metallurgy and NANOMO)
 

Juho Keskinen (2019)

 
Juri Kuorelahti (2019)
 
Olga Miroshnichenko (2019)
 
Sami Laine (2019)
 
 
Irina Ignatova (2018)
 
Sergei Posysaev (2018)
 
 
Tuomas Löytynoja (2018)
Quantum and quantum-classical calculations of core-ionized molecules in varied enviroments
 
Juha Rusanen (2018)
Functional properties of first visual interneurons in insect compound eyes
 
 
 
Antti Vähäkainu (2016)
On the peripheral visual system of the bumblebee (Bombus terrestris)
 
 
Alexander Karpenko (2015)
Exploring electronic structure of alkali bromide molecules by means of electron spectroscopy and relativistic computations
 
Dmytro Anin (2014)
Experimental study of core shell properties of atoms using electron spectroscopy
 
Denys Iablonskyi (2013)
Application of relativistic computations and electron spectroscopy for the study of photoinduced processes in atoms, molecules and solids
 
Laleh Safari (2013)
Exploring atoms and ions by means of light scattering and radiation assisted electron scattering
 
Antti Kettunen (2013)
Experimental electron and ion coincidence studies of small molecules and clusters
 
 
 
Merja Holappa (2011)
Electron spectroscopy of alkali metals
 
Terhi Kantia (2011)
KLL Auger spectra of Na, Mg, Al, and Si
 
Johannes Niskanen (2010)
Studies of Photoinduced Electronic Processes in Atoms and Molecules
 
Minna Patanen (2010)
Electron spectroscopic studies of the electronic structure of some metal atoms and alkali halide molecules
 
Samuli Urpelainen (2009)
Instrumentation for spectroscopy and experimental studies of some atoms, molecules and clusters
 
Kari Jänkälä (2008)
Quantum mechanics applied in electron spectroscopic studies of photoexcited open shell atoms
 
Sergey Osmekhin (2008)
Electron and ion spectroscopy of some atoms and molecules using synchrotron radiation and laboratory sources
 
Anna Sankari (2008)
Relativistic atomic structure calculations applied to electronic transitions in atoms
 
Antonio Caló (2007)
Electron spectroscopy of atoms and molecules using synchrotron radiation, UV radiation and electron impact
 
Leena Partanen (2007)
Auger cascade processes in xenon and krypton studied by electron and ion spectroscopy
 
Juha Nikkinen (2005)
Multiconfiguration Dirac-Fock method applied in electron spectroscopy
 
Marko Huttula (2004)
VUV-excited electron and ion spectroscopy of some vapor phase atoms and molecules
 
Rami Sankari (2004)
Spectroscopy of synchrotron radiation excited noble gas atoms and water molecules
 
Saana-Maija Huttula (2003)
Angular distribution of Auger electrons in resonant and cascade Auger processes in rare gases
 
Matti Harkoma (2002)
Instrumentation for electron spectroscopy of high temperature vapours
 
Tommi Matila (2002)
Relativistic quantum mechanics applied to inner shell spectroscopy
 
Marko Jurvansuu (2001)
Instrumentation and electron spectroscopical studies on soft x-ray gas phase beam line 1411
 
Antti Hiltunen (2000)
Experimental studies on photon, electron and proton excited Auger spectra
 
Mika Kivilompolo (2000)
Analysis and interpretation of atomic and molecular electron spectra with theoretical and computational methods
 
Jari Karvonen (1999)
Synchrotron radiation excited electron and ion spectroscopy of rare gases and some molecules
 
Raita Lakanen (1998)
Normal Auger and resonant Auger transitions in the open shell rubidium atom
 
Jarkko Mursu (1998)
Electron correlation and angular distribution in synchrotron radiation excited resonant Auger spectra
 
Jukka Jauhianen (1996)
Synchrotron radiation excited electronic transitions studied by electron spectroscopy and TOF mass spectroscopy
 
Edwin Kukk (1996)
Auger decay of resonant and non-resonant inner-shell excitations, induced by synchrotron radiation
 
Antti Kivimäki (1994)
Instrumentation of the Finnish beamline at MAX-lab and electron spectroscopic studies using synchrotron radiation
 
