Linguistic and bodily involvement in multicultural interactions

Linbo

In the LinBo project, we conduct conversation analytic and discourse analytic studies of linguistically asymmetric, multicultural interactions involving migrants and native Finnish speakers. The project deepens our understanding of asymmetries in multicultural interactions and migrants’ involvement in society as well as of the interplay of multilingual and multimodal resources in interaction.

Funders

Linbo project members photo

Project information

Project duration

-

Funded by

Research Council of Finland - Academy Project

Project coordinator

University of Oulu

Contact information

Project leader

Other persons

Project description

In the LinBo project, we study linguistically asymmetric, multicultural interactions involving migrants and native Finnish speakers. Migrants’ possibilities to use their native languages are limited in Finnish society, which leads to linguistic asymmetries in their everyday interactions. Combining different linguistic and bodily resources may help strengthen one’s involvement in everyday face-to-face interactions, which, in turn, form the basis of society at large. We conduct interactional linguistic and conversation analytic studies of video recorded social encounters to find out how people’s use of different languages (multilingualism) intertwines with touch, gaze and other bodily means (multimodality). We bring this together with a discourse analytic study of group interviews; the ideologies and concurrent ways of speaking that influence migrants’ social involvement. By using these two methodologies we can examine both how people interact in real life situations and on what their thoughts and underlying ideologies are regarding those interactions. LinBo deepens our understanding of asymmetric multicultural interactions and migrants’ involvement in society as well as of the interplay of multilingual and multimodal resources in interaction.

Project members: Maria Frick (PI), Liisa-Maria Lehto, Ivana Leinonen, Katriina Rantala, Yingxi Cheng, Vira Diadchenko and Olena Diuzhenko

Project actions

5 minutes with Mai Frick. Interview for the Biodiverse Anthropocenes program. February 2022 https://youtu.be/nLfRp1Yvcl8

Linguistic and bodily involvement in multicultural interactions. Project presentation. April 2021. https://youtu.be/XAhknqvyQXY

Mikä ihmeen B1? Monikielisyys. December 2020. https://youtu.be/0030pbYC9ac

Project trainings

PhD course Child language and family interaction, 2022

PhD course Languages in the North, 2021

PhD course Usage-based linguistics, 2020

PhD course Language contacts, 2019

Project results

Endesfelder Quick, Antje, Dorota Gaskins & Maria Frick (2021): Priming of frames and slots in bilingual children’s code-mixing: A usage-based approach. Frontiers in Psychology 12:726764. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.726764

Endesfelder Quick, Antje, Dorota Gaskins, Oksana Bailleul, Maria Frick & Elina Palola (2020): A gateway to complexity: A cross-linguistic comparison of child bilingual speech. International Journal of Bilingualism 25(3):800811. https://doi.org/10.1177/1367006920956721

Frick, Maria (2020): Syyllistytkö sinäkin arjen mikrorasismiin – eli mistä kielivalintamme kertovat? University of Oulu blog Science with Arctic Attitude 3 November 2020.

Frick Maria & Hilda Holmi-Al-Mashhadani (2022): Tilanteinen monilähtöisyys ja yksilön monikielisyys: Esimerkkinä suomi–englanti–arabia-kontakti ja kopulattomat nominaalilauseet. [Situational multiple causation and the multilingual individual. The case of copula omission in Finnish-English-Arabic language contact.] Virittäjä 126. 67–89. https://doi.org/10.23982/vir.107254

Frick, Maria & Yan Kapranov (2023): Ukrainalaiset ja ukrainan kieli Suomessa sotavuosina 2022–2023. [Ukrainians and the Ukrainian language in Finland during the war years 2022–2023. Kielikello 3/2023. https://www.kielikello.fi/-/ukrainalaiset-ja-ukrainan-kieli-suomessa-sotavuosina-2022-2023

Frick, Maria & Elina Palola (2022): Deontic autonomy in family interaction. Directive actions and the multimodal organization of going to the bathroom. Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality. https://doi.org/10.7146/si.v5i2.130870

Frick, Maria, Tiina Räisänen & Jussi Ylikoski, Eds. (2023): Language Contacts and Discourses in the Far North. Palgrave Macmillan.

