Maturity test

The maturity test is a written exam which evaluates the students command of the research topic and proficiency in Finnish, Swedish or English. The language is predetermined in the curriculum of the degree programme. For a maturity test to be accepted, it must meet the linguistic criteria set for the degree level. Note that each faculty has its own instructions, for example when and where the maturity test is taken. Read you own faculty’s instruction well in advance!

You can find instructions specific to your own study programme below.

Maturity test at Oulu Business School

The master’s degree maturity test evaluates the learning objective of written presentation with a standard question:

Present the outcomes of your thesis in relation to prior scientific research and discuss how the outcomes of your thesis can be utilised in business life or economic decision-making.

Student can do the maturity test after the manuscript presentation has been accepted by the supervisor. OBS maturity tests are written as electronic exams in camera-supervised room TL 102. A student agrees beforehand with a supervisor on when to take the maturity test. A supervisor creates the exam in Exam-system and publishes it with a certain time period. A personal exam (e.g. maturity test) is available only for a certain student. A student receives a notification through e-mail: ”You have been created an exam. Please reserve date and time.”  The e-mail includes a link to the Exam-reservation calendar, and the computer/seat is reserved at the same time. Instructions for students on how to reserve date&time and a computer/seat can be found from: http://www.oulu.fi/university/studying/aquariumexams. When registering, the student should check that the test code is correct: 721010S Maturity Test, Master's Degree.

Language of the maturity test is Finnish (or Swedish), unless the student has received previous education in a foreign language. Only in that case, language of the maturity test can be English. For more information about the language, contact: study.business(a)oulu.fi.

Kypsyysnäyte

Opiskelija sopii opinnäytetyön ohjaajan kanssa kypsyysnäytteen suorittamisesta, jonka jälkeen ohjaaja laatii opiskelijalle henkilökohtaisen tentin Exam-järjestelmään. Järjestelmä lähettää opiskelijalle säköpostilla tiedon tentistä ja ilmoittautumislinkin. Linkin kautta opiskelija varaa paikan (tietokoneen) Examinarium-tenttitilasta joko Kontinkankaalla tai Linnanmaalla. Tenttiin ei ilmoittauduta Weboodin kautta.

Ohjeet Examista löytyvät: http://www.oulu.fi/opiskelijalle/sahkoinententti

Käyttääkseen Exam-järjestelmää siihen tulee kirjautua sivulla: https://exam.oulu.fi ja hyväksyä käyttöehdot ennen kuin henkilökohtaista tenttiä voidaan laatia. Kirjautuminen pitää tehdä vain ennen ensimmäistä sähköistä tenttimiskertaa.

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen alaan ja osoittaa kielitaitonsa joko suomen tai ruotsin kielessä.

Opiskelija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kirjoittaa kypsyysnäytteen äidinkielellään tai sillä kielellä, jolla tutkielma on kirjoitettu. Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa äidinkielellä, jos se on yliopistossa edustettuna oleva kieli.

Osaamistavoite: Opiskelija osaa kirjoittaa annetun tehtävänasettelun pohjalta kieleltään ja sisällöltään viimeistellyn esseen, jossa hän pystyy esittelemään arvioivasti tutkielmansa teoreettista ja metodista taustaa sekä keskeisiä tuloksia.

Kypsyysnäytteen kieliasun arvioi suomen tai ruotsin kielen asiantuntija. Sisällön arvioi oppiaineen opettaja, lukuunottamatta suomen ja saamen kieliä, joissa myös kieliasun arvioi oppiaineen opettaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kypsyysnäytteen hyväksymisestä päättää koulutusdekaani sisällön tarkastajan ja kielen tarkastajan arvioiden perusteella.

Kandidaatintutkinnon kypsyysnäyte kirjoitetaan Examinariumissa (tai poikkeustapauksessa tenttitilaisuudessa). Kypsyysnäytteen pituus on noin 500 sanaa. Tenttivastaus on esseetyyppinen, tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta kirjoitettu, analyyttinen ja ehyt kokonaisuus, jossa opiskelija esittelee ja analysoi tutkimuksensa aineistoa, tutkimusmenetelmiä ja tuloksia. Kypsyysnäytteestä ei anneta opintopisteitä.