Hanna Pulkkinen (1994)
Correlation and resonance phenomena in the Auger spectra of rare gases
 
Anna Mäntykenttä-Pramanick (1993)
Studies of electron correlation in Auger transitions of free atoms based on multichannel multiconfiguration Dirac-Fock calculations
 
Olli-Pekka Sairanen (1992)
Synchrotron radiation studies of resonance Auger processes in solid rare earths and in some molecules
 
Tapio Rantala (1987)
Local-density electronic structure calculations on the spectra and reactivity of metals
 
Helena Aksela (1980)
Studies of Auger spectra based on atomic calculations
 
Juhani Väyrynen (1980)
Investigations of Auger electron spectra of metal vapours and solid metals
 
Seppo Aksela (1972)
Investigations on low energy electron spectroscopy

 

Licentiate theses

 

Tom Sirviö (2012)
Elektronioptisten linssisysteemien optimointia simulointimenetelmällä
 
Merja Määttä (2007)
Ground state and laser excited np valence photoelecktron spectra of alkali metal atoms
 
Enrico Loos (2006)
Design and building of a time-of-flight type electron spectrometer
 
Anna Penttilä (2005)
Electron correlation effects in atomic manganese and resolution enhancement by deconvolution
 
Juha Nikkinen (2003)
Electron correlation effects on photo- and Auger electron spectra of Ba, Ca, Sr and Xe atoms
 
Marko Huttula (2002)
Photoionisation studies of vapours
 
Virpi Pennanen (2001)
Study of KCl and HCl (DCl) molecules using ion and electron spectroscopies
 
Rami Sankari (2001)
Resonant Auger electron studies at the Gas Phase Beam line of ELETTRA
 
Sanna Alitalo (2000)
Kryptonin ja ksenonin elektronispektrit
 
Saana-Maija Huttula (2000)
Auger-elektronien kulmajakautuma argonin resonanssi-Auger- ja kaskadispektreissä
 
Marko Jurvansuu (2000)
On the experiments at the gas phase beamline I 1411, MAX-lab, Sweden
 
Tommi Matila (2000)
Relativistic quantum mechanics applied to electron spectroscopy
 
Tiina Kylli (1998)
Argonin LMM-spektrien resonanssi- ja satelliittirakenteista sekä ksenonin kaksoisresonanssi-Auger-spektreistä
 
Antti Hiltunen (1997)
Argonin LMM Auger-spektrin satelliittirakenteet ja elektronioptiset simulaatiot
 
Jari Karvonen (1997)
Synkronisäteilyherätteisen elektroni- ja ionispektroskopian kokeellisista menetelmistä
 
Jarkko Mursu (1997)
Elektronikorrelaatio ja kulmajakauma resonanssi-Auger-spektrissä
 
Jukka Jauhiainen (1994)
Synkrotronisäteilyherätteisen elektroni- ja ionispektroskopian menetelmistä ja sovellutuksista
 
Edwin Kukk (1994)
Study of the rosonance Auger process in some alkali fluorides and lanthanides
 
Raita Lakanen (1994)
Normaali-Auger- ja resonansso-Auger-siirtymät avoinkuorisessa rubidiumatomissa
 
Antti Kivimäki (1991)
Synkrotronisäteilytutkimuksia: SX700-tasohilamonokromaattori ja kiinteän Ge:n resonanssifotoemissio
 
Anna Mäntykenttä (1990)
Konfiguraatio- ja jatkumovuorovaikutukset Auger-elektronispektreissä
 
Olli-Pekka Sairanen (1990)
Synkrotronisäteilytutkimus eräiden harvinaisten maametallien 4d-giant-resonanssitilan purkautumisesta fotoemissiolla
 
Matti Harkoma (1988)
Kaksiasteinen elektronispektrometri ja sen käyttö metallihöyryjen Auger-spektrien tutkimiseen
 
Maarit Leväsalmi (1988)
Fotoionisaatio ja satelliittisiirtymät
 
Tarja Pekkala (1986)
Avoinkuorisuuden, konfiguraatioiden lähekkäisyyden ja relativistisuuden vaikutukset Auger-spektreihin
 
