TUTKIMUS- JA HANKETIETOKANTAAN TALLENNETUT JULKAISUT 2007 LUOKITTAIN

31.1.2008

Julkaisujen luokitus:

Ulkomaiset ja kansainväliset:

 

1. ulkomailla ilmestynyt tieteellinen monografia

2. artikkeli ulkomaisessa tai kansainvälisessä tieteellisessä aikakauslehdessä (referee-julkaisu),

3. artikkeli ulkomaisessa tai kansainvälisessä kokoomateoksessa tai kokousjulkaisussa

4. ulkomailla ilmestynyt oppikirja

5. ulkomailla ilmestynyt patentti

6. ulkomailla ilmestynyt artikkeli tai teos (esim. sanomalehti-, yleistajuinen artikkeli, yleistajuinen teos,

    opetusmoniste yms.), joka ei sovi muuhun ryhmään

7. ulkomailla ilmestynyt video- tai ääninauha, filmi, radio-ohjelma tai julkiseen levitykseen  tarkoitettu

    tietokoneohjelma

8. ulkomailla ilmestynyt käännöstyö, toimitettu teos (itse toimittajana)

9. ulkomailla ilmestynyt painettu abstrakti

 

Kotimaiset:

 

10. kotimaassa ilmestynyt tieteellinen monografia (paitsi korkeakoulun oman sarjan tai laitossarjan julkaisut)

11. artikkeli kotimaisessa  tieteellisessä aikakauslehdessä (referee-julkaisu)

12. artikkeli kotimaisessa kokoomateoksessa tai kokousjulkaisussa ( paitsi korkeakoulun oman sarjan tai

      laitossarjan julkaisussa)

13. korkeakoulun oman sarjan julkaisu (muu kuin väitöskirja)

14. artikkeli korkeakoulun oman sarjan julkaisussa

15. oman korkeakoulun laitossarjan julkaisu

16. artikkeli oman korkeakoulun laitossarjan julkaisussa

17. kotimaassa ilmestynyt oppikirja

18. kotimaassa ilmestynyt patentti

19. kotimaassa ilmestynyt artikkeli tai teos (esim. sanomalehti-, yleistajuinen artikkeli,  yleistajuinen teos,

      opetusmoniste yms.), joka ei sovi muuhun ryhmään

20. kotimassa ilmestynyt video- tai ääninauha, filmi, radio-ohjelma tai julkiseen  levitykseen tarkoitettu

       tietokoneohjelma

21. kotimaassa ilmestynyt käännöstyö, toimitettu teos (itse toimittajana)

22. kotimaassa ilmestynyt painettu abstrakti

 

 

 

                                                                  

 

Julkaisun nimi

Luokka:

 

Kansantaloustieteen laitos:

 

 

 

Alternative targets and economic efficiency of selecting protected areas for biodiversity conservation in boreal forest, Environmental Resource Economics (Juutinen, Artti & Mönkkönen, M.)

2

Alueellisen kuljetustuen vaikuttavuuden, toimivuuden ja kehittämistarpeiden arviointi, KTM Julkaisuja  (Pekkarinen, Saara; Manninen, Marjukka & Hihnala, Heikki)

10

Development of strategic business network for local travel industry, International Journal of Services Technology and Management (Koivumäki, Timo & Svento, Rauli)

2

Firm innovation: the influence of R&D cooperation and the geography of human capital inputs, Department of Economics discussion papers of Monash University (Simonen, Jaakko & McCann, P.)

6

Forecasting the macroeconomy with contemporaneous financial market information: Europe and the United States, Review of Financial Economics (Junttila, Juha)

2

Innovation, co-operation, and labour mobility, Entrepreneurship, Industrial Location and Economic Growth (McCann, P. & Simonen, Jaakko)

3

Innovation, R&D cooperation, and the geography of regional labor acquisition, Time and Space in Economics (Simonen, Jaakko & McCann, P.)

3

Riittääkö vain yliopistojen nimien muuttaminen, Kanava (Puhakka, Mikko & Viren, M.)

