Tuotanto-olosuhteiden testisarja

  • Asiakkaalla on tehtynä riittävä kirjallisuusselvitys (esim. Feasibility)
  • Palvelussa optimoidaan yksinkertaisen, HPLC:llä analysoitavan tuotteen (esim. pieni orgaaninen happo tai alkoholi) tuotanto-olosuhteita yleisesti käytetyllä hiivalla tai bakteerilla fermentoiden
  • Kolmessa 6-10 litran fermentointierässä optimoitavat parametrit voivat olla esim. tuotteen saanto ja tuottavuus
  • Asiakas saa raportin, joka sisältää suosituksen tuotanto-olosuhteiksi
  • Palvelun hinta on 12 900 €
  • Palvelun aloitusaika on 1 kk tilauksesta ja toimitus 3 kk tilauksesta
  • Lisäpalvelut:
  • palvelu erikoishiivalla/bakteerilla tai monimutkaiselle tuotemolekyylille tarjouksen mukaan
  • tuotteen analyysimenetelmän kehitys tai analyysien tilaus kaupalliselta toimijalta herkkyysanalyysi saannolle ja tuottavuudelle (skaalausta varten)

Last updated: 27.9.2018