Hanna Pulkkinen (1986)
Korrelaatio ja resonanssi-ilmiöt jalokaasujen Auger-spektreissä
 
Maritta Kellokumpu (1984)
Korrelaation vaikutuksia bariumin elektronispektreissä
 
Tapio Rantala (1983)
Spintiheysmenetelmä metalliatomin sisäkuorten transitioiden johde-elektronivarjostuksen laskemisessa
 
Helena Aksela (1975)
Auger-elektronitutkimus sinkki- ja kadmiumatomeista
 
Seppo Aksela (1970)
Sylinterisymmetrinen sähköstaattinen elektronispektrometri ja sen käyttö matalaenergiaisten elektronien energiamittauksiin
 
Markus Pessa (1970)
Sähköstaattinen sylinterispektrometri hitaiden elektronien energia-analysaattorina

 

Master's theses

(2019)

Anni Leinonen
Opiskelijoiden käsitys atomirakenteesta Atomifysiikka 1 -kurssin jälkeen Oulun yliopistossa

Sampo Vepsäläinen
Effect of surface partitioning on organic aerosol growth

Anniina Väyrynen
Verkkokurssin suunnittelu ja sisällöntuottaminen Numeerinen mallintaminen -kurssille Oulun yliopistossa

Riku Huhtaniska
Kokemuksia ongelmalähtöisestä oppimisesta fysiikan opetuslaboratoriotyössä

(2018)

Riikka Syri
Spektromikroskopia pehmeällä röntgensädealueella ja sen käyttö kuusen solukon tutkimisessa
 
Anne-Elina Kinnunen
Opiskelijoiden näkemyksiä fysiikan laboratoriotöistä Oulun Yliopistossa
 
Alejandro González Ganzábal
Optical properties of leaf replicas
 
Olli Mansikkamäki
Water on manganese doped rutile TiO2(110) surface
 
Henrik Kurkela
Vedynkaltaiset radiaaliaaltofunktiot Roothaan-Hall- ja CI-menetelmissä
 
Eeku Koponen
Differential pumping and higher order suppression of FinEstBeAMS-beamline
 
Tuure Orell
Validity of the Lindbland master equations
 

(2017)

Jakke Niskanen
Tasa-arvoisen opetuksen toteutuminen lukionfysiikan ensimmäisen kurssin kirjoissa
 
Mia Liljebland
Perusopetuksen opetussunnitelman perusteiden toteutuminen uusissa yläkoulun fysiikan oppikirjoissa
 
Jukka Lämsä
Yhdeksäsluokkalaisten ymmärrys fysiikan käsitteistä massa ja paino
 
Janne Klemola
Atomi- ja ydinfysiikka -verkkokurssin toteuttaminen
 
Markku Pohjola
Soitinten fysiikka
 
Sajjad Hussain
The composition of germanium vapor studied with time-of-flight mass spectrometry
 
Henri Pauna
Time-of-flight mass spectroscopic study of laser ablated oxidized solid lithium
 
Eetu Pelimanni
Characterisation of an HDA-TOFMS electron-ion coincidence spectrometer
 

(2016)

Anu Tuomela
VUV excitation luminescence spectroscopy of rare earth doped sodium lanthanum fluorine
 
Tatu Rajaniemi
Electronic an optical properties on TiO2 nanoclusters
 
Ashenafi Abebe
Insect antennal movement detection and analysis
 
Mikko Lehto
Spectral sensitivity of cockroach (Periplaneta americana) photoreceptors
 
Mikko Kokkonen
Characterization of in-situ multi-fynctional X-ray photoluminescence and photoelectron spectrometer
 
Mikko Heinonen
Tabletit fysiikan opetuksessa: sähköoppia yläluokille
 
Päivi Toljamo
Röntgen- ja synkrotronisätelyn käyttö lääketieteellisessä kuvantamisessa
 
Ahti Kemppainen
Production of clusters with stearic acid coating and their recognition from the valence electron spectra
 

(2015)

Ari Pyykkönen
Parity summetry-breaking phase transition in a nonlinear Rabi-Hubbard lattice
 
Tapio Hansson
Theoretical study of the properties of As_(n)Sb_(m), As_(n)Bi_(m) and Sb_(n)Bi_(m) (n + m = 2, 4) binary clusters
 
