Puun jalostusarvon nostaminen – Polymeerien raaka-aineita biojalostuksen sivutuotteista

Puun jalostusarvon nostaminen – Polymeerien raaka-aineita biojalostuksen sivutuotteista

Projektissa kehitetään tapoja hyödyntää biojalostusprosesseissa syntyviä sivutuotteita polymeerituotteiden raaka-aineina. Projektin toteutuksesta vastaavat Oulun yliopiston Kemiallisen prosessitekniikan ja Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksiköt. Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta.

Kasvibiomassan hyödyntämisessä arvokkaiksi tuotteiksi syntyy vähäarvoisia polymeerisiä sivutuotteita, ns. humiineja, joiden syntymistä ei voida estää. Näiden sivutuotteiden muodostuminen heikentää biojalostusprosessien materiaalitehokkuutta ja kannattavuutta sekä aiheuttaa likaantumisongelmia. Tässä projektissa haetaan ratkaisua tähän teknis-taloudelliseen haasteeseen kehittämällä tuotantoprosesseja siten, että syntyvää sivutuotetta voitaisiin hyödyntää polymeerituotteiden, kuten hartsien ja liimojen raaka-aineita erityisesti biokomposiittien matriisiraaka-aineena. Hankkeen tuloksena saadaan aikaan biojalostusprosessien kannattavuuden parantuminen sekä lisätään uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä polymeerituotteiden valmistuksessa.

Lisätietoja

Juha Ahola, yliopistonlehtori, TkT

Hankkeen vastuullinen johtaja

Kemiallinen prosessitekniikka, Oulun yliopisto

 

Last updated: 19.1.2018