19

Stability and dynamics in an overlapping generations economy with flexible wage negotiations, IZA Discussion Paper N0. 3246 (Koskela, E: & Puhakka, Mikko)

6

Stone-Geary preferences in overlapping generations economies under pure exchange: a note, Journal of Macroeconomics (Koskela, E. & Puhakka, Mikko)

2

Toimiiko talous vain kolmikannan avulla, Kauppalehti (Puhakka, Mikko & Viren, M.)

19

Työvoiman liikkuvuus innovaation lähteenä, Kaleva (Simonen, Jaakko)

19

 

 

 

 

                                                                      

 

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos:                                                               

 

 

 

Collateral requirements and relationship banking: empirical evidence from unique Finnish credit-files, Liiketaloudellinen aikakauskirja (Peltoniemi, Janne)

11

Consequences of IFRS adoption on management control, 30th Annual Congress European Accounting Association, 25 - 27 April 2007, Lisbon, Portugal, Programme and Abstracts (Lantto, Anna-Maija & Silvola, Hanna)

9

Control within the cultural context of Blat: a study of management control systems, strategy, innovation and performance within Russian business organizations, 4th Conference on Performance Measurement and Management Control, Measuring and Rewarding Performance, September

26-28, 2007, Nice, France, accepted papers, CD-rom (Chenhall, R. H.; Kallunki, Juha-Pekka & Silvola, Hanna)

3

Control within the cultural context of Blat: a study of management control systems, strategy, innovation and performance within Russian business organizations, 30th Annual Congress

European Accounting Association, 25 - 27 April 2007, Lisbon, Portugal, Programme and Abstracts (Chenhall, R.; Kallunki, Juha-Pekka & Silvola, Hanna)

9

Economic relevance and determinants of R&D capital in different financial systems, International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation (Karjalainen, Pasi)

2

Hallitusten naiskiintiöt huono idea, Kaleva (Kallunki, Juha-Pekka)

19

Importance of the U.S. macroeconomic news information on the Finnish stock market, Contributions to Accounting and Finance: Essays in Honour of Professor Paavo Yli-Olli, Acta Wasaensia  (Kallunki, Juha-Pekka; Sahlström, Petri & Äijö, J.)

14

Investor, management accounting information and the organizational life-cycle, 30th Annual Congress European Accounting Association, 25 - 27 April 2007, Lisbon, Portugal, Programme and Abstracts (Silvola, Hanna)

9

Knowledge translation in management accounting and control: a case study of a multinational firm in transitional economies, European Accounting Review (Moilanen, Sinikka)

2

Kurssien heilahtelu testaa sijottajan taidot, Kaleva (Kallunki, Juha-Pekka)

19

Propensity to switch auditors and strictness of legal liability environment: the role of audit mispricing, International Journal of Auditing (Kallunki, Juha-Pekka; Sahlström, Petri & Zerni, Mikko)

2

Real-time quality cost measurement in software business, 8th Manufacturing Accounting Research,  June 18-20, 2007, Trento, Italia, CD-ROM (Sippola, Kari)

3

Riskienhallinta yrityksen liiketoiminnassa, Tilisanomat (Kallunki, Juha-Pekka & Sahlström, Petri)

19

The Benefits of relationship banking: evidence from small business financing in Finland, Journal of Financial Services Research (Peltoniemi, Janne)

2

Turn-of-the-month and intramonth effects: explanation from the important macroeconomic news announcements, Journal of Futures Markets (Nikkinen, J.; Sahlström, Petri & Äijö, J.)

2

 

 

 

 

 

 

Markkinoinnin laitos:

 

 

 

A conceptual model of trust in the online environment, Online Information Review (Salo, Jari & Karjaluoto, Heikki)

2

A cross-functional process framework for customer knowledge management, Proceedings of the 4th Research Conference on Relationship Marketing and CRM, November 28-29, 2007, Brussels, Belgium, CD-rom (Mehtälä, Mari & Still, Johanna)

3

An empirical study of the drivers of consumer acceptance of mobile advertising, Journal of Interactive Advertising, Online Publication (Merisavo, M.; Kajalo, S.; Karjaluoto, Heikki; Virtanen, V.; Salmenkivi, S.; Raulas, M. & Leppäniemi, Matti)

2

Ambiguous nature of project business - how the project business companies try to deal with project business characteristics, 23rd IMP Conference, 28-29 August 2007, Manchester, UK, Electronic papers (Alajoutsijärvi, Kimmo; Mainela, Tuija; Salminen, R. & Ulkuniemi, Pauliina)

3

Business relationship recovery - a process model, 23rd IMP Conference 28-29 August 2007, Manchester, UK, Electronic papers (Tähtinen, Jaana; Paparoidamis, N. G. & Chumpitaz, R.)

