Kemiallinen prosessitekniikka

Kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikkö (CPE) yhdistää tutkimuksessaan kemiallisen prosessitekniikan ja bioprosessitekniikan menetelmiä. Biomassan valorisaatio, ja etenkin teknologiavajaukset lignoselluloosan kestävässä hyödyntämisessä biokemikaaleiksi ja -materiaaleiksi, ovat CPE:n keskeisiä tutkimusta inspiroivia lähteitä. CPE:n spesifiset tutkimusalueet ovat biomassan kemiallinen ja biokemiallinen konversio, uudet tuotteet ja prosessit teollisuuden vesienkäsittelyyn sekä tuotteiden talteenotto- ja erotusprosessien synteesi- ja arviointimenetelmät.

Yhteystiedot

Professori

Juha Tanskanen

juha.tanskanen@oulu.fi

Opetus