Teknillinen tiedekunta

Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta tuottaa kestäviä ratkaisuja ihmisten ja ympäristön hyväksi. Tutkimuksemme keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen vastuullinen käyttö, kestävät tuotantoprosessit ja materiaalit, luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät ympäristönäkökulmat, rakennetun ympäristön
kestävä muutos sekä digitalisaation hyödyntäminen laaja-alaisesti. Erityisosaamistamme ovat pohjoisen ominaispiirteet. Koulutamme muutoksentekijöitä yhteiskunnan eri tehtäviin tekniikan, luonnontieteiden ja arkkitehtuurin koulutusaloilla.
Dean Prof. Antti Niemi

Organisaatio ja yhteystiedot

Teknillisen tiedekunnan dekaanien, hallituksen, tutkimusyksiköiden johtajien ja hallinnon yhteystiedot löytyvät alla olevista linkeistä. Lisää tietoja Oulun yliopiston yhteystiedoista.

Tutkimus

Tutkimuksessa teknillinen tiedekunta toimii kaikilla Oulun yliopiston strategian mukaisilla painoaloilla. Tutkijoiden yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin kanssa on aktiivista. Ulkopuolisen rahoituksen osuus on yli puolet tiedekunnan kokonaisrahoituksesta.

Tutkimusyhteisöt

Osallistumme globaalin, kansallisen ja alueellisen hyvinvoinnin edistämiseen Tutkimusyhteisöjemme kautta. Tutkimuksen pääteemoina ovat Teräs, Biotalous, Kiertotalous, Automaatio, Ympäristö & Cleantech, Suunnittelu & Tuotteistaminen sekä Geologiset systeemit & Arktiset mineraalivarat.

Tutkimusyksiköt

Teknillisessä tiedekunnassa toimii 12 kansainvälistä tutkimusyksikköä ja useita monialaisia tutkimusyhteisöjä.

Pajat

Tunnusluvut

  • 12 Tutkimusyksikköä
  • 7 Tutkimusyhteisöä
  • 40 M€ Liikevaihto
  • 9 Tutkinto-ohjelmaa
  • 540 Työntekijää
  • 2400 Opiskelijaa
  • 220 Tohtorikoulutettavaa

Opiskelu

Oulun yliopisto on yksi Suomen suurimmista tekniikan alan korkeakouluista. Noin 16 000 perustutkinto-opiskelijasta teekkareita on 3 000. Teknisiä tieteitä opiskellaan kahdessa Oulun yliopiston tiedekunnassa: teknillisessä tiedekunnassa ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.Teknillinen tiedekunta kouluttaa tekniikan kandidaatteja, maistereita, diplomi-insinöörejä, arkkitehtejä sekä tekniikan tohtoreita elinkeinoelämän ja tutkimuksen tarpeisiin ja tuottaa korkealaatuista tutkimusta omilla aloillaan.

Sinua voisi kiinnostaa myös