Sähköinen tentti

Voit tehdä varauksen sähköiseen tenttiin ja suorittaa joustavasti tenttejä kameravalvotussa tenttitilassa. Tutustu tarkasti tenttitiloja koskeviin ohjeisiin ennen tenttiä, sääntörikkeestä seuraa aina vilppiepäily.

 1. Varmista opettajalta, että tentti on suoritettavissa sähköisessä tenttitilassa Exam-järjestelmän kautta.
 2. Ilmoittaudu tenttiin Exam-järjestelmässä. Henkilökohtaisessa tentissä opettaja on jo liittänyt sinut osallistujaksi tentiin, jolloin ilmoittautuminen tenttiin on jo tehty.
 3. Varaa Exam-tenttijärjestelmästä tenttiaika ja -paikka Examinariumissa (tenttipaikka/kone tenttitilassa). Varauksen tenttitilaan voi tehdä enintään 30 päivän päähän. Varauksesta tulee sähköpostikuittaus.
 4. Käy tekemässä tentti Examinauriumissa Exam-järjestelmän avulla.
 5. Opettaja arvioi suorituksen Exam-järjestelmässä ja tallentaa arvosanan.
 6. Saat arvosanan ja mahdollisen palautteen tiedoksi sähköpostitse ja Examin kautta.
 7. Arvosana näkyy WebOodissa ja Tuudossa.

Kirjautuminen

Exam-järjestelmä

Tenttitilan tietokone

Selainsuositus

https://exam.oulu.fi - kirjautuminen opiskelijatunnuksilla

Kirjautumistunnukset löydät tenttilasta tietokoneen luota

Firefox- tai Chrome -selain

Tilaan vietävät tavarat

  SALLITTUA

  • kuvallinen opiskelija-, ajo- tai henkilökortti (pakollinen)
  • lokerikon avain
  • Linnanmaan paperille vastattavissa maanantaitenteissä: kirjoitusvälineet

  EI SALLITTUA

  • matkapuhelin
  • älykello
  • laskin, ei edes opettajan luvalla
  • penaali
  • omat paperit
  • vesipullo, eväät
  • takit, laukut, huivit ym ulkovaatteet
  • tilassa puhuminen
  • tilasta poistuminen kesken tentin

  Huomioi, että sähköisessä tentissä ei ole WC-käyntimahdollisuutta.

   

  Suorittaessasi tentin virka-ajan ulkopuolella, tarvitset 24/7-kulkukortin päästäksesi rakennukseen.

  LINNANMAA

  Examinarium (TL102) Fysiikankatu
  kampuskartta

  TI-PE klo 8-20
  (erityisjärjestelyt klo 21 asti)
  LA klo 8-17

  MA klo 8-20
  vain tentit, joihin vastaaminen ei ole mahdollista sähköisesti
  (esim. matemaattiset tentit, laskemista vaativat, japanin kieli).

  KONTINKANGAS

  Examinarium (H1090) Aapistie 3
  kampuskartta

  MA-PE klo 8-20
  (erityisjärjestelyt klo 21 asti)
  LA klo 8-17

  Ei paperille vastattavia tenttejä.

   

  Ovien aukioloajat

  • Tentit alkavat aina tasatunnein klo 8, 11, 14 ja 17. Kesto on 2 tuntia 55 min (175 minuuttia). Tentistä voi poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua tentin alkamisesta.

  • Aikavälit tenttien tekemiselle ovat klo 8-11, 11-14, 14-17 ja 17-20 (17-21).

  • Ovissa on sähkölukko. Ovet ovat auki 5 min. ennen tenttiä – 30 min. tentin alkamisen jälkeen.

  Sähköisen tentin tilassa ei järjestetä pelkästään paperille vastattavia tenttejä

  Linnanmaan tenttitilassa maanantait ovat varattu tenteille, joihin vastaaminen ei ole mahdollista sähköisesti (esim. matemaattiset tentit, laskemista vaativat, japanin kieli). Näissäkin kysymykset ovat Exam-järjestelmässä.

  Huoltokatkot

  Sähköisessä tentissä on huoltokatko joka kuukauden 1. maanantai. Exam-järjestelmä ja tenttitilat ovat poissa käytöstä klo 8-11 välisen ajan.

  Tenttitilat ovat suljettuina arkipyhinä.