Tuomas Jaako
Validity of the semiquantum approximation in the ultrastrong coupling regime of cavity QED
 
Jenni Perälä
Lomaketyöt: Gammasäteilymittauksia ja äänen ja valon nopeus
 
Samuli Lintula
Taustasäteilyn havainnollistaminen diffuusiosumukammiolla Säteilevä ympäristö -työpajassa
 

(2014)

Janne Jaula
Project and quality management in physics research. A trip from academic adhocracy to the lean side of project management
 
Jari Savolainen
Luminesenssi
 
Miku Laakso
Synthesis and characterization of Cu_x Zn_(1-x) O films
 
Juho Soronen
Elohopean kaksoisionisaatiotilojen tutkimus
 

(2013)

Lauri Hautala
Production and characterization of cluster beams 
 
Esko Kokkonen
Experimental studies of small vapor phase molecules
 
Aleksi Änäkkälä
Ympyräpolarisoidun synkrotronisäteilyn tuotto
 

(2012)

Teemu Kyllönen
Physical vapor deposition of lead and lead clusters
 
Ernest Kukwa
Photoelectron spectroscopy applied to the study of binding energy shifts between atoms and solids
 
Kari Anunti
Luminesenssitutkimuslaitteiston kehittäminen
 
Henri Tikkala
Valokaarianalyysia optisen emission avulla
 
Raisa Hentilä
Valosähköinen ilmiö ja sen opetus ja oppiminen lukiossa ja yliopistossa
 
Albert Djomegni
Electron spectroscopy applied to 5d photoionization of atomic and solid Pb
 

(2011)

Juho Keskinen
Kromin 3p-fotoionisaatio ja siitä seuraavat Auger-siirtymät
 
Noora Kulmala
Elohopean elektronirakenteen tutkimus
 
Tuomas Löytynoja
Pienten antimoniklusterien absorptiospektreistä
 
Matti Vapa
Ab initio -laskentamenetelmiä elektronispektroskopiassa
 

(2010)

Kati Sergejeff
Valosähköinen ilmiö ja kemiallinen alkuaineanalyysi
 

(2009)

Liisa Blomster
Fluoresenssispektrografiasta
 
Miina Happonen
Aurinkokennot ja lämpöpumput vaihtoehtoenergialähteinä
 
Antti Kettunen
Software development for an electron-ion coincidence spectrometer
 
Mikko-Heikki Mikkelä
Metal Clusters
 
Paavo Turunen
Auger-spektrien mittaaminen höyryistä ja kiinteistä aineista
 

(2008)

Tuomas Autto
Fysiikan opetus elektronispektroskopian tutkimusryhmässä
 
Juha Hanhela
Elektronien energianmenetysspektroskopian kokeellisista menetelmistä
 
Terhi Kantia
Na-, Mg- ja Al-metallihöyryjen KLL-Auger-spektrit
 
Reetta Kuusisto
Raskasmetallihalidien tutkiminen elektroni- ja ionimassaspektroskooppisin menetelmin
 
Tuomas Vaara
Klusterit
 

(2007)

Johannes Niskanen
Fotonin absorptio ja elektronin emissio: elektroniset siirtymät cesiumatomissa
 
Minna Patanen
Molekyylien elektronisten siirtymien laskennasta
 
Maria Remes
Lentoaika (TOF) -ionimassaspektrometria ja sen soveltaminen tributyylitinakloridin tutkimiseen
 
Mikko Virtanen
Cesiumin resonanssi-Auger-elektronien suhteelliset intensiteetit ja kulmajakaumaparametrit
 

(2006)

Ari Mäkinen
Elektronispektrometrit ja näytteiden höyrystäminen induktiokuumennuksella
 
Antti Rantasaari
KLL-Auger-spektrit
 

(2005)

Kari Jänkälä
Laserviritettyjen kaliumin ja rubidiumin elektronispektrien tutkimus
 
Sakari Mikkonen
Molekyylifysiikan opetuksesta sekä kemiallisen sidoksen vaikutuksesta molekyylien Auger-elektronispektreihin
 