Kypsyysnäytteen kirjoittamiseksi opiskelija saa yhden tai useamman vaihtoehtoisen otsikon.

Kypsyysnäytteiden on kieliasun osalta täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset.

 1. Käsin kirjoitettu teksti on luettavaa, ja isot ja pienet kirjaimet sekä sanarajat erottuvat.
 2. Kirjoituksella on otsikko. Sisällön ja otsikon tulee vastata toisiaan.
 3. Teksti on jaettu selvästi erottuviin kappaleisiin.
 4. Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat ovat kunnossa.
 5. Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistu selkeästi.
 6. Sanajärjestys on yksiselitteinen ja palvelee informaation välittymistä.
 7. Tyyli on asiatyyliä.
 8. Teksti etenee kielen varassa eikä esimerkiksi kaavojen, kaavioiden tai kuvien varassa.
 9. Kirjoitus on rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus.
 10. Lukijan on ymmärrettävä teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa.

Kirjoitus voidaan hylätä, jos siinä on monia erilaisia virheitä tai jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia joillakin em. alueista.

Maisterintutkinnon kypsyysnäyte

Pro gradu -tutkielman tiivistelmä on samalla maisterintutkinnon kypsyysnäyte. Koulutusdekaani hyväksyy gradun tiivistelmän maisterintutkinnon kypsyysnäytteenä gradun hyväksymisen yhteydessä.  

 

Suomen kieli

Ilmoittautumisohjeet

 1. Kirjaudu omilla tunnuksillasi Exam-ohjelmaan, jotta opettaja voi luoda sinulle tentin.
 2. Lähetä hyväksytty kandidaatintutkielmasi professori Jari Sivoselle (etunimi.sukunimi@oulu.fi) sähköpostin liitetiedostona. Muista lähettää tutkielma vähintään 10 päivää aiemmin, sillä se täytyy ehtiä lukea ja siitä täytyy ehtiä tehdä kysymykset.
 3. Kun sinulle on laadittu tentti Examiin, saat ilmoituksen sähköpostiisi.
 4. Varaa itsellesi aika Examinariumiin, kirjoita kypsyysnäyte ja jätä se arvioitavaksi.

Maturity Test for Bachelor's Degree

Maturity test will be held in the Examinarium.  Please contact to  your supervisor about taking the maturity test.

The text written by the student in maturity test must demonstrate knowledge about his/her field of study and good command of his/her native language. In case the student has taken a maturity test for his/her Bachelor's degree in Science or some other academic degree or degree in college he/she does not have to show his/her language skills. In this case, Bachelor’s abstract substitutes the maturity test. If the student has got a special permission to use language other than Finnish or Swedish in completing his/her studies, the Dean may allow student to write the maturity test in the language he/she wrote his/her thesis. Supervisor  who have been appointed to that role will assess the text written for the maturity test.

Please note the following concerning the language used in writing the text for the maturity test. In case the student has completed his/her primary and secondary education with Finnish as the language of teaching, he/she has to write the text for the maturity test in Finnish. If the student has completed his/her primary and secondary education with Swedish as the language of teaching, he/she has to write the text for the maturity test in Swedish.

The length of the text written for the maturity test is approximately one exercise paper (i.e. four pages, and about 500 words). The text will have to be written in an essay form, written according to the topic of the thesis, and it has to be analytic and consistent. In the text the student will present and analyse the material of his/her study, employed research methods and results. No credits will be given for completing the maturity test. The title of the maturity test is given (as a rule) by the B.Sc. thesis supervisor.
The text must meet the following minimum requirements:

 • The handwriting must be readable with distinct upper and lower case letters and spaces between words.
 • The text must have a well-outlined structure and it must form a consistent whole;
 • The text must be clearly divided in well-defined paragraphs.
 • The text must have a title. The title and the text must match.
 • The student should master the basic rules of spelling and use of punctuation marks.
 • The relationship between clauses and sentences must be expressed clearly. Serious mistakes in referring should not occur.
 • The word order in a sentence should be unambiguous and in conformance with the presented information.
 • The style must be formal.
 • It should be possible for the person assessing the text to be able to interpret its meaning. The writer should not assume that he/she has read his/her thesis.