3

Business relationships redesign with electronic commerce tools: An empirical investigation, Business Process Management Journal (Salo, Jari)

2

Consumer behavior and value creating networks in multimedia mobile services - results of Rotuaari project, Faculty of Economics and Business Administration. Working Papers (Koivumäki, Timo; Tähtinen, Jaana, Koskela, Kaisa & Palo, Teea)

15

Deployment of electronic commerce tools in the business-to-business services context, Proceedings of the 18th Information Resources Management Association International Conference, May 19-23, 2007, Vancouver, Canada (Salo, Jari & Karjaluoto, Heikki)

3

Development of strategic business network for local travel industry, International Journal of Services Technology and Management (Koivumäki, Timo & Svento, Rauli)

2

Digital bond formation in long-term buyer-seller relationships, Proceedings of the 23rd IMP Conference 30th August - 1st September 2007, Manchester, UK, Competitive paper, muistitikku (Salo, Jari)

3

Does a country have an identity as a destination? An application of corporate identity into country level, Proceedings of the Conference on Corporate Communication 2007, June 1 - 4, 2007,

Wroxton, England, CD-rom (Ahonen, Mari; Saraniemi, Saila & Tähtinen, Jaana)

3

Factors affecting customers' acceptance of mobile advertising, 6th International Conference on Research in Advertising, June 29th - 30th 2007, Lisbon, Portugal, ICORIA 2007 PAPERS, CD-rom (Karjaluoto, Heikki; Lehto, H.; Leppäniemi, Matti & Okazaki, S.)

3

Firmat eivät saastuta huvikseen, Kaleva (Alajoutsijärvi, Kimmo)

19

Fostering R&D collaboration - the interplay of trust, appropriability and absorptive capacity, IFIP TC 5 Working Group 5.5 Eighth IFIP Working Conference on Virtual Enterprises, September 10-12, 2007, Guimaraes, Portugal (Hurmelinna-Laukkanen, Pia & Blomqvist, K.)

3

How the features of business relationships influence their endings, Journal of Business Market Management (Tähtinen, Jaana; Blois, K: & Mittilä, T.)

2

Impact of gender, age, income and employment status on consumers' engagement in SMS advertising, 6th International Conference on Research in Advertising, June 29th - 30th 2007, Lisbon, Portugal, ICORIA 2007 PAPERS, CD-rom (Leppäniemi, Matti & Karjaluoto, Heikki)

3

Impediments to IT adoption in business relationships: evidence from Australia an Finland, Proceedings of the 23rd IMP Conference 30th August - 1st September 2007, Manchester, UK, Competitive paper, muistitikku (Cripps, H. & Salo, Jari)

3

Implementing customer relationship management through an evolutionary process - the case of retail business, Relationship Marketing Summit: Time to Integrate Perspectives, 13, 14, 15, 2007 December, Buenos Aires, Argentina, Summit Proceedings, CD-rom (Mehtälä, Mari & Sinisalo, Jaakko)

3

Individual action constructing business relationships, 23rd IMP Conference 28-29 August 2007, Manchester, UK, Electronic papers (Mainela, Tuija & Tähtinen, Jaana)

3

Individual differences in the use of mobile services among finnish consumers, International Journal of Mobile Marketing  (Karjaluoto, Heikki; Leppäniemi, Matti; Standing, C.; Kajalo, S.; Merisavo, V.; Salmenkivi, S.)