  Ilmoittautuessaan ja suorittaessaan sähköistä tenttiä opiskelija sitoutuu noudattamaan sähköisen tentin käyttöehtoja, sääntöjä sekä mahdollisia tenttiä koskevia opettajan antamia erityisehtoja. Samalla hän antaa suostumuksensa tallentavaan videovalvontaan tenttitilassa ja siihen, että kulunvalvonnan, videovalvonnan ja tenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi. Sähköisen tentin tekemiseen tarkoitetussa tilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta (kuva ja ääni). Sääntöjen noudattaminen varmistetaan valvonnalla, pistokokein ja henkilökohtaisen tunnistautumisen kautta.

  1. Yliopisto ei takaa, että teknistä tukea on saatavilla tenttimisen aikana. Sähköisten tenttien suorittaminen on opiskelijan omalla vastuulla.

  2. Sähköisessä tentissä noudatetaan Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntöä, Opintosuoritusten arviointi ja tentit Oulun yliopistossa ohjeita ja Oulun yliopiston opiskelijan tietoturvaoppaissa annettuja ohjeita tietojärjestelmien käytöstä.

  3. Opiskelija suostuu siihen, että kulunvalvonnan, videovalvonnan ja tenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.

  4. Examinariumissa on voimassa IT-palveluiden käyttösäännöt.

  5. Tietosuojailmoitus henkilötietojen käsittelystä Oulun yliopistossa.

  Henkilökohtaisia opetusjärjestelyitä tentissä tarvitseville opiskelijoille järjestetään neljän tunnin (235 min) pituisia tenttejä. Neljän tunnin pituisia tenttejä on mahdollista suorittaa arkipäivisin ma-pe klo 17-21 välisenä aikana.

  Opiskelijalla tulee olla esittää todistus tarvittavista henkilökohtaisista opetusjärjestelyistä. Neljän tunnin tentit tehdään aina henkilökohtaisena tenttinä.

  Muista erityisjärjestelyistä, kuten astmalääkkeiden viemisestä tenttitilaan, ota ennen varauksen tekemistä yhteyttä järjestelmätukeen.

  Tenttivierailu tarkoittaa sitä, että suoritat oman korkeakoulusi opintojakson tentin jonkun toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa. Tenttivierailua pilotoidaan parhaillaan Oulun yliopistossa.  Tarkista aina ennen tenttivarauksen tekoa kohdekorkeakoulun (se korkeakoulu, jossa teet tentin) ohjeista tenttitilojen aukioloajat, ohjeet tenttitilaan pääsemiseksi sekä muut korkeakoulukohtaiset ohjeet. Varmista myös ennen varausta, että vieraskorkeakoulun tenttikoneella on käytettävissä tentissä tarvitsemasi ohjelmistot. Tenttiessäsi toisen korkeakoulun tilaan, noudatat kyseisen korkeakoulun valvontaperiaatteita ja tilan käyttöohjeita, joten tutustu niihin huolella etukäteen. Tenttivierailun mahdollistaneet korkeakoulut löydät Examin sivuilta.

  Jos haluat pilotoida tenttivierailua syksyn 2019 aikana, ota ensin yhteyttä järjestelmätukeen. Tarkemmat ohjeet lisätään Opiskelijan ohjeisiin pilotin edetessä.

  Tenttivierailun suorittaminen Oulun yliopistossa pilotoidaan syksyn 2019 aikana, jonka jälkeen päätetään tarvittavista toimenpiteistä. Päätöksistä tiedotetaan tällä sivulla, kun ne ovat ajankohtaisia.

   

  Ongelmat tentin aikana

  Mikäli tenttiminen häiriintyy tai estyy, keskeytä tentti ja poistu tenttitilasta. Ilmoita tentin keskeytymisesta viipymättä täyttämällä tentin keskeytyslomake. Tenttitilasta löytyy toimintaohjeet sekä hälytyspainike hätätilanteiden varalle.

  Tukipyynnöt

  Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä oman tiedekuntasi koulutuksen lähipalveluihin. Järjestelmätuen tavoitat: e-exam(at)oulu.fi

   

  Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet. Opiskelun ohjeet siirtyvät asteittain Sinulle-osioon. Seuraathan oman tiedekuntasi viestintää siirtymisen aikataulusta. Kaikkien tiedekuntien ohjeet löytyvät täältä viimeistään syyskuussa 2019.

