Toinen kotimainen kieli ja kypsyysnäyte

Tältä sivustolta löydät tietoa siitä, miten koulusivistyskieli määritellään, miten osoitat kielitaidon kotimaisissa kielissä, mitä kypsyysnäyte tarkoittaa sekä millä kielellä kirjoitat sen.

Kielitaitovaatimukset

Yliopiston kieliopintojen aikana parannat viestintätaitojasi yleensä myös suomen ja ruotsin kielessä. Näihin kotimaisiin kieliin liittyvät käsitteet koulusivistyskieli, kypsyysnäyte ja toinen kotimainen kieli.

Kirjoitat kypsyysnäytteen sillä kotimaisella kielellä, joka on ollut koulusivistyskielesi. Nämä yhdessä osoittavat erinomaista kielitaitoa jatkossa. Useimmilla tämä on suomi.

Toisen kotimaisen kielen suoritat alakohtaisella kurssilla tai joskus alkukokeella. Siten voit osoittaa hyvää tai tyydyttävää kielitaitoa. Useimmilla tämä on ruotsi.

Kahden kotimaisen kielen taito kirjataan tutkintotodistukseen, jolloin saat pätevyyden julkisiin työpaikkoihin.

Katso alempaa tietoa kielitaitoon liittyvästä lainsäädännöstä.

Katso alempaa myös tarkennuksia erilaisiin tapauksiin tai jos sinulla ei ole riittävää lähtötasoa kahden kotimaisen kielen taidon osoittamiseen.

Koulusivistyskieli

Koulusivistyskieli tarkoittaa kieltä, jota olet opiskellut äidinkielen tasoisesti aiemmissa opinnoissasi. Näin olet jo saavuttanut hyvän tason siinä kielessä yliopisto-opintoja varten. Tällä kielellä myös kirjoitat kypsyysnäytteesi.

Koulusivistyskielen aseman voi saada jollain seuraavista tavoista:

  • äidinkieli hyväksytysti peruskoulun päästötodistuksessa
  • äidinkieli hyväksytysti lukion päästötodistuksessa
  • äidinkielen koe hyväksytysti yo-kirjoituksissa
  • vähintään magna suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeessa yo-kirjoituksissa.

Sinulla voi olla näillä perusteilla myös kaksi koulusivistyskieltä. Voit silloin valita, kumman otat ensisijaiseksi kieleksesi ja kirjoitat sillä kypsyysnäytteen. Toinen kieli jää silloin toiseksi kotimaiseksi kieleksi tutkintoosi. Katso lisätietoja UKK:sta.

Huomaa, että alaluokilta lukioon opiskeltu niin sanottu pitkä kieli ei riitä koulusivistyskieleksi.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäytteellä osoitat opinnäytteeseesi liittyvää sisällöllistä osaamista. Tästä näkökulmasta kypsyysnäytteen kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Sen sijaan eriomaisen kielitaidon osoittamiseksi kirjoitat kypsyysnäytteen suomeksi tai ruotsiksi eli koulusivistyskielelläsi, vaikka opiskelisit erikielisessä tutkinto-ohjelmassa.

Samassa yliopistossa kirjoitat kypsyysnäytteen kielitaidon osoituksena vain kerran, yleensä kandidaattivaiheessa.

Jos opiskelet suomenkielisessä tutkinto-ohjelmassa, mutta koulusivistyskielesi ei ole suomi tai ruotsi, voit kirjoittaa kypsyysnäytteesi suomeksi tai englanniksi. Kypsyysnäytteen kieliasua ei tällöin arvioida, eli siitä arvioidaan vain asiasisältö.

Alla on tarkempaa tietoa suomen- tai ruotsinkielisen kypsyysnäytteen kirjoittamisen käytännöistä:

Toinen kotimainen kieli

Osoitat opinnoissasi kielitaitoasi myös toisessa kotimaisessa kielessä, joka on se kieli, jolla et kirjoita kypsyysnäytettä. Useimmilla se on ruotsi.

Saat toisesta kotimaisesta kielestä tutkintotodistukseesi tyydyttävän tai hyvän kielitaidon osoituksen.

Kieliopintoihin liittyvälle ruotsin kurssille osallistuaksesi sinulla tulee olla tietty lähtötaso ruotsissa. Voit jossain määrin parantaa lähtötasoasi lisäopinnoilla.

Mikäli ruotsin kielitaitosi on hyvin puutteellinen, voit hakea vapautusta sen opinnoista.

Jos taas ruotsin kielitaitosi on hyvällä tasolla, mutta haluat sen silti toiseksi kotimaiseksi kieleksi, ota yhteyttä siihen opettajaan, joka vastaa tutkinto-ohjelmasi ruotsin opinnoista. Voit mahdollisesti suorittaa ruotsin kurssin alkukokeella ja haastattelulla.

Jos haluat suomen kielen toiseksi kotimaiseksi kieleksi ja sinulla on jo hyvä taso siitä, voit suorittaa opintoihisi liittyvän kurssin 900081Y alkukokeella, joka järjestetään kerran vuodessa lokakuussa

Lainsäädäntö

Alla on tietoa kielitaitoon liittyvästä lainsäädännöstä liittyen opiskeluusi ja tulevaan työelämääsi.

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003)
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030424

Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003)
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030481

Kielilaki (423/2003)
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998), sen 9 §.
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986#L3P9