2

Kaupan esteiden poistosta hyötyvät lähes kaikki, Kaleva (Alajoutsijärvi, Kimmo)

19

Kehityskeskustelujen lanseeraaminen yliopistoissa: tapaustutkimus kulttuurisista logiikoista akateemisessa työyhteisössä, Hallinnon tutkimus (Henriksson, L.; Peltonen, Tuomo & Alajoutsijärvi, Kimmo)

11

Lapin joulumatkailutuotteen elinkaari: Concorde-lennosta laajamittaiseen joulumatkailuun, kirja, (Hakulinen, S.; Komppula, R. & Saraniemi, Saila)

10

Lisrel opas v1.0 johdatus rakenneyhtälömallien tekemiseen (Karjaluoto, Heikki & Juntunen, Jouni)

13

Managing the effects of firm's existing knowledge base in the front end of innovation process in industrial customer project, 14th International Product Development Management

Conference, June 11-12, 2007, Porto, Portugal (Lehtimäki, Tuula; Salo, Jari & Karjaluoto, Heikki)

3

Mobile fair diary: hybrid interface for taking, browsing and sharing context-aware notes, Pers Ubiquit Comput (Korhonen, Jani; Ojala, Timo; Ristola, Annu; Kesti, Manne; Kilpelänaho, Vesa; Koskinen, Mikko & Viippola, Eveliina)

2

Mobile customer relationship management: underlying issues and challenges, Business Process Management Journal (Sinisalo, Jaakko; Salo, Jari; Karjaluoto, Heikki & Leppäniemi, Matti)

2

Mobile games as an advertising medium: towards a new research agenda, Innovative Marketing (Salo, Jari & Karjaluoto, Heikki)

2

Modularization of customer interface - a key for low cost strategy in services, XVII International RESER Conference, 13-15 September 2007, Tampere, Finland, RESER2007 Conference Proceedings, DC-rom (Pekkarinen, Saara & Ulkuniemi, Pauliina)

3

Networked growth in entrepreneurial global clusters: an analytic framework, Proceedings of the Tenth Anniversary McGill International Entrepreneurship Conference at UCLA: Researching New Frontiers, September 27-29, 2007, Los Angeles, CA, CD-rom (Juho, Anita; Mainela, Tuija ; Puhakka, Vesa, Sipola, Sakari)

3

New product innovation process: A case study from the metal manufacturing industry, 14th International Product Development Management Conference, June 11-12, 2007, Porto, Portugal, (Salo, Jari; Karjaluoto, Heikki & Jussila, Hanna)

3

Opportunity and network structures in internationalisation of high-tech firms, Proceedings of the 9th Vaasa Conference on International Business, August, 19-21, 2007, Vaasa, Finland, CD-rom (Juho, Anita; Mainela, Tuija & Puhakka, Vesa)

3

Organizing for collaborative innovation - interplay of trust and institutional control mechanisms, International Congress on Social Capital and Networks of Trust (ISOCA 2007) on 18. - 20.

October 2007, Jyväskylä, Finland, Abstracts (Blomqvist, K.; Hurmelinna-Laukkanen, Pia; Olander, H. & Ritala, Paavo)

9

Profiting from innovation with the changing roles of services - from complementary assets into innovations in their own right, 21st Service Workshop Proceedings, 15-17 November 2007, London, UK (Hurmelinna-Laukkanen, Pia)

9

Relationship  recovery and business loyalty: conceptual model and propositions, Relationship Marketing Summit: Time to Integrate Perspectives, December 13, 14, 15, 2007, Buenos Aires, Argentina, Summit Proceedings, CD-rom (Paparoidamis, N.; Chumpitaz, Ruben & Tähtinen, Jaana)

3

Retailers’ different value perceptions of mobile advertising service, International Journal of Service Industry Management (Komulainen, Hanna; Mainela, Tuija; Tähtinen, Jaana & Ulkuniemi, Pauliina)

2

Reviewing the tourist product life cycle: development of the christmas in Lapland product, Proceedings of the TTRA Europe 2007 Conference, "Tourism, Mobility, and Technology", April 23 - 25 2007, Nice, France (Saraniemi, Saila; Komppula, R. & Hakulinen, S.)

