Open topics for Bachelor's theses

Open topics for Bachelor's theses in Environmental and Chemical Engineering research unit. The title of the topic indicates the language (Finnish or English) of the work.

Ympäristöohjelma kuntatasolla
Supervisor: Virpi Väisänen
Kirjallisuusselvitys.

Lämmönsiirtimissä käytetyt teräksen pinnoitteet
Supervisors: Markus Riihimäki, Tiina M. Pääkkönen
Kirjallisuusselvitys.

Lämmönsiirtimien korroosio biotuotteiden prosessoinnissa
Supervisors: Markus Riihimäki, Tiina M. Pääkkönen
Kirjallisuusselvitys.

Maidon ja ruoka-aineiden prosessoinnin laitteiden kiertopesut ja pesukemikaalit
Supervisors: Markus Riihimäki, Tiina M. Pääkkönen, Minna Tiainen
Kirjallisuusselvitys (mahdollisesti myös kokeellinen osuus).

Maidon ja ruoka-aineiden prosessoinnin kiertopesujen prosessimittaukset
Supervisors: Markus Riihimäki, Tiina M. Pääkkönen, Minna Tiainen
Kirjallisuusselvitys (mahdollisesti myös kokeellinen osuus).

Nanokokoisten partikkeleiden vuorovaikutusmekanismit savukaasupesureissa
Supervisors: Reeta Tolonen, Tiina M. Pääkkönen
Kirjallisuusselvitys.

Haihdutusprosessin simulointi AspenPlus-ohjelmistolla
Supervisors: Esa Turpeinen, Kaisu Ainassaari
Kirjallisuusselvitys, simulointi.

Orgaanisten mikrosaasteiden aiheuttamat ympäristövaikutukset/Environmental impacts of organic micropollutants
Supervisors: Tiina Rytkönen, Minna Tiainen
Kirjallisuusselvitys.

Maaperän kosteudenmittausmenetelmien vertailu
Supervisors: Tiina M. Pääkkönen, Jarkko Okkonen
Laboratoriotyö.

Kalanjalostusteollisuuden hyvälaatuisten sivuvirtojen hyötykäyttö
Supervisor: Virpi Väisänen
Kirjallisuusselvitys.

Nanoparticles and effect of capping agents in oxidation reactions
Supervisor: Satu Pitkäaho
Literature survey, voidaan tehdä myös suomeksi.

Sulphate removal from mining waters; driving forces and current technologies
Supervisor: Satu Pitkäaho
Literature survey, voidaan tehdä myös suomeksi.

CFD mallinnus lämmönvaihtimien tehokkuustarkastelussa 
Supervisor: Tiina M. Pääkkönen
Literature survey.

Katalyyttisten reaktioiden mallintaminen pinnoilla
Supervisors: Tiina M. Pääkkönen / Mika Huuhtanen
Literature survey.

Hiilidioksidin hydrausreaktiot 
Supervisor: Esa Turpeinen
Literature survey.

Reaktiivinen adsorptio kloorattujen hiilivetypäästöjen käsittelyssä
Supervisor: Satu Pitkäaho
Literature survey.

Piin aiheuttama katalyyttien deaktivoituminen
Supervisor: Mika Huuhtanen
Kirjallisuustyö.

Last updated: 4.4.2019