Nuorelle oululaistutkijalle maailman suurimman historiallisen arkeologian tiedeseuran väitöskirjapalkinto

Oulun yliopistossa arkeologiasta vuonna 2011 filosofian tohtoriksi väitelleen Risto Nurmen väitöskirja on valittu vuoden 2015 Kathleen Kirk Gilmore Dissertation Award -palkinnon saajaksi. Palkinnon jakaa maailman suurin historiallisen arkeologian tiedeseura Society for Historical Archaeology, joka julkaisee myös arvostettua Historical Archaeology -julkaisua.

Kathleen Kirk Gilmore Dissertation Award -väitöskirjapalkinto osoitetaan nyt ensimmäistä kertaa suomalaiselle ja eurooppalaiselle nuorelle tutkijalle. Palkintoa on myönnetty vuodesta 2002 lähtien. Se luovutetaan saajalle seuran vuosikongressissa Seattlessa tammikuussa 2015. Palkinnon arvo on 1000 dollaria ja sisältää väitöskirjan julkaisusopimuksen kansainväliselle tiedekustantamolle.

FT Risto Nurmen väitöskirja Development of the urban mind – an object biographical approach: The case study of the town of Tornio, northern Finland käsittelee Tornion kaupungin kaupungistumista esinelöytöjen kautta. Nurmi keskittyi tutkimuksessaan selvittämään esineiden elinkaarta ja sitä kautta kaupungistumisprosessia 1600- ja 1700-lukujen torniolaisten keskuudessa. Hänen tutkimuksessaan tärkeimmiksi huomioiksi nousivat maailman pohjoisimpien kaupunkilaisten kulutustapojen erilaisuus verrattuna historiallisessa arkeologiassa vallalla olevien kulutusteorioiden mukaisiin käsityksiin eurooppalaisesta ja pohjoisamerikkalaisesta kulutuskäyttäytymisen kehityksestä sekä yhteisöjen historiallisen taustan merkittävä vaikutus kulutustottumusten omaksumiseen.

Nurmi teki väitöstutkimuksensa Oulun yliopiston rahoittamassa The Material Roots of Modernisation in Northern Finland c. AD 1500–1800 -projektissa sekä Emil Aaltosen säätiön ja Suomen Akatemian rahoittamassa Town, Border and Material Culture -projektissa. Hänen ohjaajinaan toimivat Oulun yliopiston dosentti Timo Ylimaunu, professori Vesa-Pekka Herva sekä Oulun yliopiston dosentti, Amsterdamin yliopiston professori James Symonds.

Risto Nurmi toimii tällä hetkellä Oulun yliopiston arkeologian oppiaineessa tutkijatohtorina Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Emergent Consumer Society and Consumer Symbolism in Early Modern Northern Europe -projektissa.

Viimeksi päivitetty: 9.12.2014