Anne-Mari Väisänen

M.Ed.
Doctoral researcher
Discourses of bullying, literature and policy documents of bullying

Teachers, Teaching and Educational Communities
Faculty of Education and Psychology

Anne-Mari Väisänen

Research topic

  • School bullying
  • Discourses of school bullying

Expert discourses of school bullying in professional literature and policy documents.

Research is funded by University of Oulu Eudaimonia project Active equality of youth in school.

Publications

Väisänen, A.-M., & Lanas, M. (2021). Dekontekstualisaatio kiusaamiskirjallisuudessa (Decontextualization in literature of bullying). Kasvatus52(4), 438–449. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatus/article/view/112377

Väisänen, A-M., & Lanas, M. (2022). Miten kiusaamistilanteissa olevista lapsista puhutaan? Teoksessa M. Lanas & T. Kiilakoski (Toim.), Häiriö, näkökulmia työrauhan säröihin koulussa. Tampere: Vastapaino.

Väisänen, A.-M., & Lanas M. (forthcoming) Nuoret yksilöllistävän kiusaamispuheen kohteena kiusaamista koskevissa asiakirjoissa. Nuorisotutkimus

Conference presentations

Väisänen, A-M., & Lanas, M. (2018). Minkälainen tieto muodostuu arvokkaaksi suomalaisessa kiusaamisdiskurssissa (What kind of knowledge is valuable in Finnish professional literature of school bullying)? Presentation in FERA days  Tampere 2018.

Väisänen, A-M. (2019). Dekontekstualisoiva kiusaamiskirjallisuus (Literature of bullying decontextualizes the phenomenom of bullying). Presentation in FERA days  Joensuu 2019.

Väisänen, A-M., & Lanas, M. (2020). Kiusaamispuhe dekontekstualisoi kiusaamisilmiön (Decontextualizing discourses of school bullying). Presentation in FERA days  Helsinki 2020.

Väisänen, A-M., & Lanas, M. (2020).Aina ei voi heti ratkaista, joskus välittäminen riittää - Mitä aikuinen voi tehdä konfliktitilanteessa (It is not always possible to solve it, sometimes caring is enough - What can we do as adults to support students in peer conflicts? Presentation in OPI-päivät in Oulu 2020.

Väisänen, A-M., & Lanas, M. (2021). Kiusaamispuhe, kasvatus ja kontrolli (Bullying discourses, education and control). Presentation in FERA days  Jyväskylä 2021.

Väisänen, A-M (2022). Koulukiusaamista koskeva puhe siirtää keskustelun kasvatuksen kentältä kurinpidon kentälle. Presentation in FERA days Oulu 2022.

Research groups

  • Doctoral researcher, SAFE (Social justice at the focus of education), Living Relations Research Community

Research interests

Researcher information

Contact information

E-mail

Anne-Mari.Vaisanen@oulu.fi

Phone number

+358504702568

Postal address

Faculty of Education
Oulun University
PL 2000
90014 Oulu University