Marjut Parrila
Atomifysiikan lukio-opetuksesta ja jalokaasujen tutkimisesta elektronispektroskopiaa käyttäen
 
Samuli Rauhala
Röntgensäteilyn opetuksesta lukiossa sekä sen käytöstä tutkimuksessa ja lääketieteessä
 
Niko Ruuskanen
Elektronispektrien energiakalibrointi
 
Mikko Turunen
Suhteellisuusteorian opetuksesta ja relativistisista ilmiöistä atomeissa
 
Samuli Urpelainen
Electron Energy Loss Spectroscopy
 

(2004)

Markus Haapala
Pienten molekyylien valenssin fotoelektronispektrien mittaaminen ja tulkinta
 
Teemu Kontiainen
Elektronispektroskopian datankäsittelymenetelmistä
 
Merja Määttä
Xe Auger-kaskadien tutkimus elektroni- ja ionispektroskopioiden avulla
 

(2003)

Sami Kattilakoski
Atomimalleista ja mallintamisesta
 
Juha Narkaus
Argonin Auger-siirtymien kulmajakaumaparametri 2p_(1/2)-14s ja 2p_(3/2)-13d -resonanssien alueella
 
Lasse Öörni
Röntgensäteily ja sen käyttö lääketieteellisissä sovelluksissa
 

(2002)

Arto Koivukangas
He-kaasupurkauslamppu ja sen käyttö fotoelektronispektrien mittaamiseen
 
Anna Penttilä
Study of photoelectron and Auger electron spectra of atomic manganese
 
Jarno Petäjä
Keraamisten monikerrospohjalevyjen LTCC-prosessin toleranssianalyysi
 
Ilmari Salmela
Molekyyleihin sitoutuneen rikin 2p fotoelektronien kulmaparametrien määritys
 

(2001)

Leena Karjalainen
SES-100 elektronispektrometri ja jalokaasujen Auger-spektrejä
 
Kirsi Vaarala
Jalokaasujen valenssin fotoelektronispektrien satelliittirakenteet
 

(2000)

Jari Enbuska
Elektronispektroskopian kokeellisista menetelmistä
 
Tommi Höynälänmaa
Strontiumin ja kalsiumin foto- ja Auger-elektronispektrit
 
Janne Kolu
Laajakaistaisen radiokanavan etenemisvaimennusmittauksia
 
Juha Nikkinen
Elektronikorrelaation vaikutus bariumin 4d(-1) -fotoelektronispektriin
 
Maarit Pylkkö
Atomifysiikka lukion opetuksessa
 
Henrik Vahtola
Sähkömagneettinen säteily ja sen vuorovaikutus materian kanssa
 

(1999)

Marko Huttula
Elektroni-ioni-koinsidenssispektrometri
 
Julia Kantorovitch
Auger electron spectroscopy of two atomic molecules: Case study of the KCl molecule
 
Ari Kellosalo
Synkrotronisäteilyn käyttö teknillisissä sovelluksissa
 
Kaisa-Reeta Koskinen
Elektroniikan siirtopainotekniikan painolevyjen valmistusmenetelmän kehittäminen
 
Arja Päri
Synkrotronisäteilyn lääketieteelliset sovellukset
 
Matti Reijonen
Atomien ja molekyylien elektronirakenteen tutkiminen Auger-spektrien avulla: Litium- ja natriumkloridin L_(2,3)MM Auger-spektrit
 
Rami Sankari
Ksenonin 3d_(5/2)-1np -> 4d-2np (n = 6,7) resonanssi-Auger-spektrit
 
Tom Sirviö
Elektronispektrometrin tietokonemallintaminen
 
Jouko Vyörykkä
Konfokaali-Raman-spektrometrin käyttö paperin päällysteen syvyyssuuntaiseen analysointiin
 

(1998)

Saana-Maija Huttula
Atomien sisäkuorten absorptiospektreistä ja niiden teoreettisesta tulkinnasta
 
Ari Kinnunen
Elektronitykin kehittely ja argonin L_1 L_(2,3) M -Coster-Kronig -spektri
 
Tommi Matila
Br 3d ionization and M_(4,5)VV Auger spectrum of HBr studied by relativistic approach
 
