Ivana Leinonen

Filosofian maisteri

Tohtorikoulutettava
Suomen kieli

Biografia

Väitöstutkimuksessa tarkastelen Suomessa asuvien tšekkiläisten ja slovakialaisten multimodaalista vuorovaikutusta heidän arkikeskusteluissaan suomalaisten kanssa. Olen kiinnostunut siitä, miten informanttini käyttävät puhuttaessa toista kieltä erilaisia kehollisia keinoja (esimerkiksi eleitä ja katseita) sanahaun ja koodinvaihdon tilanteissa.

Julkaisut

Tutkimusaiheet

  • Keskusteluanalyysi
  • Monikielisyys
  • Korpuslingvistiikka

Tutkimusryhmät

  • SIIN (Social Interaction and Involvement)
  • COACT