Opiskelun tuki ja yhteystiedot opiskelijalle

Oulun yliopisto tarjoaa opiskelijoille opiskelun tueksi monenlaisia palveluja. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan opiskelijoille opintopolun eri vaiheissa opintojen suunnitteluun ja HOPSin muokkaukseen, ajanhallintaan, opintojen etenemiseen, harjoitteluun, opinnäytetyön tekemiseen ja työelämään siirtymiseen liittyen.