Seija Jalagin

Seija Jalagin

PhD

University Lecturer
Finnish refugee history and policy, history of Protestant missions, cultural stereotypes

Biography

I am a University Lecturer in history and Japanese Studies at the University of Oulu, and an Adjunct Professor (Docent) of cultural interaction in history (University of Turku). I have published on gender history, particularly on women in Protestant missions and on gendered cultural stereotypes. My current research focuses on Finnish refugee history in 1920-50. It is part of a larger project 'Recognition and belonging: forced migrations, troubled histories and memory cultures' (ReBel), where I am the PI. This multidisciplinary project is funded by the Academy of Finland in 2017-21. In addition, we have recently begun an innovative cooperation with a group of artists on war, refugees and memory.

Research interests

 • refugees
 • displacement
 • immigration policy
 • memory cultures
 • gender history

Databases

Research groups

 • Principal Investigator, Recognition and Belonging

Selected publications

 • Hestad Skeie, Karina; Jalagin, Seija (2017) Inspirasjon, samarbeid og innflytelse : Et transnasjonalt perspektiv på Lærernes Misjonsforbund (LMF) i Norden 1899-2017. - Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 71 (2), 25-43 . [Original] [Self-archived]
 • Jalagin, Seija (2015) A Nordic Hebrew Christian centre in Jerusalem? Relief work, education and Nordic neutrality in Palestine, 1943-1946. - Scandinavian journal of history 40 (3; SI), 455-477 . [Original]
 • Hakosalo, Heini; Jalagin, Seija; Junila, Marianne; Kurvinen, Heidi (2014) Historiallinen elämä : biografia ja historiantutkimus. - Historiallinen arkisto 141. Helsinki
 • Jalagin, Seija (2014) Intersections of gender, religion and ethnicity in christian missions. Finnish women making religion : between ancestors and angels. Terhi Utriainen; Päivi Salmesvuori. - Ei sarjaa/No series. New York. 123-139
 • Jalagin, Seija (2013) Lähetystyön historia: meillä, muualla ja maailmalla. Kristinuskon historian tutkimusalat ja metodit. Antila, Jaakko Olavi; Laine, Esko M.; Meriläinen, Juha. - Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia 226. Helsinki, Suomen Kirkkohistoriallinen Seura. 287-300
 • Jalagin, Seija (2013) Transnationalising Education for the Benefit of the Nation: Finnish Mission to the Jews in post-World War II Jerusalem. Transnational and Historical Perspectives on Global Health, Welfare and Humanitarianism. Fleischmann, Ellen; Grypma, Sonya; Marten, Michael; Okkenhaug, Inger Marie. Kristiansand. 182-207
 • Jalagin Seija, Löytty Olli, Salakka Markku (toim.) (2010) Kaikille kansoille. Lähetystyö kulttuurien vuoropuheluna. - Historiallinen arkisto 131. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 368 s.
 • Jalagin, Seija (2007) Japanin kutsu. Suomalaiset naislähetit Japanissa 1900-1941. - Bibliotheca Historica 107. Helsinki. Monografiaväitöskirja. 353
 • Jalagin, Seija (2007) Racing with secularization: protestant missions in Japan, 1900-1930. Sights and insights: interactive images of Europe and the wider world. Ed. by M. Harris. Pisa, Pisa University. 91-108
 • Jalagin, Seija & Junila, Marianne (2006) Lukittu näky - sota lapsen kokemuksena. - Historiallinen aikakauskirja 104 (2), 117-131
 • Konttinen, A. & Jalagin, Seija (toim.) (2004) Japanilainen nainen. Kuvissa ja kuvien takana. Tampere, Vastapaino. 252
 • Jalagin, Seija (2002) Gendered images - western women on Japanese women. Looking at the other. Historical study of images in theory and practise. Eds. K. Alenius; O. K. Fält & S. Jalagin. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora 42. Oulu. 13-34
 • Jalagin, Seija (2003) Negotiating for space and autonomy: strategies of Finnish missionary women in Japan, 1900-1941. - Scandinavian journal of history 28 (2), 83-102

Thesis supervisions

PhD theses
 • Anne Koskela, Ongelmalliseksi lausuttu. Koulun ja kasvatusneuvolan välinen asiantuntijadiskurssi vuosina 1968–1991 [Problematic Child. The expert discourse between school and child counceling center, 1968-1991]. Educational science, Univ. of Oulu, ongoing (principal supervisor).

 • Aila Knihtilä, Eetoksena hyvyys ja kauneus: taiteilija ja musiikkikasvattaja Anna-Liisa Antila-Kaljusen toimintaelämäkerta [Aiming at Goodness And Beauty. Professional biography of artist and music educator Anna-Liisa Antila-Kaljunen]. Music education, Univ. of Oulu, 2016 (second supervisor).

 • Juha Sahi, Verkostot kaukaiseen itään: Suomen kauppasuhteet Japaniin 1919–1974 [Networking With the Distant East. Finland’s Trade Relations with
  Japan 1919–1974]. History, Univ. of Oulu, 2016 (second supervisor).

 • Tiina Kuokkanen, Vaatetuksen luokka ja sukupuoli 1600–1800-lukujen Oulussa: Historiallisen ajan arkeologian näkökulma [Class and gender of clothing in 17th-19th century in Oulu. An historical archaeology perspective]. Archaeology, Univ. of Oulu, 2016 (third supervisor).

 • Heidi Kurvinen, "En mä oo mies enkä nainen, mä oon toimittaja": sukupuoli ja suomalainen toimittajakunta 1960- ja 1970-luvulla [”I am not a man nor a woman. I am a reporter”. Gender and the profession of reporters in the 1960s and 1970s Finland]. History, Univ. of Oulu, 2013 (principal supervisor).

Research visits

 • University of Manchester
  9.9.2017 to 30.9.2017

   Research center for the Cultural History of War, Host: Prof. Peter Gatrell