The text might get rejected if it includes major and recurrent problems in some of the aforementioned areas or if it has many errors. 

Maturity Test for The Degree of Master of Science

In case the student has in the course of his/her completed Bachelor level studies (or in the completed studies in a college or in the Master level studies) written a maturity test and proved his/her language skills in Finnish or Swedish, an abstract of the Master’s thesis will be accepted as showing the required competence instead of writing the text for the maturity test. The student has to write the abstract in a separate form that includes special guidelines for the maturity test. In this case the text does not have to prove the language skills of the student in Finnish or Swedish. However, the text must still show knowledge of the student's field of study.

The abstract must include

 • the topic of the study;

 • the object of the study, material used and the aim of the study;

 • research methods used (If the study is theoretical in nature and is based on literature, the student must mention the most significant source texts. In case the study is empirical in nature, the student must mention the research methods used.);

 • the essential results of the study;

 • conclusion and suggestions for future actions based on the results; and

 • keywords.

The abstract must fit on one page (font size 12, line height 1,5) and it has a cover sheet that needs to be signed by the student. Otherwise, the abstract is free-from and there is no official template.

In the abstract the student will showcase and analyse the material of his/her study, research methods and results according to the guidelines above. The supervisor or a faculty members who have been appointed to that role will assess the text written for the maturity test. The text will be assessed with a pass/fail grading. No credits will be given for completing the maturity test.

If the student has not demonstrated his/her language skills in Finnish or Swedish in his/her Bachelor's degree, or in some other his/her basic degree, the student must take the maturity test as required for the Bachelor's degree. In this case the student must demonstrate the required level of language. The rules for choosing the language are the same as for Bachelor's degree.

 

Maturity test for the Bachelor's Degree

In the maturity test (kypsyysnäyte), students demonstrate their familiarity with the subject of their Bachelor’s Thesis (kandidaatintutkielma) and demonstrate their language skills either in Finnish or Swedish. If you are unsure about which language you should choose, contact your teacher tutor. Typically, Finnish-speaking students who have received their basic education in Finnish (i.e. attended a Finnish-speaking comprehensive school) take the test in Finnish, and correspondingly, the same applies to Swedish speakers.

Students whose native language is not Finnish or Swedish write the maturity test in their native language or in the language of their thesis. The maturity test can be written in a language other than Finnish or Swedish only if the language in question is represented at the University.

In English Philology, the maturity test is organized in the Examinarium (Akvaariotentti).

After you have finished your Bachelor's Thesis and uploaded it to Laturi (it need not be assessed yet), agree on the maturity test with the teacher of your Bachelor's Seminar and Thesis -course. In all other cases (e.g. if the teacher of your Bachelor's Seminar and Thesis -course does not work at the university anymore), please contact Tiina Keisanen by email to agree on the maturity test.

Maturity test for the Master's Degree

Please note the following information on the abstract of the Master’s Thesis (Pro gradu -tutkielma), which also serves as the maturity test for the Master’s Degree:

Students majoring in English Philology write their abstracts in English. In addition, in order to fulfil the requirements of the maturity test (kypsyysnäyte) for the Master’s Degree they also need to write the abstract in their mother tongue (Finnish, Swedish or native language, i.e. the language of the maturity test for the Bachelor’s Degree). If a student has taken a Bachelor’s degree in another Finnish university or university of applied sciences, the same applies.

Students who have taken their Bachelor’s Degrees abroad (regardless of their mother tongue), please contact Oili Sievola in the Faculty of Humanities for instructions; you will have to take the maturity test as described above for the Bachelor’s Degree.

Last updated: 30.9.2019