Virpi Pennanen
Argonin ja vetykloridin elektroniherätteisistä ionisaatiospektreistä
 
Linda Pfeiffer
Auger transitions from the 4d core ionized states of Xe and Ba atoms: Comparison between experiments and quantum mechanical calculations
 
Frank Thiel
Electron and ion impact induced multiple ionization of noble gas atoms and KCl molecules studied by time-of-flight mass spectrometry
 
Ari Tranberg
Atomimallit ja jalokaasujen Auger-spektrit
 
Niina-Kaisa Tuorila
Atomien ja molekyylien elektronirakenne sekä kryptonin ja vetybromidin ionisaatiospektrit
 

(1997)

Sanna Alitalo
Auger Decay of the doubly excited 4d-15p-1nln´l´ states in Xe
 
Juha Hannula
Atomimallien kehitys tieteellisen tiedon rakentumisena
 
Arto Höynälä
Atomin sidosenergioiden kemiallisesta tilasta johtuvat muutokset
 
Tuomo Pesonen
Höyryjen elektroni- ja ionimittaukset
 

(1996)

Mika Kivilompolo
Study of the post-collision interaction in the autoionisation spectra of mercury
 
Jarmo Koivusaari
Hiili- ja hiiliyhdistekalvojen rakennemäärityksiä käyttäen röntgendiffaktiota, IR- ja elektronispektroskopiaa
 
Tiina Kylli
Normaali- ja satelliitti-Auger-siirtymät argon-atomissa
 
Anne Tuhkanen
Synkrotronisäteilyn käytöstä lääketieteen, biologian ja biokemian tutkimuksissa
 

(1995)

Marko Jurvansuu
Synkrotronisäteilyn tuottaminen magneettijonolähteillä
 

(1994)

Antti Hiltunen
Elektronien lentoratojen numeerinen simulointi sähköstaattisessa sylinterisymmetrisessä kentässä
 
Jari Karvonen
Ionien lentoaikaspektroskopian sovellutukset atomien resonanssiviritystilojen tutkimukseen
 
Jarkko Mursu
Argonin synkrotronisäteilyherätteiset L_(2,3)MM resonanssi-Auger-spektrit
 

(1993)

Johanna Tuoma
Synkrotronisäteilyherätteinen resonanssiabsorptio ja viritystilojen purkautuminen Auger-siirtymällä avoinkuorisessa Cs-atomissa
 

(1992)

Jukka Jauhiainen
Ionien lentoaikaspektroskopia
 

(1991)

Terho Kaikuranta
Kaksivaiheinen sylinterisymmetrinen elektronispektrometri
 
Leila Kemppainen
Kryptonin 3d-resonanssiviritys ja sen purkautumiskanavat
 

(1990)

Teijo Kyrkkö
Monokromaattorilta tulevan synkrotronisäteilyn fokusointi peilejä hyväksikäyttäen
 

(1989)

Antti Kivimäki
Synkrotronisäteilyn käyttö Auger-spektrien tutkimuksiin
 
Hilkka-Liisa Moilanen
Jalokaasujen Auger-elektronispektrit
 

(1988)

Mika Ala-Korpela
Molekyylien elektronirakenteiden ab initio -laskumenetelmistä. Sovellutus HCl-molekyylin synkrotroniherätteisten resonanssi-Auger-spektrien tulkintaan
 
Pasi Konttinen
Sylinterisymmetrisen elektronispektrometrin instrumenttifunktion laskeminen
 

(1987)

Raita Lakanen
Kalsiumin, skandiumin ja titaanin elektronirakenne, neutraalissa, kertaalleen ionisoidussa ja kahdesti ionisoidussa atomissa
 
Anna Mäntykenttä
Relativistisuuden vaikutuksia atomien rakenteeseen ja siirtymätodennäköisyyksiin
 
Olli-Pekka Sairanen
Synkrotronisäteily ja sen käyttö; SiCl4:n resonanssi-Auger-spektrit
 

(1986)

Markku Ahonen
Paikkaherkän ilmaisimen sovellutusmahdollisuudet erilaisiin elektronispektrometreihin
 
Jarmo Huuki
Paikkaherkkä monikanavailmaisin elektronispektroskopiassa
 
Seija Lantto
Molekyylien synkrotronisäteilyherätteinen fotoelektronispektroskopia
 
