Thule-instituutti

Thule-instituutti on Oulun yliopistoon kuuluva strateginen koordinaatioyksikkö. Se tukee ja toteuttaa Oulun yliopiston strategiaa erityisesti arktisiin ja pohjoisiin asioihin liittyen. Käytännössä tämä toteutuu mm. Thule-instituutissa sijaitsevan UArctic –verkoston tutkimustoimiston aktiviteettien kautta, koordinoimalla Arktisten tutkijoiden verkostoa, tukemalla ja koordinoimalla Arctic5-yhteistyötä ja aktiivisella mukanaololla useissa arktisuuteen ja pohjoisuuteen liittyvissä tutkimusorganisaatioissa, verkostoissa ja projekteissa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.