Frick, Maria, Tiina Räisänen & Jussi Ylikoski (2023, in press): Language Discourses and Contacts in the 21st Century Far North – Introduction to the Volume. – Frick, Maria, Tiina Räisänen & Jussi Ylikoski, Eds.: Language Contacts and Discourses in the Far North. Palgrave Macmillan. 1‒20 https://doi.org /10.1007/978-3-031-42979-8_1

Gaskins, Dorota, Maria Frick, Elina Palola & Antje Endesfelder Quick (2021): Towards a usage-based model of early code-switching. Evidence from three language pairs. Applied Linguistics Review 12(2) 179206. https://doi.org/10.1515/applirev-2019-0030

Gaskins, Dorota & Maria Frick (2023): Embodiment in directive sequences: The case of triadic interactions in a Polish-English bilingual family. International Journal of Bilingualism. Online first https://doi.org/10.1177/13670069221078334

Hippi, Kaarina (2020): Monikielisyyteen suhtautuminen kielielämänkertojen valossa. In Hippi, K., Lappalainen, H. & Nuolijärvi, P. (eds.): Suomalaisten kielellistä elämää: Sata suomalaista kielellistä elämäkertaa -hankkeen satoa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.105 - 142.

Hippi, Kaarina (2021): Leading the way: Supporting functionality and autonomous action in providing mobility assistance in a Finnish care home. Gesprächsforschung 22, s. 514-543.

Hippi, Kaarina (2022): Isoisän ja -äidin kieli. Gerontologia, 36(3), 335–336. https://doi.org/10.23989/gerontologia.120526

Hippi, Kaarina (2023a): Kuinka toimijuus rakentuu haastatteluvuorovaikutuksessa? Kielellisesti epäsymmetriset keskustelut moniäänisinä kuvauksina. Puhe ja Kieli 42(4), 257–287. https://doi.org/10.23997/pk.127452

Hippi, Kaarina (2023b): Managing Differences, Showing (Dis)affiliations: Language Contacts Through the Eyes of the Inhabitants of a Village in Finnish Lapland. – Frick, Maria, Tiina Räisänen & Jussi Ylikoski, Eds.: Language Contacts and Discourses in the Far North. Palgrave Macmillan.

Hippi, Kaarina & Lehto, Liisa-Maria (2022): Seeking understanding: categories of linguistic (non)belonging in interviews. Multilingua, ahead-of-press. https://doi.org/10.1515/multi-2022-0049

Hippi, Kaarina, Hanna Lappalainen & Pirkko Nuolijärvi (2020): Suomalaisten kielikokemuksia kootusti: Asenteita ja arvostuksia, variaatiota ja vaikenemista. Finnish Literary Society blog Vähäisiä lisiä. Kirjoituksia kulttuurista, tutkimuksesta ja kulttuuriperinnöstä. 27.11.2020.

Kosunen, Riitta, Maria Frick & Jaana Kolu (2023): Language Mixing in the Contact of Finnish with Swedish, Estonian, and English: The Case of Mixed Compound Nouns. – Frick, Maria, Tiina Räisänen & Jussi Ylikoski, Eds.: Language Contacts and Discourses in the Far North. Palgrave MacMillan.

Lehto, Liisa-Maria (2022): Language choices and language identities of Finns in Japan. – D. Smakman, J. Nekvapil & K. Fedorova (toim.), Linguistic Choices in the Contemporary City. Postmodern Individuals in Urban Communicative Settings s. 67–82. Routledge Studies in Language and Identity. London: Routledge.

Lehto, Liisa-Maria (2023a): Englanti kielivalintana Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten henkilöiden diskursseissa. - Virittäjä.

Lehto, Liisa-Maria (2023b): Kieli ja osallisuuden eri ulottuvuudet Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten diskursseissa. [Language and the various dimensions of inclusion in the discourses of migrants living in Finland]. – Niina Hynninen, Irina Herneaho, Eeva Sippola, Johanna Isosävi, Mei Yang, Eds.: Kieli ja osallisuus. AFinLa:n vuosikirja 2023. 195-223. https://doi.org/10.30661/afinlavk.127115.

