monitavoitearviointi

Monitavoitearviointi – Oulun vedenhankinnan varmistaminen

Tehtävät ja aikataulu

Helmikuu-maaliskuu

Sidosryhmäanalyysi, avainhenkilöiden haastattelut ja yleisötilaisuus

 • Tiedote 11.2.14
 • Perustetaan nettisivu hankkeen etenemisen seurantaan sekä julkista keskustelua varten 11.2.
 • Valtuustoryhmien tapaaminen
 • Yleisötilaisuus 26.2.2014 (ks. ohjelma tästä)
 • Haastatellaan avainhenkilöitä eri toimijoiden ja intressitahojen tavoitteista ja näkemyksistä liittyen vedenhankintaan.
 • Kartoitetaan avainhenkilöiden halukkuus ja valmius osallistua vedenhankinnan vaihtoehtojen arviointiin ja suunnitteluun.

Huhtikuu

Työpajatyöskentely vaihtoehtojen ja arviointikriteerien muodostamiseksi

 • Asetetaan tavoitteet, rajataan ja tarvittaessa muokataan vaihtoehtoja yhdessä keskustelemalla, esiselvitystä ja haastatteluita apuna käyttäen.
 • Muodostetaan päätöstukiryhmä (ja tarvittaessa mahdolliset paikallisryhmät)

Huhtikuu-Toukokuu

 • Valittujen vaihtoehtojen tarkempi arviointi asiantuntijatyönä
 • Kuluttajakysely liittyen vedenhankintaan ja veden laatuun.

Toukokuu

Päätöstukiryhmän tapaaminen

 • Vaihtoehtojen arviointi eri näkökulmista työryhmissä ja mahdollisesti henkilökohtaisesti haastatellen
 • (Tarvittaessa paikallisryhmien kokoontumisia)

Kesäkuu

Päätöstukiryhmän työpaja ja loppuseminaari

 • Tuloksista keskusteleminen ja suositukset päätöksentekoon.
 • Raportointi

Last updated: 19.3.2014