Julia Dahlberg

FT
SLS-tutkija
tieteen historia, aatteiden historia

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

Tutkimushanke:

Tieteen arvovalta? Evoluutioteoria ja yhteiskunnallinen keskustelu Suomessa 1860-1910

Tutkin miten tieto evoluutioteoriasta kiersi suomalaisessa yhteiskunnassa 1800-luvun aikana. Kenen toimesta, miten ja milloin tieto evoluutioteorian keskeisimmistä teoksista levisi Suomeen, ketkä olivat evoluutioaatteen popularisoijat ja miten evoluutioajattelu tuli osaksi suomalaisten laajempaa maailmankuvaa ja ajattelutapaa? Tutkimusprojektin tavoitteena on myös selvittää, mitkä tekijät mahdollisesti hidastuttivat evoluutioajattelun sirkulaatiota Suomessa. Tutkimukseni käsittelee tällä tavalla myös tiedon liikkuvuutta ja materiaalisuutta laajempana ilmiönä.

Rahoitus: Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Julia.Dahlberg@oulu.fi