Nykyaikainen puuarkkitehtuuri, täydennyskoulutus 10op alkaa

Hae nykyaikaista massiivipuuarkkitehtuuria käsittelevään täydennyskoulutukseen!

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö järjestää syyslukukaudella 2020 verkko-opetuksena massiivipuurakenteisiin keskittyvän Nykyaikainen puuarkkitehtuuri -täydennyskoulutuskurssin. Kurssin laajuus on 10 opintopistettä, ja se toteutetaan avoimen yliopiston kautta. Osallistumisen hinta on 15e/op, eli 150 euroa kokonaisuudessaan.

Kurssilla annetaan suuri arvo opiskelijoiden olemassa olevalle ammattitaidolle, johon pohjautuen uutta tietoa käsitellään. Kurssilla keskeinen tavoite on, että osallistujille syntyy oivalluksia, miten massiivipuurakenteita voi hyödyntää laadukkaassa arkkitehtuurissa, ja miten nämä kaksi, arkkitehtuuri ja massiivipuurakenteet, vaikuttavat toisiinsa.

Korkealuokkaisten referenssikohteiden analyysin, kurssille räätälöityjen luentojen sekä valikoidun itseopiskelumateriaalin avulla osallistujille syntyy ymmärrys sekä laadukkaan arkkitehtuurin tavoitteista, että toisaalta soveltuvista, pitkälle käytäntöön menevistä teknisistä ratkaisuista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi massiivipuurakentamisen kontekstissa.

Arkkitehtuurin yksikön opetushenkilökunnan, kuten professorien Anssi Lassila, Janne Pihlajaniemi ja Matti Sanaksenaho, lisäksi opetuksesta kurssilla vastaavat koti- ja ulkomaiset arkkitehtiluennoitsijat.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka voivat työnsä tai koulutuksensa puolesta olla tekemisissä massiivipuurakennusten arkkitehtisuunnittelun kanssa, ja tarvitsevat massiivipuuarkkitehtuuriin liittyvän ammatillisen osaamisen kehittämistä. Kohderyhmää ovat erityisesti rakennetun ympäristön suunnittelijat, kuten arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit, mutta myös asiasta kiinnostuneet rakentamista ohjaavat viranhaltijat sekä rakennesuunnittelijat voivat osallistua.

Tavoitteet

Täydennyskoulutuksen suoritettuaan opiskelija ymmärtää, arkkitehtisuunnittelun kontekstissa, massiivipuurakentamisen erityispiirteet eri suunnitteluvaiheissa luonnoksista toteutusvaiheeseen.

Runkomateriaaleista esillä ovat etenkin hirsi ja CLT, mutta myös muita yleisimpiä rakenteellisia massiivipuutuotteita, kuten LVL sekä liimattomat ratkaisut, käsitellään. Massiivipuuarkkitehtuurin laatuun ja erityisluonteeseen liittyvien peruskysymysten lisäksi opiskelija oppii tuntemaan massiivipuurakentamisen ja arkkitehtisuunnittelun kontekstissa mm.

 • yleisimmät rakennejärjestelmät
 • rakenteiden tilavaraukset ja jännemitat
 • rakennusrungon jäykistyksen periaatteet
 • mahdolliset huomioitavat rajoitteet
 • palo-, ääni-, lämpö-, ja kosteusteknisten seikkojen asettamat vaatimukset
 • liitokset etenkin näkyvien liitosten osalta
 • talotekniikan reititykset ja tilavaraukset.
 • esivalmistuksen osalta mm. elementtien enimmäismitat ja -painot niin valmistuksen, kuljetuksen kuin rakentamisenkin näkökulmista.

Toteutus

 • Koulutus järjestetään verkossa ja se koostuu itsenäisestä opiskelusta sekä yhteisistä etäopetustapahtumista. Kurssi suoritetaan yksilötyönä, mutta tehtäviin sisältyy myös vertaisarviointia.
 • Kurssi toteutetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä.
 • Pääpaino opetuksessa on ajasta ja paikasta riippumattomassa verkkotyöskentelyssä, johon sisältyvät etukäteen tallennetut luennot ja tietoiskut, verkkokeskustelut sekä muut verkosta löytyvät kirjalliset ja videomuotoiset itseopiskelumateriaalit. Etäopetustapahtumista, joihin tulee pyrkiä osallistumaan annettuna ajankohtana, on viisi, joista kaksi on pakollisia.
 • Koulutus sisältää neljä osatehtävää, joiden kautta kurssin oppimistavoitteet saavutetaan. Osatehtävissä mm. kirjoitetaan omasta osaamisesta, analysoidaan referenssikohde, kiteytetään opiskelijan kannalta keskeisin oppisisältö tulevaisuuden käyttöä varten helposti muistettavaan muotoon ja luodaan oman osaamisen kehittymistä reflektoiva oppimisportfolio.
 • Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää pakollisiin etäopetustapahtumiin osallistumista ja kaikkien osatehtävien suorittamista.
 • Kurssille osallistuu täydennyskoulutettavien lisäksi arkkitehtuurin yksikön maisteritason arkkitehtiopiskelijoita, joilla kurssiin sisältyy muista poiketen myös suunnitteluharjoitustyö.

Ajankohta ja paikka

Koulutus toteutetaan aikavälillä 14.9.2020–8.12.2020

Alustavasti suunnitellut etäopetuspäivät syksyllä 2020 ovat:

 • ma 14.9. (Aloitusseminaari ja etäluento: Anssi Lassila, pakollinen)
 • ma 28.9. klo 15.15 EFFEKT Architects, Copenhagen, DK/ Mikkel Bøgh https://www.effekt.dk (Etäluento)
 • ma 26.10. klo15.15 MDH Arkitekter, Oslo Norge/ Minna Riska https://mdh.no (Etäluento)
 • ma 23.11. klo 15.15 Lever Architecture, Portland USA / Thomas Robinson https://leverarchitecture.com (Etäluento)
 • ti 8.12.2020 (Päätösseminaari, pakollinen)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu avoimen yliopiston kautta: https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/202530

Ilmoittautuminen on auki 12.8. - 7.9.2020

 

Oulun yliopisto pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin yllä olevissa tiedoissa.

 

Lisätietoja:

Matti Lakkala

matti.lakkala(at)oulu.fi

Last updated: 20.8.2020