Lehto, Liisa-Maria (2023c): Transnationals’ Discourses on the English Language in Finland. – Frick, Maria, Tiina Räisänen & Jussi Ylikoski, Eds.: Language Contacts and Discourses in the Far North. Palgrave MacMillan.

Lehto, Liisa-Maria (2023d): Ulkomaalaistaustaisten arkisia kokemuksia moninaisuuden ja stereotypioiden ristiriidoista suomalaisessa yhteiskunnassa. Martikainen, Tuomas & Sari Pöyhönen, Eds. Superdiversiteetti. Näkökulmia maahanmuuton moninaisuuteen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. https://doi.org/10.21435/skst.1489

Leinonen, Ivana (2021): Speaking and learning a second language in a pandemic: Why is face-to-face interaction so important?

Leinonen, Ivana (2022): Multimodal Try-marking for Securing Recipient Understanding of Codeswitched Lexical Items in Everyday ELF Conversations. Social Interaction. Video-Based Studies of Human Sociality 5; https://doi.org/10.7146/si.v5i2.124481

Leinonen, Ivana & Florence Oloff (2023): What X? / X what? and What is X: The multimodal formatting of two restricted other-initiations of repair in casual ELF conversations. Gesprächsforschung 24, 216-252.

Rantala, Katriina (2020): Uusia näkökulmia kielenoppimisen laajoihin mahdollisuuksiin. Virittäjä 124(4), 611-615. https://doi.org/10.23982/vir.99319

Rantala, Katriina (2023): Osoittavan eleen ja sanallisen identifioinnin muodostamat multimodaaliset konstruktiot S2-oppijoilla. [L2 Finnish Learners’ Multimodal Constructions with Pointing Gestures and Verbal Identifications.] Puhe ja kieli 1 (2023), 3-22. https://doi.org/10.23997/pk.131258

Master's theses:

Heinilä, Miika (2022): Direktiivis-komissiivisia vuorovaikutustoimintoja videopelikeskusteluissa.

Holmi-Al-Mashhadani, Hilda (2022): Keskustelunanalyyttinen tapaustutkimus kotona tapahtuvan kielenopetustilanteen institutionaalisista piirteistä. University of Helsinki.

Itkonen, Saanamaria (2023): Pohjoissaamenkieliset sanat suomenkielisissä saamenkäsityö-aiheisissa YLEn verkkojulkaisuissa

Koivisto, Aada (2021): ”Tää on vähä pitkä tarina, mut bear with me” : englannin kielen käyttö suomenkielisessä kaverin puolesta kyselen -podcastissa.

Lehtola, Janika (2021): Aikuisen esittämät multimodaaliset direktiivit ja lapsi niiden vastaanottajana.

Näkkäläjärvi, Inker-Elli (2022): Kierrätettyjen vuorojen funktiot monikielisten lasten ja aikuisten välisissä arkikeskusteluissa.

Paloniemi, Reetta (2021): Kielimaisema Oulun yliopistossa.

Pihlajamaa, Jarno (2021): Suomi–englanti-koodinvaihto espanjalaisen au pairin ja kahden suomalaisen lapsen kysymyslauseissa.

Poutiainen, Mari (2019): Au pair korjattavana ja opetettavana. Multimodaalinen vuorovaikutusanalyysi.

Tolonen, Sini (2020): Kysymys–vastaus-vieruspari lapsen ja aikuisen monikielisessä vuorovaikutuksessa.

Virsu, Minna (2022): Vuorojen pituudet ja kompleksisuus koodinvaihdon yhteydessä au pairin ja perheen monikielisissä keskusteluissa.

Bachelor's theses:

Näkkäläjärvi, Inker-Elli (2020): What do you have food mukana äiti? Monikielisen lapsen vuorojen pituus ja kompleksisuus.

Vittaniemi, Elina (2020): Kokouskeskustelun palauttaminen käsiteltävään aiheeseen. Puheenjohtajan kehollinen toiminta.