Tiedekunnat ja yksiköt

Oulun yliopistossa on kahdeksan tiedekuntaa. Tiedekuntiemme tutkimusyksiköt muodostavat vahvan monitieteisen tiedeyhteisön. Fokusinstituutit tukevat eri tieteenaloja yhdistävää tutkimusta yliopiston fokusalueilla. Alueelliset erillisyksiköt vahvistavat yliopiston tutkimustoimintaa ja sen vaikuttavuutta.

Fokusinstituutit

Fokusinstituutit Biocenter, Eudaimonia, Infotech ja Kvantum edistävät tiedekuntarajat ylittävää tutkimusyhteistyötä yliopiston strategiassa määritetyillä monitieteisillä fokusalueillamme. Instituutit tukevat tieteenalojen välistä verkottumista, poikkitieteellisiä hankkeita ja tohtorikoulutusta ylittäen tiedekuntarajat.

Sinua voisi kiinnostaa myös