Jussi Jyväsjärvi

Jussi Jyväsjärvi

PhD

Dosentti, tutkijatohtori
Akvaattinen ekologia

28 peer reviewed publications in international journals. The publications have been cited 390 times, of which the most cited publication accounts for 43 citations. The author has a h-index of 13.00. (Google Scholar)

Biography

Olen akvaattisen ekologian tutkijatohtori ja työskentelen Oulun yliopiston ekologian ja genetiikan yksikön virtavesiekologian tutkimusryhmässä. Tutkimukseni pääalueita ovat pienvesien, lähteiden ja erityisesti latvapurojen suojelubiologia, ekologisen tilan arviointi ja yhteisöekologia. Tutkin kentältä kerättyjen aineistojen sekä kokeellisen tutkimuksen avulla, miten i) luonnollinen tilassa ja ajassa tapahtuvat yhteisöjen vaihtelu ii) useat samanaikaisesti esiintyvät häiriötekijät (ravinnekuormitus, metsähakkuut) ja iii) isomman mittakaavan ympäristömuutokset (ilmaston lämpeneminen, vesistöjen ruskettuminen) säätelevät vesistöjen eliöyhteisöjen rakennetta ja toimintaa. Sovellan tutkimuksessani useita eri eliöryhmiä, kuten mikrobit, hajottajasienet, levät, selkärangattomat ja kalat. Tällä hetkellä laajennan tutkimustani yli latvapurojen vesi-maa rajapinnan, jotta voisimme ymmärtää miten eri ympäristömuutokset muuttavat arvokkaiden pienvesien ja niiden rantavyöhykkeiden monimuotoisuutta ja yhteisökoostumusta.

Research interests

  • Freshwater community ecology

Social media

Research groups

  • Senior researcher, Stream Ecology Research Group

Thesis supervisions

Kaisa Lehosmaa: Anthropogenic impacts and restoration of boreal spring ecosystems