3

Roles for managing in mobile service development nets, Industrial Marketing Management (Heikkinen, Marko; Mainela, Tuija; Still, Johanna & Tähtinen, Jaana)

2

Siirtolaiset talouden moottoriksi, Kaleva (Alajoutsijärvi, Kimmo)

19

Softan koodaajista ohjelmistoyrittäjiksi: yrittäjyyskoulutus tietoteollisuusalalla,

Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia (Puhakka, Vesa & Mainela, Tuija)

12

Terveydenhuollon kilpailutusosaaminen, Premissi, terveys- ja sosiaalialan johtamisen erkoisjulkaisu (Härkönen, Kai; Ulkuniemi, Pauliina & Tähtinen, Jaana)

11

The challenges of key account management implementation in professional service organizations, Journal of Selling & Major Account Management (Nätti, Satu & Palo, Teea)

2

The effects of digital economy on different industries: A conceptual tool for analyzing digitalization, International Conference on Business And Information 2007, July 10-13, 2007, Tokyo, Japan (Karjaluoto, Heikki & Salo, Jari)

3

The importance of imitation lags: expropriability and innovation; Strategic Management Society,

27th Annual International Conference, October 14-17, 2007, San Diego, California  (Hurmelinna-Laukkanen, Pia)

9

The influence of internal communities of practice on customer perceived value in professional service relationships, The Service Industries Journal (Nätti, Satu & Still, Johanna)

2

The influence of R&D network conditions on its knowledge creation - case new mobile service development network, Call for Creative Futures Conference, 10-11 October 2006, Oulu, Finland, Conference Proceedings (Still, Johanna)

3

Tipping the balance - knowledge protection and sharing in a scale, RIPE Conference: Corporate intellectual property: environmental constraints, strategic antecedents, and organizational routines as drivers of firm-level performance, December 7-8 2007, Copenhagen, Denmark, Call for Papers (Hurmelinna-Laukkanen, Pia & Tarkiainen, Anssi)

3

Tracing the development of customer relationship management literature, Proceedings of the 4th Research Conference on Relationship Marketing and CRM, November 28-29, 2007, Brussels, Belgium, CD-rom (Sinisalo, Jaakko)

3

Types and functions of social relationships in the organizing of an international joint venture, Industrial Marketing Management (Mainela, Tuija)

2

Yksikätiset taloustieteilijät, Kaleva (Alajoutsijärvi, Kimmo)

19

 

 

 

 

 

 

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos:

 

 

 

A multiple case-study for creating a holistic conceptual framework for new venture creation, ICSBWORLDCONFERENCE, International Council for Small Business 52nd World Conference, 13th - 15th June, 2007, Turku, Finland, Abstracts (Kontula, Jukka; Puhakka, Vesa & Salo, Tuomo)

9

Alueellisen kuljetustuen vaikuttavuuden, toimivuuden ja kehittämistarpeiden arviointi, KTM Julkaisuja (Pekkarinen, Saara; Manninen, Marjukka & Hihnala, Heikki)

10

Business opportunity discovery in small family firms, Working paper / University of Jyväskylä (Kansikas, J. & Puhakka, Vesa)

13

'Communities of practice' and the management of technology and innovation, Marketing from the Trenches: Perspectives on the Road Ahead, Eds. N. Papadopoulos & C. Veloutsou (Lämsä, Tuija)

3

Developing the initial framework of HRIS, Proceedings of the 1st International Workshop on Human Resource Information Systems (HRIS 2007), 12-13 June, 2007, Funchal, Portugal (Poutanen, Hilkka & Puhakka, Vesa)

3

Effects of opportunity discovery strategies of entrepreneurs on performance of new ventures, Journal of Entrepreneurship (Puhakka, Vesa)

2

Etiikan asema liikkeenjohdon opetuksessa ja koulutuksessa Suomessa: opintorakenteet, oppisisällöt ja motiivit, tutkimusraportti, nettijulkaisu: http://www.taloustieteet.oulu.fi/yksikot/johtaminen/etiikan-asema.pdf (Vähäkangas, Antti & Peltonen, Tuomo)

19

Exploring firm emergence: initially conditioned or actively created, Proceedings of the 5th Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research (IECER) "Entrepreneurship and the Region", February 28 to March 2, 2007, Montpellier, France, nettijulkaisu (Tornikoski, E. T. & Puhakka, Vesa)

9

Functional spin-offs in logistics service markets, Proceedings of the Eleventh Annual ELA Doctorate Workshop, 28-30 June 2006, Grainau, Germany (Juntunen, Jouni)

