Elina Turjanmaa

Tutkin perheen erossaolon, pakkomuuttojen ja perheessä tapahtuvan muistelun ylisukupolvisia vaikutuksia hankkeessa Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen (Suomen Akatemia, 2019–2023). Olen koulutukseltani sosiaalipsykologi ja keskittynyt aiemmissa tutkimuksissani erityisesti maahanmuuttotaustaisten nuorten perhe- ja vertaissuhteisiin Suomessa. Tämänhetkisessä tutkimuksessani kerään kyselyaineistoa inkeriläistaustaisissa perheissä Suomessa ja Virossa. Tutkimuksessa tavoitellaan pakkomuuttoja kokeneiden lapsia ja lapsenlapsia ja selvitetään, millainen heidän ja heidän perheidensä hyvinvointi on tänä päivänä.

Tutkimusaiheet

  • Perhesuhteet ja siirtolaisuus
  • Sukupolvisiirtymät
  • Maahanmuuttotaustaiset perheet ja nuoret
  • Muuttosukupolvet
  • Ryhmien väliset suhteet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Elina.Turjanmaa@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 50 5982875