Virtausmallinnus (CFD)

Palvelussa tehdään open source –ohjelmistolla laskentamalli systeemille, jossa virtaa neste tai kaasu. Systeemi voi olla esimerkiksi teollisuuden prosessi, mikroilmasto tai hydraulijärjestelmä, jonka laskennalla voidaan löytää ongelmanratkaisu tai mallintaa kehityskohdetta tai -laitetta. Valmiin mallin tuottama data käsitellään halutun informaation esittämiseksi (esim. virtausnopeus, paine, lämpötila, leikkausjännitys tai palamisaste). Asiakas saa raportin laskentamallin tuottamista tuloksista.

Lisäpalvelut (erillisen tarjouksen mukaisesti): kemialliset reaktiot mukana mallissa (edellyttää tietoa reaktiokinetiikasta)

Yhteyshenkilö: Esa Muurinen
 

Last updated: 13.5.2020