3

In the middle of managers occupational communities, global ethnography and the multinationals, Ethnography (Peltonen, Tuomo)

2

Johtaminen ja organisointi - teemoja, näkökulmia ja haasteita (Peltonen, Tuomo)

17

Kehityskeskustelujen lanseeraaminen yliopistoissa: tapaustutkimus kulttuurisista logiikoista akateemisessa työyhteisössä, Hallinnon tutkimus (Henriksson, L.; Peltonen, Tuomo & Alajoutsijärvi, Kimmo)

11

Liikennejärjestelmän kehittämisen hyvinvointivaikutusten arviointi, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja (Estlander, K.; Pekkarinen, Saara & Britschgi, V.)

10

Liiketoimintamahdollisuuksien löytämisestä kaupalliseen menestykseen, Kasvuyritys (Puhakka, Vesa)

12

Lisrel opas v1.0 johdatus rakenneyhtälömallien tekemiseen (Karjaluoto, Heikki & Juntunen, Jouni)

13

Managing customer involvement in the context of transition to open innovation, Proceedings of the MCPC 2007 World Conference on Mass Customization & Personalization (MCP), October 7-10, 2007, Cambridge, Boston, Extreme Customization (Järvilehto, Mikko; Leppälä, K.; Similä, Jouni & Puhakka, Vesa)

3

Marginal rail infrastructure costs in Finland 1997-2005, Ratahallintokeskuksen julkaisuja  (Tervonen, J; & Pekkarinen, Saara)

10

Modularization of customer interface - a key for low cost strategy in services, XVII International RESER Conference, 13-15 September 2007, Tampere, Finland, RESER2007 Conference Proceedings, DC-rom (Pekkarinen, Saara & Ulkuniemi, Pauliina)

3

Networked growth in entrepreneurial global clusters: an analytic framework, Proceedings of the Tenth Anniversary McGill International Entrepreneurship Conference at UCLA: Researching New Frontiers, September 27-29, 2007, Los Angeles, CA, CD-rom (Juho, Anita; Mainela, Tuija ; Puhakka, Vesa, Sipola, Sakari)

3

Oikeaa osaamista oikeaan aikaan oikeassa paikassa, Innovator (Puhakka, Vesa)

19

Opportunity and network structures in internationalisation of high-tech firms, Proceedings of the 9th Vaasa Conference on International Business, August, 19-21, 2007, Vaasa, Finland, CD-rom (Juho, Anita; Mainela, Tuija & Puhakka, Vesa)

3

Radan kulumisen rajakustannukset 1997 – 2005, Ratahallintokeskuksen julkaisuja (Tervonen, J; & Pekkarinen, Saara)

10

Service innovations in logistics, The 19th Annual NOFOMA Conference 7 - 8 June 2007, Reykjavik, Iceland. Proceedings, (da Mota Pedrosa, A.; Juga, Jari & Darkow, I.)

3

Softan koodaajista ohjelmistoyrittäjiksi: yrittäjyyskoulutus tietoteollisuusalalla,

Yrittäjyyskasvatuksen monia suuntia (Puhakka, Vesa & Mainela, Tuija)

12

The perception on ICT use among small logistics service providers: a comparison between Northern and Southern Europe, European Transport \ Transporti Europei (Evangelista, P. & Kilpala, Heli)

2

Trust, control, and confidence in logistics outsourcing decisions, The 19th Annual NOFOMA Conference 7 - 8 June 2007, Reykjavik, Iceland. Proceedings (Juga, Jari & Juntunen, Jouni)

3

Yrittäjämäinen luovuus liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisena ja hyödyntämisenä, Hallinnon tutkimus (Puhakka, Vesa)

11

 

 

 

 

 

 

Taloustieteiden tiedekunta:

 

 

 

Oulujärvi yhdistää ja erottaa. Elinkeinollisen osaamisen vahvistaminen Paltamossa ja Vaalassa, Redec Kajaani, Working Papers 63 (Mustonen, Verna; Kalliopuska, Raimo & Ponnikas, Jouni)

15

 

 

 

 

 

 

Last updated: 2.1.2014