  Historian kirjatenttien tenttimuodot 

  Opintojakso ja vastuuopettaja

  Tiedekunnan yleiset tenttipäivät

  Examinarium-tenttimuoto

  Perusopinnot    

  700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan 5 op (Matti Enbuske, suositeltu opetusmuoto luentokurssi)

  Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

  700125P Aatteiden ja oppien historia 5 op (Maija Kallinen, suositeltu opetusmuoto luentokurssi)

  Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

  700124P Uusin aika 5 op (Henry Oinas-Kukkonen)

  Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa
  Aineopinnot    

  700321A Arktinen historia 5 op (Matti Salo)

  Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa

  700324A Historian painoalat ja kansainväliset opinnot 5 op (Kari Alenius & erikoiskurssien vastuuopettajat) 

  Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

  700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus 5 op (Henry Oinas-Kukkonen)

  Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa

  700323A Ympäristö ja terveys 5 op (Esa Ruuskanen)

  Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Yleinen tentti
  Syventävät opinnot    

  700329S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot I 5 op (Kari Alenius & erikoiskurssien vastuuopettajat)

  Kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

  700330S Erikoistumisopinnot ja kansainväliset opinnot II 5 op (Kari Alenius & erikoiskurssien vastuuopettajat)

  Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

  706026S Historianfilosofia ja historiankirjoituksen historia 5 op (Tiina Kinnunen)

  Kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti

  Tieteiden ja aatteiden historiassa kirjatentit suoritetaan pääasiallisesti sähköisinä tentteinä.  

  Kuitenkin joidenkin opintojaksojen kohdalla on mahdollista suorittaa tentti alla olevassa listassa mainittuina yleisinä tenttipäivinä. Luentokurssit tentitään edelleen pääsääntöisesti luentosarjan viimeisellä kerralla järjestettävällä tentillä.

  Examinarium / yleinen tentti

  Katso alla olevasta listasta, mitkä opintojaksot ovat tentittävissä Examin yleisinä tentteinä.

  Examinarium / henkilökohtainen tentti

  Merkittävä osa historian opintojaksoista sisältää runsaasti vaihtoehtoisia kirjapaketteja. Näillä opintojaksoilla opiskelijan tulee ottaa ensin yhteyttä opintojaksosta vastaavaan opettajaan ja sopia hänen kanssaan henkilökohtaisesti suoritettavasta kirjapaketista ja tenttiajankohdasta. Ehdota aikomaasi tenttiajankohtaa opettajalle sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä. Laita ehdotusviestin otsikoksi ”Ehdotus henkilökohtaiseksi tentiksi” ja itse viestiin allekkain seuraavat:

  • opintojakson koodi ja nimi
  • nimesi
  • opiskelijanumero
  • mitä kirjoja teoslistasta olet valinnut
  • ehdottamasi tenttiajankohta (esim. viikon jakso, jonka aikana aiot käydä tentissä)

  Opettaja kuittaa ehdotuksen hyväksytyksi tai, mikäli ehdottomasi ajankohta ei sovi hänelle, ehdottaa sopivampaa. Kun tentti on luotu Examiin, saat siitä automaattisesti tiedon.

  Huom! Varmista, että olet kirjautunut Exam-järjestelmään ainakin kerran ennen kuin ehdotat tenttiä opettajalle, sillä muuten tentin luominen ei onnistu.

  Katso alla olevasta listasta, mitkä opintojaksot ovat tentittävissä Examin henkilökohtaisina tentteinä.

