Elina Turjanmaa

VTT
Muuttoliikkeet ja kotoutuminen, perhesuhteiden tutkimus, ylisukupolviset siirtymät, ryhmien väliset suhteet

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteet
Humanistinen tiedekunta

Tutkin ryhmien välistä luottamusta ja kotoutumista nuorisotilassa STN:n rahoittamassa Mobile Futures -tutkimushankkeessa. Olen taustaltani sosiaalipsykologi ja keskittynyt aiemmissa tutkimuksissani maahanmuuttotaustaisten nuorten perhe- ja vertaissuhteisiin Suomessa sekä vainon ja sodan ylisukupolvisiin vaikutuksiin pakkomuuttotaustaisissa perheissä.

Tutkimusaiheet

  • Perhesuhteet ja siirtolaisuus
  • Sukupolvisiirtymät
  • Maahanmuuttotaustaiset perheet ja nuoret
  • Muuttosukupolvet
  • Ryhmien väliset suhteet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Elina.Turjanmaa@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 50 5982875