Leena Leinonen
Atomin tai molekyylin sisäkuoren fotoionisaatio lähellä kynnysenergiaa
 

(1985)

Maarit Leväsalmi
Auger-spektrien satelliittirakenteet
 
Kaisa Maliniemi
Molekyylien valenssielektronien Auger-spektreistä
 
Tapio Siniaalto
UV-säteilyn tuottaminen fotoelektronispektroskopian mittauksiin
 
Maarit Wallenius
3d-transitiometallien atomaaristen Auger-spektrien rakenteesta
 

(1984)

Veikko Halonen
Avoinkuoristen atomien Auger-prosessien siirtymätodennäköisyyksistä
 
Tarja Mäkipaaso
Avoinkuoristen atomien Augerspektrit
 
Hanna Pulkkinen
Korrelaation vaikutuksia atomaarisissa Auger-spektreissä
 

(1983)

Simo Leinonen
Cesiumhalidien elektronispektreistä
 
Helinä Patana
Relatiiviset ilmiöt ja niiden vaikutus Auger-elektronien energioihin
 
Ahti Peltola
Natriumin ja natriumhalogenidien Auger-spektrit
 
Maria Perho
Molekyylien Auger-spektreistä litiumfluoridin KLL-spektri
 

(1982)

Kimmo Leinonen
Elektronidosimetria ja elektronien käyttö sädehoidossa
 
Matti Pohjola
Elektronispektrien dekonvoluutio- ja tasoitusmenetelmistä
 

(1981)

Matti Harkoma
Hidastuslinssillä varustetun elektronispektrometrin rakentaminen ja testaus
 
Mirja Nousiainen
Monihiukkasvaikutukset elektronispektreissä järjestyslukualueella Z = 48-54
 
Jyrki Sivonen
Erilaisten elektronispektrometrityyppien vertailua ja kaksivaiheisen modifioidun palloanalysaattorin rakentaminen sekä testaus
 

(1980)

Seppo Pennanen
Molekyyliorbitaaliteoria. Indium- ja tinakloridien Auger-spektrit
 

(1979)

Maritta Kellokumpu
Optisten energiatasojen hyväksikäyttö kaliumin ja hopean Auger-elektronispektrin tulkinnassa
 
Risto Kumpula
Pehmeän röntgensäteilyn röntgenputken rakentaminen ja käyttö foto- ja Auger elektronispektrien mittauksiin
 

(1978)

Tapio Rantala
Relaksaatioenergiat foto- ja Auger-elektronien emissioissa
 

(1975)

Sauli Kellokoski
Kalsiumhöyryn L_(2,3) M_(2,3) M_(2,3) - Auger - elektronispektri
 
Manu Vuontisjärvi
M_(4,5) N_(4,5) N_(4,5)-Auger-elektronispektrien mittaus ja analysointi kadmiumin kiinteästä ja höyrymäisestä olomuodosta
 

(1974)

Seppo Onnela
Sähköstaattiset elektronispektrometrit
 

(1973)

Ale Oinas
Al-Cu -seoksissa tapahtuvien alumiinin 3p-elektronien lukumäärän muutosten arviointi K-emissioviivojen intensiteettimittausten perusteella
 

(1972)

Helena Aksela
Auger-ilmiö
 
Päiviö Kokkoniemi
Elektronipommituksella aikaansaadut plasmavärähtelyt kiinteissä aineissa
 
Ilmari Teirilä
Matriisivaikutusten eliminoiminen röntgenanalyysissä
 

(1971)

Esko Iivonen
Atomin viritetyn tilan elinajan mittausmenetelmistä
 

(1970)

Eeva-Kaarina Kortela
Röntgenemissiospektrin K-satelliitit
 

(1969)

Jyrki Ruotsalainen
Rikin K-kuoren röntgenemissiospektrien kemiallisista muutoksista
 
Veikko Taipale
Zeeman jakautuminen Mössbauerspektrissä
 

(1968)

Rauno Kotka
Cerenkovin säteilystä
 

(1966)

Seppo Aksela
Röntgensäteiden aiheuttama valosähköinen ilmiö