Seija Jalagin

FT
yliopistonlehtori
Forced migration, refugees, gender, transnational history, Protestant missions, cultural stereotypes

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

Seija Jalagin

Toimin historian yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa sekä kulttuurisen vuorovaikutuksen historian dosenttina Turun yliopistossa. Tutkimusteni ydinaluetta ovat ylirajaisuuden, sukupuolen, vallankäytön ja kulttuurisen vuorovaikutuksen historialliset ilmiöt. Tällä hetkellä tutkin pakkomuuttajien Suomea vuosina 1917-1984. Se on osa laajempaa pakolaisuuskokemusten, ylisukupolvisten muistojen ja integraation historiaa, jota ReBel-tutkimusryhmämme tutki Suomen Akatemian vuosina 2017-2021 rahoittamassa projektissa 'Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit'. Aiemmin olen julkaissut erityisesti naislähetystyöntekijöistä ja kulttuurisista representaatioista.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

seija.jalagin@oulu.fi

Puhelinnumero

+358407789021

Postiosoite

Historiatieteet
PL 1000
90014 Oulun yliopisto