Koulutuksen maksulliset tuotteet

Koulutuksen maksullisia tuotteita ja niihin liittyviä yksityiskohtia on esitelty alla.

Maksaminen

Koulutuksen maksuja maksetaan Oulun yliopiston koulutuspalveluiden verkkokaupassa EduStoressa:

Erillisen opiskeluoikeuden maksu

Henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuorittamisoikeutta Oulun yliopistossa, voidaan myöntää oikeus suorittaa ns. erillisiä opintoja. Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää perustellusta syystä yksittäisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen. Opinnot ovat maksullisia, eikä erillinen opiskeluoikeus anna tutkinnonsuoritusoikeutta. Erillisen opiskeluoikeuden opinnot maksavat 10 eur / opintopiste myönnettyyn opiskeluoikeuteen. Maksua ei peritä opettajankoulutuksen kelpoisuuksia täydentävistä opinnoista (Yliopistojen tutkinnoista annettu valtioneuvoston asetus 794/2004, 19 §).

Vastaavuustodistusmaksu

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia opetettavan aineen opintoja. Vastaavuustodistuksen myöntää tiedekunta, jossa kyseisen opetettavan aineen opinnot on suoritettu ja joka antaa aineenopettajan koulutusta. Maksu perustuu Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toimintaan perustuvat maksut (1082/2009, 4§): Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n 5 momentissa säädetystä opettajankoulutukseen liittyvästä vastaavuustodistuksesta tai sitä koskevaan hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä peritään 126 euroa.

HT / JHT opintojen vastaavuustodistusmaksu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa sekä HT- että JHT -tutkintojen edellyttämät opinnot. Suoritetuista tilintarkastustutkinnon (HT tai JHT) edellyttämistä opinnoista voi saada pyydettäessä erillisen maksullisen vastaavuustodistuksen. Todistuksen hinta on 126 euroa. (Valtioneuvoston asetus 1082/2009)

Uudelleenkirjaamismaksu

Uudelleenkirjaamismaksu koskee kirjoiltapoistettuja opiskelijoita, jotka ilmoittautuvat ilmoittautumisajankohtien ulkopuolella, joille opiskeluoikeus on hakemuksesta palautettu tai joille on myönnetty opintojen lisäaikaa. Kun opiskeluoikeus palautetaan, opiskelija saa oikeuden ilmoittautua uudelleen ja opiskelijan tulee maksaa 35 euron uudelleenkirjaamismaksu (Valtioneuvoston asetus 1082/2009).

Todistuskopiomaksu

Tutkintotodistus ja sen liitteet ovat ainut­kertaisia asiakirjoja, jotka annetaan vain kerran. Toimitamme pyynnöstä kopion tutkintotodistuksesta tai opintosuoritusotteen. Tutustu kuitenkin ensin alla oleviin tapoihin ja sovi koulutuksen lähipalveluiden kanssa miten haluat todistuskopion itsellesi.

  1. Opiskelija voi itse ladata tiedot sähköisesti Koski-palvelusta: maksuton. Tätä kautta tietoa voi myös luotettavasti jakaa halutuille tahoille tai niitä toiminnassaan tarvitseville viranomaisille.
  2. Opintorekisteriote voidaan lähettää salattuna sähköpostina. Maksullinen: 20 eur.
  3. Alkaen 1.8.2022 valmistunut voi tilata sähköisen tutkintotodistuskopion, joka sisältää opintosuoritusotteen ja Diploma Suplementin. Toimitetaan salattuna sähköpostina. Maksullinen: 50 eur.
  4. Viimeistään 31.7.2022 valmistunut voi tilata paperisen tutkintotodistuksen jäljennöksen, joka sisältää opintosuoritusotteen ja Diploma Supplementin. Toimitetaan kirjattuna kirjeenä. Maksullinen: 50 eur.
  5. Opiskelija voi tilata virallisen paperisen tutkintotodistuksen kansainväliseen käyttöön. Vain alkaen 1.8.2022 valmistuneille. Tarvitset perustelut siitä, miksi tarvitset paperisen tutkintotodistuksen. Maksullinen: 50 eur. (Huom! Voit myös hakea tutkintotodistuksellesi Apostille-todistusta maksutta.)