B.Sc. theses

Since year 2007 we have 70 B.Sc.-theses.

Titles are mainly in Finnish (supervisor names in parenthesis, names of research group staff underlined).

Contact person Ari Isokangas, ari.isokangas (at) oulu.fi.

2019

1 Uusitalo, P. Vesitakan massavirtasäätö kotitalouksissa. (Ruusunen & Sorsa)

2 Anttila, J. Biokaasun vesiabsorptiopuhdistuksen säädettävyysanalyysi. (Ohenoja & Sorsa)

3  Korhonen, J. Puun ja palaturpeen seospoltto arinakattiloissa. (Ruusunen)

4 Matturi, V-V., Pastasakeuttimen säätö. (Sorsa & Ruuska)

5  Heikkinen, E. Minipilot-rikastamon dynaamisessa mallinnuksessa käytettävien parametrien kartoitus. (Koistinen & Ruuska)

6  Pennanen, J. Machine learning approach to classify defects from a winding machine. (Sorsa & Isokangas)

7 Ylivaara, M. Mikrohalkeamien muodostuminen malmikivessä. (Ruuska & Sorsa)

8 Yliniemi, M. Iris.ai:n käyttö tiedonhaussa, case: jatkuvavaluprosessi. (Ruuska)

 

2018

1 Pulkkinen, A. Jauhatuksessa käytettävät modernit apuaineet/kemikaalit (Sorsa & Koistinen)

2 Pätsi, T. Kokeellisen datan käsittely ja analysointi R:llä. (Sorsa & Koistinen)

3  Ruuskanen, M. Optimaalisen koesuunnittelun perusteita. (Sorsa & Ohenoja)

4 Välikangas, H. Brush-type heat exchanger in the ventilation of detached households. (Ruusunen & Sorsa)

5  Mäkynen, R. Some data-driven methods in process analysis and control (Isokangas & Paavola)


2017

1 Tainio, J. Lämmöntalteenoton vaikutukset tulo- ja poistoilman määrään koneellisissa ilmanvaihtojärjestelmissä. (Isokangas & Ruusunen)

2 Vesala, M. Talkkipitoisen malmin vaahdotus. (Sorsa & Koistinen)

3 Räisänen, J. Kolmeulotteisen astian mallin tekeminen ja tulostus 3D-tekniikalla. (Sorsa & Koistinen)

4 Pulkkinen, A. Jauhatuksessa käytettävät modernit apuaineet/kemikaalit. (Sorsa & Koistinen)

5 Vaara, I. Murskauslinjaston automaatio ja työturvallisuus. (Seppälä)

6 Häkkinen, J. Puun pienpoltto - Palaminen ja teknologiat. (Sorsa)

7 Luhtaniemi, S. Lämpötilan vaikutus aktiivilieteprosessin toimintaan ja ohjaukseen. (Tomperi)


2016

1 Johansson, I. Aurinkosähkön asennuspotentiaali suurissa liikekiinteistöissä Oulun keskustan alueella. (Sorsa)

2 Pöyhtäri, S. Kuonan viskositeetin ja rajapintaominaisuuksien määrittämiseen käytettävät tutkimusmenetelmät. (Sorsa)

3 Kärkkäinen, A. Hiilidioksidin poistaminen biokaasusta vesipesuprosessilla. (Sorsa & Ohenoja)


2015

519 : Arhippainen, T. Painajakemikaalien vesiliukoisuus ja vaikutus mineraalien vaahdottavuuteen. (Sorsa & Seppälä)

2015

519 : Arhippainen, T. Painajakemikaalien vesiliukoisuus ja vaikutus mineraalien vaahdottavuuteen. (Sorsa & Seppälä)

516 : Piipponen, E. Valokaariuunin mittaukset ja säätö. (Sorsa & Ruuska)

500 : Vuolio, T. Mittausaineiston monimuuttuja-analyysimenetelmät ja niiden soveltaminen teräskonvertteriaineistoon. (Sorsa & Ruuska)

496 : Rantala, J. Sähkömoottoreiden käyttö, kunnossapito ja mittaukset prosessiteollisuudessa. (Seppälä & Sorsa)

495: Ilola, P. Jauhatuksen mittaukset ja monitorointi. (Seppälä, Sorsa & Ruuska)

489 : Suhonen, J. Vaahdotusrikastus ja prosessivesien käsittely. (Isokangas)


2014

446 : Peteri, M. Tiedonkeruu kaivoskoneista näyttöpäätteiden avulla Kemin kaivoksella. (Seppälä & Sorsa)

445 : Dahl, E. Jauhatusmyllyn kuulien kulutuskestävyys mineraalien hienonnuksessa. (Seppälä, Häyrynen & Sorsa)

443 : Karvonen, J. Jauhatuskuulien metalliseosten vaikutus kuparin ja nikkelin saantiin Kevitsan malmin vaahdotuksessa. (Seppälä & Sorsa)

441 : Nuutinen, I. Pilvilaskenta. (Jaako, Sorsa & Paavola)

437 : Lakovaara, M. Karboksyylimetyyliselluloosa ja dextriini talkin painajina kullan vaahdotuksessa. (Seppälä & Sorsa)

426 : Tolonen, H. AOD-konvertterin mittaukset. (Heikkinen & Sorsa).

