Informaatiota datasta

Virtuaalianturit-palvelussa selvitetään mittaushistoriaa analysoimalla informatiivisimmat muuttujat ja kehitetään matemaattiseen malliin perustuva virtuaalianturi monitoroitavalle muuttujalle. Tuloksena on mallipohjainen ja ohjelmistopohjainen anturi, jonka parametrit on identifioitu ja joka on validoitu mittausaineistolla. Lisäpalveluna on virtuaalianturin luotettavuuden ja ylläpidon jatkuva-aikainen varmistaminen adaptointialgoritmeilla.

Prosessien optimointi-palvelu sisältää koesuunnittelun ja sen tulosten käsittelyn, sekä kokeissa kerätyn mittausaineiston perusteella tehtävän prosessin parametrien optimoinnin. Tuloksena on optimoitavien parametrien lukuarvot ja arvio tulosten luotettavuudesta. Lisäpalveluna prosessista muodostetaan dynaaminen malli, jonka avulla optimointi tehdään ja demonstroidaan simuloimalla (esimerkiksi trajektorioptimointi).

Kehittynyt datan analysointi-palvelu sisältää dynaamisten prosessien monimuuttuja-analyysin tehokkaimmilla tunnetuilla menetelmillä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi trendi- tai herkkyysanalyysi, signaaliperustainen prosessien diagnostiikka tai kunnonvalvonta, muuttujien välisten ja niiden aikaan sidottujen riippuvuuksien selvittäminen laajoista mittausaineistoista.

Palvelut hinnoitellaan erillisen tarjouksen ja laadittavan sopimussisällön mukaisesti. Palvelun laskenta- ja toimitusaika riippuu analysoitavasta prosessista.

Yhteyshenkilö: Mika Ruusunen

Last updated: 14.5.2020