Valokatalyyttinen orgaanisten aineiden hajotus

Palvelussa hajotetaan orgaanisia aineita vedestä valokatalyyttisesti. Vesinäytteen käsittelyä testataan yleisimmin käytetyllä valokatalyytillä (P25) UV-valossa neljän tunnin ajan. Hajoamista seurataan tunnin välein tehtävin TOC-analyysein. Asiakas saa teknisen raportin valokatalyysin käyttökelpoisuudesta vedenpuhdistukseen.

Lisäpalvelut (erillisen tarjouksen mukaisesti):
- tunnetun molekyylin hajoamisen seuraaminen
-eri katalyyttien ja valolähteiden testaus
- asiakkaan valokatalyyttisen materiaalin testaus

Yhteyshenkilö: Mika Huuhtanen

 

 

Last updated: 13.5.2020