422 : Isotalo, M. Barkhausen-kohinamittauksen hyödyntäminen materiaaliominaisuuksien ennustamisessa: tutkimuksen nykytilanne ja mallinnusesimerkki. (Sorsa & Ohenoja)

421 : Pohjonen, O. Laanilan ekovoimalaitoksen lisääminen pohjolan voiman ARTTU-kunnossapitojärjestelmään. (Sorsa & Seppälä)

417 : Kauppinen, J. Rikastustekniikan simulointiohjelmistot. (Seppälä & Sorsa)

407 : Järvelä, A. Siemens 1200 -sarjan ohjelmointi. (Aaltonen & Sorsa)

390 : Ojanperä, T. Uusiutuva energia Suomessa. (Jaako)

374 : Törmänen, T. Fosforihapon valmistus. (Sorsa & Ohenoja)

369 : Pesonen, H. Konenäön mahdollisuudet vaahdotuksessa. (Aaltonen & Sorsa)

363 : Veijola, S. Minipilot-rikastamon käynnistys- ja pysäytyssekvenssien periaatesuunnittelu. (Aaltonen & Sorsa)

349 : Isomäki, N. Aktiivilieteprosessin mallinnus ja säätö. (Sorsa & Paavola)


2013

332 : Toivonen, J. Traffic control systems: Analysis of modeling and control. (Paavola & Sorsa)

330 : Hotti, M. Biologisen jätevedenpuhdistuksen automaatio - Aktiivilieteprosessi. (Jaako & Sorsa)

320 : Sirviö, H-H. Biobutanolin ja butaanidiolin erotus. (Ruusunen, Sorsa)

298 : Karhu, T. Minirikastamon pH:n mittaus ja säätö. (Aaltonen, Sorsa & Ruuska)

291 : Kajava, J. Prosessin etävalvonta valvontakameroilla minirikastamolla. (Aaltonen & Sorsa)

282 : Kähkönen, A-P. Pohjapaperin vikojen luokittelu ja niiden analysointi. (Sorsa, Ohenoja & Seppä)

281 : Uusi-Hallila, S. Measurements in mineral processing - from crushing to flotation. (PaavolaJaako)

279 : Aho, A. Työntekijöiden näkökulmia natriumhydroksidin valmistukseen elohopeamenetelmällä. (Jaako)


2012

272 : Niemelä, J. Rikkidirektiivin vaikutukset Suomen teollisuuteen. (Jaako)

268 : Kokkonen, A. Continuous chemical pulping - Fiber line operations and control. (Jaako)

266 : Törmänen, J. Täytekiven louhinta Pyhäsalmen kaivoksella. (Sorsa & Ruuska)

265 : Haapala, O. Pinnankorkeuden säädön toteutus DeltaV-automaatiojärjestelmässä. (Aaltonen & Sorsa)

250 : Räisänen, A. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset. (Jaako)

247 : Kosamo, J. CROWN426 Simulointiohjelmisto. (Leiviskä)

241 : Kansanniva, E., Matlab-kloonien vertailu. (Jaako)

237 : Paulamäki, J., Prosessinohjaukseen ja päästöihin liittyvät mittaukset valmistettaessa kuparia liekkisulatusmenetelmällä. (Heikkinen & Sorsa)

225 : Löfman, T., Tekniikan opettajan opetukselliset haasteet yliopistossa. (Jaako)


2011

212 : Kauppi, T.-P., Vaahdotus tutkimuskäytössä. (Sorsa & Ruuska)

209 : Colpaert, J., Biodieselin valmistus - kannattavuus ja ongelmat. (Jaako)

196 : Hautala, S., Harvinaiset maametallit ja niiden käyttökohteet. (Jaako)

165 : Syväniemi, H., Prosessi- ja ympäristötekniikan osastolta työelämään. (Jaako & Luhtaanmäki)

164 : Riihimäki, T., Kaivostoiminta Lapissa. (Jaako)


2010

143 : Honkala, E., Opiskelijanäkökulma prosessi- ja ympäristötekniikan osaston opetuksen laatuun. (Jaako)

134 : Laitakari, M., Prosessityöntekijöiden käsityksiä pelletoinnin mekanismista. (Jaako)

129 : Moilanen, J., LEIJUKERROSTEKNIIKKA POLTOSSA JA SINKKIRIKASTEEN PASUTUKSESSA. (Lohiniva & Sorsa)

123 : Rytkönen, T., Jätevedenpuhdistusprosessin ongelmakohdat Pielaveden vesihuoltolaitoksella. (Jaako)

119 : Vähäkangas, H., KUVA-ANALYYSIIN PERUSTUVA HAKKEEN DIMENSIOIDEN JA VÄRIN ARVIOINTI. (Tervaskanto, Yli-Korpela & Sorsa)

116 : Huhtakangas, S., SELLUTEHTAAN PRIMÄÄRILIETTEEN ANALYSOINTI. (Mäkinen & Juuso)
 


2009

083 : Mäyrä, P., Metanolisynteesin identifiointi koesuunnittelun ja simuloinnin avulla. (Ruusunen & Jaako)

079 : Honkonen, J., Kaivosteollisuuden prosessi- ja suotovedet: mittausmenetelmät. (Jaako & Ruusunen)

054 : Maaninka, J., Kloorinpoistokolonnin mitoitus. (Jaako & Haltamo)

053 : Kämäräinen, P., Päällystyspastan valmistusprosessien vertailu. (Jaako)

049 : Laukka, A., Mineraalien rikastusmenetelmät: nykytila. (Jaako)

042 : Konttila, S., Kaivosteollisuuden prosessi- ja suotovedet: karakterisointi. (Jaako & Ruusunen)

040 : Välitalo, M., JÄÄNNÖSKARBONAATIN VAIKUTUS MEESAUUNIN POLTTOPÄÄN HÄIRIÖIHIN. (Rautjärvi & Leiviskä)


2008

004 : Lohtaja, H., Valunta ja vesistökuormitus putkipatosäädetyiltä ja kunnostusojitetuilta turvemetsäalueilta. (Marttila & Sorsa)


2007

003 : Tuikka, H., Hyötysuhteen parantaminen höyryvoimalaitoksissa. (Nordman & Sorsa)

 

Last updated: 20.12.2019