CO2-BIO seminaari

CO2-BIO SEMINAARI

C1-kemian osaamiskeskittymä – biotalouden innovaatiot, kasvihuonekaasujen ja vesihuollon sivutuotteiden hyödyntäminen, 1.12.2016

Ilmoittautuminen

Tulostettava tiedote

Ohjelma

Kasvihuonekaasujen (erityisesti hiilidioksidi ja metaani) hyödyntämisessä on suuri taloudellinen potentiaali. Lisäksi on tarve etsiä uusia ratkaisuja kasvihuonekaasujen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Uusiutuvien energialähteiden kuten biokaasun, vedyn ja CO2-pohjaisten tuotteiden käytöllä voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden aiheuttamaa ilmastokuormaa ja edistää bio- ja kiertotaloutta.

Oulun yliopiston Saalastinsalissa pidetään 1.12.2016 EAKR-rahoitteiseen hankkeeseen liittyen CO2-BIO-seminaari, jossa aiheina ovat kasvihuonekaasujen hyötykäytön lisäämisen edellytykset ja konseptit sekä päästöjen vähentämismahdollisuudet. Tilaisuuden järjestävät Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan yksiköt yhteistyössä pohjoissuomalaisen teollisuuden ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

Seminaarissa käynnistetään C1-kemian osaamiskeskittymän toiminta, joka on suunnattu alueen yrityksille, tutkijoille ja asiasta kiinnostuneille muille toimijoille. C1-kemiassa hyödynnetään tai tuotetaan yhdisteitä kuten metaania, metanolia, vetyä, hiilimonoksidia ja hiilidioksidia. Metaani soveltuu mm. liikennepolttoaineeksi ja vety on tärkeä yhdiste kemian- ja energia-alan teollisuuden prosesseissa. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä on puolestaan keskeinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilijalanjäljen pienenemiseen.

C1-osaamiskeskittymän tavoitteena on tuoda yhteen alan toimijat. Yhteistyöfoorumi toimii teollisuuden ja yhdyskuntien sivu- ja jätevirtojen kaasumaisten yhdisteiden hyödyntämiseksi arvokkaiksi tuotteiksi. Tavoitteena on lisätä yritysten kilpailukykyä ja mahdollistaa uusien C1-kemiaan pohjautuvien liiketoimintaideoiden ja tuotteiden syntyminen.

Seminaari on maksuton tapahtuma, johon kaikki aihealueesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Ilmoittautuminen yllä olevasta linkistä 29.11.2016 mennessä. Ohjelma löytyy yllä olevasta linkistä.

Tervetuloa kuuntelemaan ja suunnittelemaan C1-osaamiskeskuksen toimintaa!

Dekaani, professori Riitta Keiski

 

Vipuvoimaa EU:lta logo suomeksi

 

      

 

 

 

 

 

 

Last updated: 15.11.2016