Anne-Mari Väisänen

KM
Väitöstutkija, yliopisto-opettaja
Puhe kiusaamisesta kirjallisuudessa ja hallinnollisissa dokumenteissa

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Anne-Mari Väisänen

Väitöstutkimuksessani tutkin suomalaista peruskoulua koskevia kiusaamisdiskursseja kiusaamista koskevassa kirjallisuudessa ja kiusaamista koskevissa hallinnollisissa dokumenteissa.

Tutkimuksen rahoittaa Oulun Yliopiston Eudaimonia projekti Active equality of youth in school.

Julkaisut

Väisänen, A.-M., & Lanas, M. (2021). Dekontekstualisaatio kiusaamiskirjallisuudessa (Decontextualization in literature of bullying). Kasvatus52(4), 438–449. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatus/article/view/112377

Väisänen, A-M., & Lanas, M. (2022). Miten kiusaamistilanteissa olevista lapsista puhutaan? Teoksessa M. Lanas & T. Kiilakoski (Toim.), Häiriö, näkökulmia työrauhan säröihin koulussa. Tampere: Vastapaino.

Väisänen, A.-M., & Lanas M. (forthcoming) Nuoret yksilöllistävän kiusaamispuheen kohteena kiusaamista koskevissa asiakirjoissa. Nuorisotutkimus

Konferenssiesitykset

Väisänen, A-M., & Lanas, M. (2018). Minkälainen tieto muodostuu arvokkaaksi suomalaisessa kiusaamisdiskurssissa (What kind of knowledge is valuable in Finnish professional literature of school bullying)? Presentation in FERA days  Tampere 2018.

Väisänen, A-M. (2019). Dekontekstualisoiva kiusaamiskirjallisuus (Literature of bullying decontextualizes the phenomenom of bullying). Presentation in FERA days  Joensuu 2019.

Väisänen, A-M., & Lanas, M. (2020). Kiusaamispuhe dekontekstualisoi kiusaamisilmiön (Decontextualizing discourses of school bullying). Presentation in FERA days  Helsinki 2020.

Väisänen, A-M., & Lanas, M. (2020).Aina ei voi heti ratkaista, joskus välittäminen riittää - Mitä aikuinen voi tehdä konfliktitilanteessa (It is not always possible to solve it, sometimes caring is enough - What can we do as adults to support students in peer conflicts? Presentation in OPI-päivät in Oulu 2020.

Väisänen, A-M., & Lanas, M. (2021). Kiusaamispuhe, kasvatus ja kontrolli (Bullying discourses, education and control). Presentation in FERA days  Jyväskylä 2021.

Väisänen, A-M (2022). Koulukiusaamista koskeva puhe siirtää keskustelun kasvatuksen kentältä kurinpidon kentälle. Presentation in FERA days Oulu 2022.

Tutkimusryhmä

  • Doctoral researcher, SAFE (Social justice at the focus of education), Living Relations Research Community

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Anne-Mari.Vaisanen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358504702568

Postiosoite

Kasvatustieteiden tiedekunta
Oulun yliopisto
PL 2000
90014 Oulun yliopisto