Minna Tiainen

Minna Tiainen kuva

Dosentti Minna Tiainen on Ympäristö- ja kemian tutkimusyksikön epäorgaanisen ympäristökemian tutkimusryhmän johtaja. Ryhmän tutkimus keskittyy katalyyttisten materiaalien kehittämiseen vedenkäsittelyä varten. Hänen tutkimustyönsä kattaa lisäksi laajasti ympäristökemiaan liittyviä aiheita, kuten likaantumisilmiöt voimalaitoksilla ja meijeriteollisuudessa.

Tutkimusaiheet

  • Vedenkäsittely
  • Katalyyttiset materiaalit
  • Nanomateriaalit
  • Tuhkan aiheuttamat ongelmat voimalaitoksissa
  • Likaantuminen ja CIP-pesu meijerissä
  • Epäorgaanisten jätevirtojen hyödyntäminen

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

minna.tiainen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 2944 81672

Postiosoite

Environmental and Chemical Engineering
University of Oulu
P. O. Box 4000
90014 University of Oulu
Finland