  Kirjatenttien tenttimuodot

    tiedekunnan yleinen tentti examinarium-tentti
  perusopinnot    
  700123P korkeakulttuureista uuteen aikaan 5 op (Matti Enbuske, suositeltu opetusmuoto luentokurssi) kuukauden 1. yleinen tenttipäivä henkilökohtainen tentti
  700125P aatteiden ja oppien historia 5 op (Maija Kallinen, suositeltu opetusmuoto luentokurssi) kuukauden 1. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti
  700124P uusin aika 5 op (Henry Oinas-Kukkonen) kuukauden 2. yleinen tenttipäivä Henkilökohtainen tentti; yleinen tentti tulossa
  aineopinnot    
  700150A antiikki ja keskiaika (Erkki Urpilainen)   henkilökohtainen tentti
  700151A renessanssi ja valistus (Erkki Urpilainen)   yleinen tentti
  700152A uusin aika (Erkki Urpilainen)   yleinen tentti
  700153A globaali aatehistoria (Heini Hakosalo)   henkilökohtainen tentti
  700155A Suomen aate- ja oppihistoria (Erkki Urpilainen)   henkilökohtainen tentti
  700156A tieteen ja teknologian historia (Petteri Pietikäinen)   henkilökohtainen tentti
  700157A uskonnollisten aatteiden historia (Heini Hakosalo)   henkilökohtainen tentti
  700158A tieteellisten seurojen ja instituutioiden historia (Erkki Urpilainen)   henkilökohtainen tentti
  700160A tieteen ja aatteiden historian tutkimuksen perusteet (Heini Hakosalo)   henkilökohtainen tentti
  syventävät opinnot    
  700159S syventävät metodiopinnot (Petteri Pietikäinen)   yleinen tentti
  700161S historian teoria, historianfilosofia ja tieteenfilosofia (Petteri Pietikäinen)   yleinen tentti
  700162S tieteentutkimus (Petteri Pietikäinen)   yleinen tentti
  700163S filosofian historia (Petteri Pietikäinen)   yleinen tentti
  700164S tiede ja politiikka (Petteri Pietikäinen) 14.11.2018  
  700165S perehtyminen jonkin tieteen osa-alueen historiaan (Petteri Pietikäinen) 28.11.2018  
  700166S perehtyminen jonkin poliittisen aatteen historiaan (Petteri Pietikäinen) 14.11.2018  

  Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Kirjatentit suoritetaan sähköisesti Exam-järjestelmässä Examinarium-tenttiakvaariossa.

                   
  TENTAATTORIT JA VASTUUALUEET:

  Huom! Valinnaisen kirjallisuuden tenttimisestä on aina sovittava etukäteen tentaattorin kanssa (kirjojen valinta, suorituksen laajuus jne.)!

  Hannu I. Heikkinen:

  687215S Syventävät teoriaopinnot 10 op
  687216S Syventävät metodiopinnot 10 op
   

  Anneli Meriläinen-Hyvärinen:

  687242A Talous- ja ympäristöantropologia 5 op
  687247S Etnografinen erikoistuminen 7 op

  Sami Lakomäki:

  687243A Poliittinen antropologia 5 op
  687241A Uskontoantropologia 5 op
  683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt 5 op (vanhat opintovaatimukset)

  Roger Norum:

  687244A Soveltava antropologia 5 op
  687250A Kulttuuriantropologian erityiskysymyksiä 5 op

  Germaanisen filologian kirjatentit tentitään sähköisesti Examinariumissa.

  Ks. tenttikirjallisuuslista:

  Ruotsin kielen tenttikirjallisuuslista

  Svenska språket: Kurslitteratur 2018−2019

  Informaatiotutkimuksen kirjallisuustentit lukukausi 2019-2020

   

  AINEOPINNOT

   

  694679A Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op

  Examinarium-tentti, tentaattori Aira Huttunen

   

  694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op. 

  Oppiaineryhmätenttipäivänä

  Tentaattorit: Maija-Leena Huotari, Terttu Kortelainen

  Maija-Leena Huotarin tenttejä ei voi suorittaa syyslukukauden aikana, vasta maaliskuun 2020 alusta lähtien.

   

  SYVENTÄVÄT OPINNOT

   

  694691S Ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät, 5 op

  Examinarium-tentti, Aira Huttunen

   

  694690S Informaatio ja tieto yhteiskunnassa, 5 op

  Examinarium-tentti, Noora Hirvonen

   

  694688S Informaatiolukutaitojen tutkimus, 5 op

  Examinarium-tentti, Noora Hirvonen

   

  694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op

  Examinarium-tentti, Terttu Kortelainen

   

  694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op

  Examinarium-tentti, Terttu Kortelainen

   

  694637S Terveystieto ja –viestintä, 5 op

  Examinarium-tentti, Heidi Enwald

   

  694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op

  Examinarium-tentti, Heidi Enwald

   

  694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op

  Yleisenä tenttipäivänä, tentaattori Anna Suorsa

  Viimeksi päivitetty: 23.8.2019