Juha Nissisen diplomityö voitti Talonpoikaiskulttuurisäätiön opinnäytekilpailun

Arkkitehti Juha Nissisen Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikköön tekemä diplomityö Muistojen huone - Siunauskappeli Oulujoen hautausmaalle on valittu Talonpoikaiskulttuurisäätiön opinnäytekilpailun 2019 voittajaksi.

Diplomityön aiheena on uskonnollisesti ja katsomuksellisesti erilaisia ryhmiä palvelevan siunauskappelin suunnittelu Oulujoen hautausmaalle. Kappelisuunnitelman lisäksi työssä esitetään myös laajempi hautausmaasuunnitelma, joka sisältää nykyisen hautausmaan laajennusosan suunnitelman. Opinnäytetyöhön voi tutustua täällä. Työn pääohjaajana toimi professori Janne Pihlajaniemi.

Talonpoikaissäätiön verkkosivuilla julkaistussa uutisessa Nissisen työn aiheen kuvataan olevan kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninaistuvassa Suomessa ajankohtainen ja tavoitteiltaan kunnianhimoinen.

Ensimmäisen palkinnon lisäksi myönnettiin kaksi kunniamainintaa. Kunniamaininnat sai Laura Peuraharjun Aalto yliopiston arkkitehtuurin laitokselle tekemä diplomityö sekä Saara Pourun Helsingin yliopistolle tekemä pro gradu-tutkielma.

Lisätietoja alkuperäisestä uutisesta.

Last updated: 14.12.2020