Heini hakosalo

TUTKIMUS- JA OPETUSALAT

  • 1800- ja 1900-luvun lääketieteen historia
  • 1900-luvun eurooppalainen kulttuurihistoria
  • tartuntatautien, erityisesti tuberkuloosin historia

JULKAISUT (VALIKOIMA)

"'Tehokkainta lastensuojelu- ja tuberkuloosityötä, mitä yleensä ajatella saattaa'. Joulumerkkikodit osana tuberkuloosin vastaista kampanjaa Suomessa (1936–73)", Historiallinen Aikakauskirja 4 / 2015 (ilmestyy).

”Coming together: Early Finnish medical women and the many levels of historical biography", in Birgitte Possing, Erla Hulda Haldorsdottir, Maarit Leskelä-Kärki, Tiina Kinnunen (eds.), New Nordic Biography, 2015 (forthcoming).

“Elin och Ille. Syskonskap, karriär och läkararbete i Finland under nittonhundratalets första hälft”, Historisk Tidskrift för Finland 2015 (forthcoming).

“Modest witness to modernization: Finland meets Ovamboland in mission doctor Selma Rainio’s family letters, 1921–32”, Scandinavian Journal of History 2015 (forthcoming).

”Tasohyppelyä. Varhaiset suomalaiset lääkärinaiset ja biografisen tutkimuksen monimuotoisuus", in Heini Hakosalo, Seija Jalagin, Marianne Junila & Heidi Kurvinen (eds). Historiallinen elämä. Biografia ja historiantutkimus. Helsinki: SKS, 2014, 45–61.

"'Our Life Work': Professional Women and Christian Values in Early 20th-Century Finland", in Terhi Utriainen & Päivi Salmesvuori (eds.), Between Ancestors and Angels: Finnish Women Making Religion. New York: Palgrave Macmillan, 2014, 83–102.

“Freud & Co. The Mind at the Medical Market in Fin-de-Siècle Europe”, in Niina Timosaari (ed). Aatteiden ja oppien teillä. Juha Mannisen juhlakirja. Studia Historica Septentrionalia 73. Rovaniemi: Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, 2014, 25–43. Accessible at academia.edu

”Klinikan kriitikoille” [a debate on Michel Foucault’s Naissance de la clinique, occasioned by its publication in Finnish], niin & näin 4 (2014), 110–113.

"Aihetta juhlaan. Klinikan synty 50 vuotta” [an essay review on Michel Foucault’s Naissance de la clinique, occasioned by its publication in Finnish], Historiallinen Aikakauskirja 112 (2014) 4, 439–444.

Heini Hakosalo, Seija Jalagin, Marianne Junila & Heidi Kurvinen (eds). Historiallinen elämä. Biografia ja historiantutkimus. Helsinki: SKS, 2014.

Heini Hakosalo, Kaisa Vehkalahti & Saara Tuomaala-Sarpong (eds). A special issue on gender in the history of education. Kasvatus ja Aika. Kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu 1 / 2014. At http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=594

"Terveys ja sairaus historiantutkimuksen kohteena" (katsaus), Historiallinen Aikakauskirja 112 (2014) 1, 73–77.

”Naisten ääni. Varhaiset suomalaiset naislääkärit lääketieteellisen keskustelun kentillä", Hippokrates. Suomen lääketieteen historian seura vuosikirja 29 (2012): 113-38.

"Lääketieteellisten käsitteiden historia – esimerkkitapaus 1800-luvun aivotutkimuksesta", teoksessa Marja-Liisa Honkasalo & Hannu Salmi (toim.), Terveyttä kulttuurin ehdoilla. Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen, s. 27-57. Turku: k&h kustannus, 2012.

"The Ryti case: Language, gender and the rules of the game in Finnish academic medicine in the 1920s", Scandinavian Journal of History 37 (2012) 4: 430–60.

"Elsa Ryti ja naisen mahdollisuudet 1920-luvun suomalaisessa lääketieteessä", Historiallinen aikakauskirja 1 / 2012: 35-50.

yhdessä Seija Jalaginin, Marianne Junilan ja Heidi Kurvisen kanssa, “Voimakentillä – naiset neljässä ammattikunnassa 1900-luvun Suomessa”, Historian selkosilla: Professori Jouko Vahtolan juhlakirja. Oulu: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, 2012: 459-79.

Toim. (yhdessä  Seija Jalaginin, Marianne Junilan ja Heidi Kurvisen kanssa), elämäkertatutkimuksen teemanumero, Historiallinen Aikakauskirja 4 / 2012.

”A powerful precedent: The recognition of women’s academic rights (1901) and the 1906 parliamentary reform in Finland”, pp. 62-82  in Lenita Freidenvall & Josefin Rönnbäck (red.), Bortom Rösträtten: Kön, politik och medborgarskap i Norden. Stockholm: Samtidshistoriska institutet, 2011.

”Lääkäri, yhteisö ja yhteiskunta. Katsaus lääkäriprofession historiaan Suomessa”, Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 126 (2010): 31-38.

"Virkaa tekemässä. Lääkärinaiset 1900-luvun alun Suomessa", Tieteessä tapahtuu 8 / 2008: 13-21.

"Kieltä vailla. Afasiologisen diskurssin synty 1860-luvun Pariisissa", Niin & näin: filosofinen aikakauslehti 1 / 2008: 43-51.

On Speaking Terms: Scientific Boundary Work and the Discovery of Aphasia, 1861-1874. Ph.D. thesis. Oulu, 2006.

"Kivuton murros? Naisten oikeus akateemisiin opintoihin ja ammatinharjoitukseen autonomian ajan Suomessa", Historiallinen aikakauskirja 4 / 2006: 397-407.  

"The Brain under the Knife: Serial Sectioning and the Development of Late 19th-Century Neuroanatomy," Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences 37 (2006): 172-202.

"Ihmiskoneen implikaatiot – La Mettrie medikalisaation näkökulmasta", Niin & näin: Filosofinen aikakauslehti 1 / 2004: 97-99.

"Esimerkkejä ja empiriaa: Thomas Sprat empiirisen luonnontieteen ja retorisen perinteen edustajana 1600-luvun Englannissa", teoksessa Esimerkin voima. Exemplum ja esimerkillisyys antiikin retoriikasta nykypäiän naistenlehtiin, s. 123-48. Toimittanut Liisa Saariluoma. Turku: Kirja-Aurora, 2001.

"Akateemisen vallan variaatioita: naiset saksalaisessa yliopistojärjestelmässä ennen ensimmäistä maailmansotaa", Tiede & Edistys 3 / 2000: 191-204.

 

Viimeksi päivitetty: 2.4.2015